Kennis en netwerk voor stad en regio

Actueel

Tien tips voor het soepel realiseren van flexwoningen

Antwoorden op veel praktische vragen die komen kijken bij het realiseren van flexwoningen voor diverse groepen.

19 juni 2024

Lees meer over

Kennis- en inspiratiedossier BuurtSaam, voor een gezonde, veilige en sociale buurt

Waardevolle inzichten en handreikingen voor lokale initiatieven van gemeenten en partners, gebaseerd op ontwerpend onderzoek.

Dit artikel bevat een download

18 juni 2024

Lees meer over
Wonen en werken in de stad

Trendtalk | Zo geef je werken en ondernemen de ruimte in de groeiende stad

Er is weinig schuifruimte voor bedrijven die moeten wijken voor woningen. Utrecht en Drechtsteden hebben een goede aanpak.

Dit artikel bevat een podcast

18 juni 2024

Lees meer over
Ontmoeten ouderen in Loonsduinse Hof Den Haag
Praktijkvoorbeeld Wonen senioren

Senioren zoeken woonvormen met ontmoeting: zes principes voor het ontwerp

Deze uitgangspunten helpen architecten en woningcorporaties die woonvormen ontwerpen waar ontmoeting centraal staat.

18 juni 2024

Lees meer over
Fietsen in Ebbingekwartier, Groningen

Evaluatie en monitoren van de integrale aanpak gezonde leefomgeving

We halen lessen uit het ZonMw-programma ‘Gezonde leefomgeving integrale aanpak’ voor gemeenten, uitvoerende professionals en onderzoekers.

14 juni 2024

Lees meer over
Twee kinderen spelen op een houten bruggetje in de natuur.

Trendtalk | Aan de slag met een kindvriendelijke openbare ruimte; daarvan profiteert iedereen

Tips van professionals over hoe goede speelruimte in de wijk zorgt voor gezondheid en sociale cohesie voor alle buurtbewoners.

Dit artikel bevat een podcast

12 juni 2024

Lees meer over

Agenda

6 juni - 04 juli 13:00-19:00|Amsterdam
Agenda Bijeenkomst Wonen senioren Woonzorgvisie

Seniorenhuisvesting en zorgvastgoed: urgentie in samenwerking

Ga in deze Master Challenge samen op zoek naar creatieve oplossingen voor seniorenhuisvesting en zorgvastgoed.

Lees meer over
Overzicht wijk in Breda
26 juni 13:30-16:00
Agenda Webinar Wijkaanpak

Wijkaanpak en wijkgericht werken verbinden aan de sociale basis in de wijk

Hoe zorg je dat de top-down wijkaanpak/(nieuwe) wijkgerichte werkwijze aansluit bij wat al gebeurt in de wijk staat?

Lees meer over
27 juni 11:00-12:00

Woonwinkelclusters: blik op toekomstige ontwikkelingen

Ga aan de slag met een woonwinkelcluster in jouw gemeente en leer hoe je de ruimtelijke invulling optimaal kan benutten.

Lees meer over
Oudere dames aan tafel puzzelen en breien
28 juni 10:00-11:00
Agenda Webinar Wonen senioren Woonzorgvisie

Zorggeschikt wonen voor senioren

Krijg duiding van de opgave zorggeschikt wonen, inzicht in de richtlijnen, en leer van praktijkvoorbeelden.

Lees meer over

Bij het vormgeven aan de steden en regio’s van de toekomst kennen overheden, maatschappelijke instituties, markt en inwoners allen hun eigen uitdagingen en zoektocht. Het verbinden van opgaven en handelingsperspectieven staat meer dan ooit centraal bij plan- en beleidsvorming. Om deze verbindingen samen te leggen en samen toekomstbestendige strategieën te verkennen, sluiten we ons graag aan bij het netwerk van Platform31 en brengen we graag onze kennis en ontwerpkracht actief in.

Het Bartiméus Fonds zet zich in voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een (visuele) beperking. Dat kunnen wij alleen bereiken als we ons netwerk, onze expertise en ervaringsdeskundigheid delen met partners die ditzelfde doel nastreven. Graag bouwen wij samen met Platform31 aan een inclusieve toekomst waarin diversiteit wordt omarmd.

In het Netwerk Kennissteden Nederland komen de belangen van kennissteden, hoger onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters samen. Door van elkaar te leren, door kennisuitwisseling en belangenbehartiging werken we aan het versterken van de kennis- en innovatiekracht van Nederland, samen met verschillende partners en stakeholders. De expertise en het netwerk van Platform31 kunnen we daar goed bij gebruiken.

Platform31 biedt M50 met onderzoek en inhoudelijke expertise een dieper inzicht in de belangrijke thema’s voor onze leden, de middelgrote gemeenten. Zo konden wij bijvoorbeeld aan onze leden een uitgebreide analyse presenteren van de coalitieakkoorden van middelgrote gemeenten. Dat levert onze leden waardevolle kennis op, maar zorgt er ook voor dat wij als M50 onze stem beter kunnen laten horen in Den Haag. Dat maakt Platform31 voor ons tot een zeer waardevolle kennispartner.

“Wooncompagnie werkt graag samen met iedereen die de volkshuisvesting een warm hart toedraagt. Daarom zijn we partner van Platform31. De thema’s die Platform31 kiest zijn altijd actueel. Ze bieden ons de mogelijkheid om in contact te komen met organisaties die we in ons dagelijks werk niet tegenkomen.”

“Het succes van de Dag van de Stad is te danken aan het stevige partnerschap van Agenda Stad, VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en Rijksoverheid. Platform31 draagt met haar kennis en netwerk bij aan waardevolle nieuwe inzichten en oplossingen bij het realiseren van het grootste jaarlijkse congres over stedelijke ontwikkeling.”

“G40-steden staan voor grote beleidsopgaven en bestuurlijke keuzen. Dat doet een stevig beroep op onze capaciteit en deskundigheid. Onze relatie met Platform31 ontsluit benodigde kennis en biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen. Erg belangrijk voor de kwaliteit van ons beleid. Tegelijkertijd verrijkend bij samenwerking met maatschappelijke partners.”

Sjors de Vries Directeur/strategisch adviseur|Ruimtevolk
Remke Brand Hoofd programma’s |Bartiméus Fonds
Maritza van Assen Coördinator|Netwerk Kennissteden Nederland
Sjoerd Potters Voorzitter M50 |Platform middelgrote gemeenten
Arjen Zandstra Regisseur Strategie|Wooncompagnie
Patricia Overheul Projectleider Dag van de Stad en Dealmaker Agenda Stad |Ministerie van BZK
Paul Depla Voorzitter G40 Stedennetwerk

Kenmerken van onze werkwijze

  • Verbindt een breed netwerk
  • Onderzoekt opgaven in samenhang
  • Slaat bruggen tussen beleid, praktijk en wetenschap
  • Biedt praktijkgerichte aanpakken en oplossingen
  • Vergroot de maatschappelijke slagkracht
  • Is gericht op ontwikkeling van brede welvaart

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates