OpDezelfdeLeest

Op dezelfde leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen en omgevingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan, waarbij we ons steeds meer richten op het omgevingsplan.

De leergang bestaat uit twee naslagwerken (supplementen) per jaar die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen of omgevingsplannen relevant zijn.

Opzet van de leergang

Deelnemers aan de leergang abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk, dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt steeds een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan en zich met de Omgevingswet in aantocht richt op het voorsorteren op het omgevingsplan. De supplementen zijn helder geschreven en toegankelijk voor een brede doelgroep. Geen zware juridische kost voor alleen juristen, maar voor alle professionals die werkzaam zijn in de ruimtelijke ordening. De supplementen bieden een goede mix van theorie en praktijkvoorbeelden. De vertaling van wetgeving of actuele ontwikkelingen naar de praktijk van het juridisch-planologisch instrumentarium staat centraal. De betekenis van jurisprudentie, ervaringen uit het veld en mogelijke andere manieren om tegen het thema aan te kijken kunnen in het supplement aan bod komen. De inhoud van het supplement sluit aan bij de dagelijkse praktijk van abonnees.

Daarnaast heeft u als abonnee gratis toegang tot twee speciale studiemiddagen in het voor- en najaar, waar het supplement wordt toegelicht en bediscussieerd. Aan de hand van specifieke praktijkvoorbeelden gaat u tijdens de studiemiddag aan de slag met het onderwerp. Per organisatie kunnen twee mensen gratis deelnemen. Na afloop van de studiemiddag wordt het supplement afgerond met de resultaten van de middag en eventueel aangevuld bij specifieke vragen.

Kwalitatief hoogwaardig en praktijkgericht

Gespecialiseerde juristen van BRO, BügelHajema Adviseurs, Pouderoyen Compagnons en Rho adviseurs schrijven mee aan deze supplementen. Samen met Platform31 dragen zij zorg voor een doelmatige studiemiddag.

De keuze van de onderwerpen bepalen we op basis van drie uitgangspunten:

  • We behandelen de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar het bestemmingsplan danwel omgevingsplan.
  • Het gaat om actuele onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk bij het maken van bestemmingsplannen of omgevingsplannen. Een overzicht van de onderwerpen van afgelopen jaren vindt u hier.
  • Belangrijke ontwikkelingen in het Omgevingsrecht in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet krijgen nodige aandacht. Uiteraard is de transformatie van het bestemmingsplan in het nieuwe omgevingsplan daarbij van belang.

Doelgroep

Op Dezelfde Leest is bedoeld voor beleidsambtenaren, planologen en juristen die werken op het terrein van de ruimtelijke ordening, bij gemeenten, provincies en rijk. De uitgave vormt bovendien een prima handboek voor stedenbouwkundige adviesbureaus, onderwijsinstellingen, advocaten en anderen die bij bestemmingsplannen betrokken zijn.

Kosten

Abonnement: € 595,-
(twee supplementen plus studiemiddagen; twee deelnemers per studiemiddag)

Extra deelnemer studiemiddag bij abonnement: € 150,- (bij digitale bijeenkomsten: € 100,-)

Losse afname studiemiddag: € 385,- (inclusief ontvangst van het supplement)
Losse afname (digitaal) supplement:
€ 199,- voor partners,
€ 299,- voor niet-partners,
€ 100,- voor supplementen ouder dan 2 jaar.

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

De leergang Op Dezelfde Leest is een doorlopende activiteit: inschrijven kan op elk gewenst moment, door een e-mail te sturen naar Maarten Hoorn. Een abonnement opzeggen kan per kalenderjaar en dient vóór 1 januari van het nieuwe abonneejaar te worden gemeld.

Losse afname van de supplementen en studiemiddagen is ook mogelijk, te bestellen via Maarten Hoorn.