Verduurzaming en energie

Nederland zoekt naar mogelijkheden om de ontwikkeling naar een duurzame omgeving waar iedereen aan kan en wil bijdragen te versnellen. We naderen het kritieke omslagpunt in klimaat, biodiversiteit en gebruik van grondstoffen. Oplossingen hiervoor zijn technisch en maatschappelijk complex. De tijd voor kleine ingrepen is voorbij; we moeten opschalen. Dat vraagt om een integrale visie, strategie en concrete ideeën voor vergroening en klimaatadaptatie, circulariteit en energietransitie.

Onderwerpen binnen dit thema

Warmtetransitie

Gemeenten willen snel vooruitgang boeken bij de overgang naar duurzame energie. Versnellen kan door te leren van proeftuinen en elkaar, door opschalen en nieuwe verhoudingen tussen inwoners, overheid en warmteleverancier.

Bekijk onderwerp

Energietransitie

Bij de energietransitie is het samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en inwoners cruciaal. Kennis ontwikkelen en delen over gedrag, technologie, participatie en governance draagt bij aan versnelling.

Bekijk onderwerp

Circulariteit

Om in 2050 circulair te zijn kunnen lokale overheden en woningbouwers nu al stappen zetten, bijvoorbeeld door toepassing van nieuwe bouwtechnieken en slim hergebruik van materialen. Kennisbundeling kan de transitie versnellen.

Bekijk onderwerp

Duurzaam bouwen

Het circulair bouwen van toekomstbestendige woningen en flexibel te gebruiken gebouwen vraagt om bestuurlijk lef en visie en vereist samenwerking van overheden, woningcorporaties, bewonersorganisaties en marktpartijen.

Bekijk onderwerp

Vergroening en klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie en vergroening zijn relatief eenvoudig te koppelen aan investeringen in riolering, energietransitie en bouw en renovatie van woningen. Ze verbeteren ook de leefbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit en biodiversiteit.

Bekijk onderwerp

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates