Kennis en netwerk voor stad en regio

Actueel

Tips voor gemeenten bij de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap

Deze tips helpen bij de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap in jouw gemeente.

22 mei 2024

Lees meer over

Kindvriendelijke openbare ruimte biedt voordeel voor alle bewoners

Inspiratie voor gemeenten die meer willen dan een speeltuin of voetbalkooi: gezondheid en sociale cohesie voor de hele buurt.

Dit artikel bevat een download

22 mei 2024

Lees meer over
Oudere man en dame aan het ontbijt in woning

Senioren willen best verhuizen, maar wel in eigen buurt

Onderzoek onder ouderen naar hun woonwensen toont wat zij belangrijk vinden: betaalbaar wonen op vertrouwde plek.

22 mei 2024

Lees meer over

Succesfactoren bij realiseren van sociale en betaalbare nieuwbouw in Haarlem

Haarlem zet een woningbouwcoördinator en gemeentelijke regeling in en investeert in samenwerking.

3 mei 2024

Lees meer over

Agenda

23 mei & 13 juni 9:30-16:00|Centrale locatie in het land

Training Woonbeleid

Actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten ondersteunen je bij het vormgeven van het gemeentelijk woonbeleid.

Lees meer over
23 mei 13:00-14:00

MKB Toegankelijke Routes in de binnenstad

Leer hoe je met enkele praktische veranderingen en aanpassingen toegankelijke routes in de binnenstad kan creëren. 

Lees meer over
Exclusief voor partnersRotterdam Delfland uitzicht op de stad
27 mei 16.15-19.00|Den Haag
Agenda Bijeenkomst Algemeen

Toepassing Artificial Intelligence (AI) bij opgaven van stad en regio

Workshop over de betekenis en toepassingsmogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) voor ons werk aan stad en regio.

Lees meer over
28 mei & 18 juni 12:00-17:00|o.a. Arnhem
Agenda Bijeenkomst Omgevingswet

Gelderse leergang Vakantieparken en Omgevingswet

In vier dagdelen krijg je praktijkgerichte kennis over de Omgevingswet voor de aanpak van vakantieparken.

Lees meer over
Exclusief voor partnersHart van Vathorst
30 mei 12:00-17:00|Amersfoort
Agenda Bijeenkomst Wonen senioren Woonzorgvisie

Ontmoeten in geclusterde woonvormen

Ontmoeten in geclusterde woonvormen is de rode draad van deze interactieve middag voor onze partnercorporaties.

Lees meer over
30 mei 11:00-12:30|online
Agenda Webinar Warmtetransitie

Instrumenten en uitvoering – utiliteit in de warmtetransitie

Van inzicht in instrumenten voor gemeenten om ondernemers mee te nemen in de warmtetransitie naar uitvoering.

Lees meer over

Bij het vormgeven aan de steden en regio’s van de toekomst kennen overheden, maatschappelijke instituties, markt en inwoners allen hun eigen uitdagingen en zoektocht. Het verbinden van opgaven en handelingsperspectieven staat meer dan ooit centraal bij plan- en beleidsvorming. Om deze verbindingen samen te leggen en samen toekomstbestendige strategieën te verkennen, sluiten we ons graag aan bij het netwerk van Platform31 en brengen we graag onze kennis en ontwerpkracht actief in.

Het Bartiméus Fonds zet zich in voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een (visuele) beperking. Dat kunnen wij alleen bereiken als we ons netwerk, onze expertise en ervaringsdeskundigheid delen met partners die ditzelfde doel nastreven. Graag bouwen wij samen met Platform31 aan een inclusieve toekomst waarin diversiteit wordt omarmd.

In het Netwerk Kennissteden Nederland komen de belangen van kennissteden, hoger onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters samen. Door van elkaar te leren, door kennisuitwisseling en belangenbehartiging werken we aan het versterken van de kennis- en innovatiekracht van Nederland, samen met verschillende partners en stakeholders. De expertise en het netwerk van Platform31 kunnen we daar goed bij gebruiken.

Platform31 biedt M50 met onderzoek en inhoudelijke expertise een dieper inzicht in de belangrijke thema’s voor onze leden, de middelgrote gemeenten. Zo konden wij bijvoorbeeld aan onze leden een uitgebreide analyse presenteren van de coalitieakkoorden van middelgrote gemeenten. Dat levert onze leden waardevolle kennis op, maar zorgt er ook voor dat wij als M50 onze stem beter kunnen laten horen in Den Haag. Dat maakt Platform31 voor ons tot een zeer waardevolle kennispartner.

“Wooncompagnie werkt graag samen met iedereen die de volkshuisvesting een warm hart toedraagt. Daarom zijn we partner van Platform31. De thema’s die Platform31 kiest zijn altijd actueel. Ze bieden ons de mogelijkheid om in contact te komen met organisaties die we in ons dagelijks werk niet tegenkomen.”

“Het succes van de Dag van de Stad is te danken aan het stevige partnerschap van Agenda Stad, VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en Rijksoverheid. Platform31 draagt met haar kennis en netwerk bij aan waardevolle nieuwe inzichten en oplossingen bij het realiseren van het grootste jaarlijkse congres over stedelijke ontwikkeling.”

“G40-steden staan voor grote beleidsopgaven en bestuurlijke keuzen. Dat doet een stevig beroep op onze capaciteit en deskundigheid. Onze relatie met Platform31 ontsluit benodigde kennis en biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen. Erg belangrijk voor de kwaliteit van ons beleid. Tegelijkertijd verrijkend bij samenwerking met maatschappelijke partners.”

Sjors de Vries Directeur/strategisch adviseur|Ruimtevolk
Remke Brand Hoofd programma’s |Bartiméus Fonds
Maritza van Assen Coördinator|Netwerk Kennissteden Nederland
Sjoerd Potters Voorzitter M50 |Platform middelgrote gemeenten
Arjen Zandstra Regisseur Strategie|Wooncompagnie
Patricia Overheul Projectleider Dag van de Stad en Dealmaker Agenda Stad |Ministerie van BZK
Paul Depla Voorzitter G40 Stedennetwerk

Kenmerken van onze werkwijze

  • Verbindt een breed netwerk
  • Onderzoekt opgaven in samenhang
  • Slaat bruggen tussen beleid, praktijk en wetenschap
  • Biedt praktijkgerichte aanpakken en oplossingen
  • Vergroot de maatschappelijke slagkracht
  • Is gericht op ontwikkeling van brede welvaart

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates