Kennis en netwerk voor stad en regio

Actueel

Sleutelpersonen in de wijk helpen bij aanpak van energiearmoede

In Amsterdam krijgen sleutelpersonen in de buurt een betaalde baan: dit helpt bij sociale cohesie en bij de aanpak van energiearmoede.

6 december 2023

Lees meer over
Publicatie Flexwonen

Flexwonen op private gronden

Ook op particuliere locaties kunnen gemeenten flexwoningen realiseren. Tips en ervaringen uit drie praktijkvoorbeelden.

Dit artikel bevat een download

5 december 2023

Lees meer over

Trendtalk: Dilemma’s bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem

De productie van duurzame energie neemt rap toe. Dat brengt nieuwe opgaven met zich mee, zoals draagvlak creëren onder omwonenden.

Dit artikel bevat een podcast

5 december 2023

Lees meer over

Agenda

12 december 13-14.30 uur|online

Ruimte maken voor de circulaire economie

Dit webinar geeft inzicht in ruimtelijke randvoorwaarden en de effecten op de inrichting van steden en regio’s.

Lees meer over
15 december, 12 januari & 26 januari Diverse locaties
Agenda Reeks bijeenkomsten Stedelijke transformatie

Nieuwe leergang stedelijke gebiedstransformatie

Komend najaar start er een nieuwe leergang voor professionals die actief betrokken zijn bij stedelijke gebiedstransformaties.

Lees meer over
28 februari, 22 maart & 12 april 10:00-15:30|Locatie in het midden van het land

Leerkring Woonafspraken voor aandachtsgroepen

Neem deel aan de G40-leerkring en breng vaart in de regionale woonafspraken voor aandachtsgroepen.

Lees meer over

Platform31 biedt M50 met onderzoek en inhoudelijke expertise een dieper inzicht in de belangrijke thema’s voor onze leden, de middelgrote gemeenten. Zo konden wij bijvoorbeeld aan onze leden een uitgebreide analyse presenteren van de coalitieakkoorden van middelgrote gemeenten. Dat levert onze leden waardevolle kennis op, maar zorgt er ook voor dat wij als M50 onze stem beter kunnen laten horen in Den Haag. Dat maakt Platform31 voor ons tot een zeer waardevolle kennispartner.

“Wooncompagnie werkt graag samen met iedereen die de volkshuisvesting een warm hart toedraagt. Daarom zijn we partner van Platform31. De thema’s die Platform31 kiest zijn altijd actueel. Ze bieden ons de mogelijkheid om in contact te komen met organisaties die we in ons dagelijks werk niet tegenkomen.”

“Het succes van de Dag van de Stad is te danken aan het stevige partnerschap van Agenda Stad, VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en Rijksoverheid. Platform31 draagt met haar kennis en netwerk bij aan waardevolle nieuwe inzichten en oplossingen bij het realiseren van het grootste jaarlijkse congres over stedelijke ontwikkeling.”

“G40-steden staan voor grote beleidsopgaven en bestuurlijke keuzen. Dat doet een stevig beroep op onze capaciteit en deskundigheid. Onze relatie met Platform31 ontsluit benodigde kennis en biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen. Erg belangrijk voor de kwaliteit van ons beleid. Tegelijkertijd verrijkend bij samenwerking met maatschappelijke partners.”

Sjoerd Potters Voorzitter M50 |Platform middelgrote gemeenten
Arjen Zandstra Regisseur Strategie|Wooncompagnie
Patricia Overheul Projectleider Dag van de Stad en Dealmaker Agenda Stad |Ministerie van BZK
Paul Depla Voorzitter G40 Stedennetwerk

Kenmerken van onze werkwijze

  • Verbindt een breed netwerk
  • Onderzoekt opgaven in samenhang
  • Slaat bruggen tussen beleid, praktijk en wetenschap
  • Biedt praktijkgerichte aanpakken en oplossingen
  • Vergroot de maatschappelijke slagkracht
  • Is gericht op ontwikkeling van brede welvaart

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates