Inclusieve samenleving

Nederland zet in op een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het bevorderen van bestaanszekerheid en gelijke kansen staat daarbij centraal. De kansengelijkheid staat onder druk. Dat merken mensen in hun wijk, stad of regio, maar ook in het onderwijs en op de woning- en arbeidsmarkt. Het leidt tot verschillen in inkomen en zelfs in gezondheid en levensverwachting. Dit alles vraagt om een mensgerichte benadering en meer aandacht voor preventie. Om zo te kunnen werken aan oplossingen voor passende woonruimte, maatschappelijke voorzieningen en armoede en schulden.

Onderwerpen binnen dit thema

Bestaanszekerheid en armoede

Steeds meer mensen leven in armoede door structurele oorzaken. Het bevorderen van bestaanszekerheid en gelijke kansen op werk en inkomen, huisvesting in een veilige, prettige omgeving en betaalbare zorg staat hoog op de agenda.

Bekijk onderwerp

Schuldhulpverlening

Gemeenten werken samen met partners om de negatieve gevolgen van langdurige schulden, (financiële) schaarste en inkomensonzekerheid te beperken. Ze kiezen daarbij voor een mensgerichte benadering en meer aandacht voor preventie.

Bekijk onderwerp

Gezondheid en zorg

Mensen met een lage opleiding in Nederland overlijden 6 jaar eerder en ervaren 15 jaar lang een minder goede gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Lokale en duurzame aanpak van deze gezondheidsverschillen is nodig.

Bekijk onderwerp

Inclusiviteit en sociale cohesie

Maatschappelijke participatie zorgt voor zingeving en sociale cohesie. De overheid streeft naar een inclusieve samenleving met een integrale wijkaanpak en duurzaamheidstransities, om zo bestaanszekerheid en gelijke kansen te bevorderen.

Bekijk onderwerp

Ontwikkeling sociaal domein

Het sociaal domein blijft zich ontwikkelen. Decentralisaties gaven gemeenten meer verantwoordelijkheden en ruimte om integraal en gebiedsgericht te werken, innoveren, samen te werken en aandacht te hebben voor maatwerk en preventie.

Bekijk onderwerp

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates