OpDezelfdeLeest

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Deel deze pagina via

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan de Wet ruimtelijke ordening, het Activiteitenbesluit, de Omgevingswet (in wording) en Nu al Eenvoudig Beter.

De leergang bestaat uit twee naslagwerken (supplementen) per jaar die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Opzet van de leergang

Deelnemers aan de leergang abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk, dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt steeds een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan. De supplementen zijn helder geschreven en toegankelijk voor een brede doelgroep. Geen zware juridische kost voor alleen juristen, maar voor alle professionals die werkzaam zijn in de ruimtelijke ordening. De supplementen bestaan uit een goede mix van theorie en praktijkvoorbeelden. De betekenis van jurisprudentie, ervaringen uit het veld en mogelijke andere manieren om tegen het thema aan te kijken kunnen in het supplement aan bod komen. De inhoud van het supplement sluit aan bij de praktijk van alledag van de abonneehouders.

Daarnaast hebben abonnees gratis toegang tot de twee speciale studiemiddagen in het voor- en najaar, waar het supplement wordt toegelicht en bediscussieerd. Aan de hand van specifieke praktijkvoorbeelden gaan de deelnemers tijdens de studiemiddag aan de slag met het onderwerp. Per organisatie kunnen twee mensen gratis deelnemen. Na afloop van de studiemiddag wordt het supplement afgerond met de resultaten van de middag en eventueel aangevuld bij specifieke vragen.

Kwalitatief hoogwaardig en praktijkgericht

Gespecialiseerde juristen van BRO, BügelHajema Adviseurs, Pouderoyen Compagnons en Rho adviseurs schrijven aan deze supplementen en dragen samen met Platform31 zorg voor een doelmatige studiemiddag.

De keuze van de onderwerpen wordt bepaald op basis van drie uitgangspunten:

  • We behandelen de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar het bestemmingsplan.
  • Het gaat om actuele onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk bij het maken van bestemmingsplannen. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld supplementen gepubliceerd over de ladder voor duurzame verstedelijking, de impact van het wijzigingen van het Actualiteitenbesluit op het bestemmingsplan, de regeling van het parkeren in de ruimtelijke ordening en de beheersverordening.
  • Belangrijke ontwikkelingen in het Omgevingsrecht in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet krijgen nodige aandacht. Uiteraard is de transformatie van het bestemmingsplan in het nieuwe omgevingsplan daarbij van belang. In 2013 is een supplement gepubliceerd over wat nu al mogelijk is in de bestaande wet en regelgeving in de geest van de Omgevingswet onder de titel het bestemmingsplan, Nu al Eenvoudig Beter’’. Het tweede supplement van 2015 ging over de reikwijdte van het bestemmingsplan in relatie tot het omgevingsplan.

Doelgroep

Op Dezelfde Leest is bedoeld voor beleidsambtenaren, planologen en juristen die werken op het terrein van de ruimtelijke ordening, bij gemeenten, provincies en rijk. De uitgave vormt bovendien een prima handboek voor stedenbouwkundige adviesbureaus, onderwijsinstellingen, advocaten en anderen die bij bestemmingsplannen betrokken zijn.

Kosten

Abonnement: € 595,-
(twee supplementen plus studiemiddagen; twee deelnemers per studiemiddag)

Extra deelnemer studiemiddag bij abonnement: € 150,- (bij digitale bijeenkomsten: € 100,-)

Losse afname studiemiddag: € 385,- (inclusief ontvangst van het supplement)
Losse afname (digitaal) supplement:
€ 199,- voor partners,
€ 299,- voor niet-partners,
€ 100,- voor supplementen ouder dan 2 jaar.

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

De leergang Op Dezelfde Leest is een doorlopende activiteit: inschrijven kan op elk gewenst moment, door een e-mail te sturen naar Maarten Hoorn. Een abonnement opzeggen kan per kalenderjaar en dient vóór 1 januari van het nieuwe abonneejaar te worden gemeld.

Losse afname van de supplementen en studiemiddagen is ook mogelijk, te bestellen via Maarten Hoorn.