Regionale economie

Nederland streeft naar een eerlijke en groene economie waarin overheden en bedrijven samen zorgen voor innovatie en kansen voor iedereen. Innovatie komt het beste tot stand als bedrijven, lokale en regionale overheden, onderwijs- en kennisinstellingen expertise en oplossingen uitwisselen en van elkaar leren. Samenwerking is cruciaal om een digitale, inclusieve en circulaire economie te realiseren.

Onderwerpen binnen dit thema

Arbeidsmarkt

Regio’s zetten in op het beter benutten van het arbeidspotentieel om te voldoen aan veranderende eisen aan de beroepsbevolking. Dat vraagt om samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, werknemers en overheden in de regio.

Bekijk onderwerp

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemers leveren met hun diensten, producten en inzet een positieve maatschappelijke bijdrage. Hun impact neemt toe als overheden hen kennen, maatschappelijke impact waarderen en dat aspect sterker laten meewegen bij inkoop.

Bekijk onderwerp

Binnensteden en werklocaties

Voor werkgelegenheid, circulaire economie en klimaat- en innovatiedoelen zijn toekomstbestendige werklocaties en stadscentra nodig met een goede balans tussen wonen, werken en andere functies. Dat is een uitdagende transformatieopgave.

Bekijk onderwerp

Smart cities en digitalisering

Digitalisering is van groot belang voor regionale ontwikkeling en biedt kansen voor zowel steden (smart cities) als bedrijfsleven (het brede mkb), maar zorgt ook voor bedreigingen, zoals cybersecurity en ethische vraagstukken.

Bekijk onderwerp

Circulaire economie

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben. Dat vraagt om circulaire productieprocessen en keteninzet van overheden, bedrijfsleven, financiële en maatschappelijke organisaties.

Bekijk onderwerp

Nederlandse regio’s zetten in op een sterk mkb dat wendbaar meebeweegt met ontwikkelingen. In samenwerkingen tussen overheid en bedrijfsleven zijn al volop initiatieven en best practices ontwikkeld rond bijvoorbeeld circulaire bedrijfsprocessen en digitalisering. Die vind je bij het Kennisnetwerk Regionale Economie. Het bundelt de denkkracht van beleidsmakers en uitvoerders: om van elkaar te leren, vragen te stellen, praktijkvoorbeelden te delen en om samen te werken aan innovatieve oplossingen voor mkb-bedrijven in de regio.

Naar het Kennisnetwerk Regionale Economie
Bekijk voor meer verdieping het kennisdossier Economische veerkracht

De inhoud van onze kennisdossiers wordt zorgvuldig geselecteerd, verzameld en periodiek geactualiseerd door Platform31 en is afkomstig uit een grote variëteit aan bronnen.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates