Kennis en netwerk voor stad en regio

Actueel

Praktijkvoorbeeld Woningvoorraad benutten

Peel en Maas wil met aangescherpt beleid de potentie van woning- en woonkavelsplitsing beter benutten

Woning- en woonkavelsplitsing in gemeente Peel en Maas heeft veel potentie, dit blijkt uit de door Platform31 uitgevoerde evaluatie.

18 juli 2024

Lees meer over
Ouderen in ontmoetingsruimte Liv inn Hilversum (sociale huurwoningen voor senioren)

Twaalf inzichten om zorggeschikt wonen voor senioren te realiseren

De opgave vraagt om inzicht in te zetten stappen, zorgzame architectuur en goede voorbeelden van wonen, zorg en welzijn.

Dit artikel bevat een video

11 juli 2024

Lees meer over
Mensen in de wijk

Podcast31 – Regionaal huisvesten van aandachtsgroepen vraagt bestuurlijk vertrouwen

Drie experts in gesprek over strategieën voor succesvolle besluitvorming en samenwerking, ondanks lokale verschillen.

Dit artikel bevat een podcast

11 juli 2024

Lees meer over
Een containerschip vaart over de waal langs nijmegen. De waterstand is tijdelijk weer wat gestegen waardoor er meer vracht meegenom,en kan worden. Aan de oever op het waalstarnd liggen mensen in de zon en vinden verkoeling in het water
Publicatie Algemeen

Zomerspecial 2024: het beste van Platform31

In de zomerspecial vind je een overzicht van podcasts, publicaties en artikelen: het beste van de afgelopen zes maanden van Platform31.

Dit artikel bevat een download

11 juli 2024

Lees meer over

Slim samenwerken in de warmtetransitie

Expertcentra, flex- en traineepools: oplossingen voor een krappe arbeidsmarkt in de warmtetransitie.

Dit artikel bevat een download

10 juli 2024

Lees meer over

Agenda

3 september 14:30-17:00|Utrecht

Modernisering grondbeleid: zorg voor goed gemeentelijk opdrachtgeverschap aan taxateurs

Wat betekent modernisering grondbeleid voor jou? En hoe komt een goede taxatie voor gebiedsontwikkelingen tot stand?

Lees meer over
5 september, 15 oktober, 28 november & 16 januari 12:00-17:00|Locatie n.t.b.
Reeks bijeenkomsten Woningbouw Betaalbaarheid wonen

Leerkring Sociale en betaalbare woningbouw voor corporaties en gemeenten

Leerkring over het samen realiseren van de woningopgave. Interactieve bijeenkomsten vol kennis, tools en inzichten voor de praktijk.

Lees meer over
5 september 10:30-12:00

Friendscontracten: samenwonend de woningnood tegengaan

We zoomen in op het friendscontract en bekijken dit woonconcept vanuit corporatie-, markt- en overheidsperspectief.

Lees meer over
Een verplaatsbare woning wordt met een hijskraan op de goede plek gezet
19 september 10:00-11:30

Goede samenwerking vormgeven tussen gemeente en corporatie bij flexwoningen

Gemeenten en woningcorporaties vertellen over de succesfactoren van hun samenwerking in verschillende flexwoonprojecten.

Lees meer over
Exclusief voor partners
23 september & 28 november 15:00-17:00
Reeks bijeenkomsten Corporaties en sociale huur

Intervisiesessies huurbeleid

Leer hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven en bespreek jouw eigen aanpak met vakgenoten.

Lees meer over

Door onze krachten te bundelen, kennis te delen en samen te werken aan opgaven en projecten, bouwen we samen aan een sterker netwerk en een toekomstbestendige bouwsector. NCB brengt expertise in op het gebied van conceptueel ontwikkelen en bouwen, terwijl Platform31 haar kennis deelt op het gebied van steden, regio’s en maatschappelijke opgaven zoals wonen en ruimte, sociale inclusie en leefbaarheid, duurzame ontwikkeling, economie en bestaanszekerheid. Zo versterken we elkaar op het gebied van kennis én onze netwerken.

Bij het vormgeven aan de steden en regio’s van de toekomst kennen overheden, maatschappelijke instituties, markt en inwoners allen hun eigen uitdagingen en zoektocht. Het verbinden van opgaven en handelingsperspectieven staat meer dan ooit centraal bij plan- en beleidsvorming. Om deze verbindingen samen te leggen en samen toekomstbestendige strategieën te verkennen, sluiten we ons graag aan bij het netwerk van Platform31 en brengen we graag onze kennis en ontwerpkracht actief in.

Het Bartiméus Fonds zet zich in voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een (visuele) beperking. Dat kunnen wij alleen bereiken als we ons netwerk, onze expertise en ervaringsdeskundigheid delen met partners die ditzelfde doel nastreven. Graag bouwen wij samen met Platform31 aan een inclusieve toekomst waarin diversiteit wordt omarmd.

In het Netwerk Kennissteden Nederland komen de belangen van kennissteden, hoger onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters samen. Door van elkaar te leren, door kennisuitwisseling en belangenbehartiging werken we aan het versterken van de kennis- en innovatiekracht van Nederland, samen met verschillende partners en stakeholders. De expertise en het netwerk van Platform31 kunnen we daar goed bij gebruiken.

Platform31 biedt M50 met onderzoek en inhoudelijke expertise een dieper inzicht in de belangrijke thema’s voor onze leden, de middelgrote gemeenten. Zo konden wij bijvoorbeeld aan onze leden een uitgebreide analyse presenteren van de coalitieakkoorden van middelgrote gemeenten. Dat levert onze leden waardevolle kennis op, maar zorgt er ook voor dat wij als M50 onze stem beter kunnen laten horen in Den Haag. Dat maakt Platform31 voor ons tot een zeer waardevolle kennispartner.

“Wooncompagnie werkt graag samen met iedereen die de volkshuisvesting een warm hart toedraagt. Daarom zijn we partner van Platform31. De thema’s die Platform31 kiest zijn altijd actueel. Ze bieden ons de mogelijkheid om in contact te komen met organisaties die we in ons dagelijks werk niet tegenkomen.”

“Het succes van de Dag van de Stad is te danken aan het stevige partnerschap van Agenda Stad, VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en Rijksoverheid. Platform31 draagt met haar kennis en netwerk bij aan waardevolle nieuwe inzichten en oplossingen bij het realiseren van het grootste jaarlijkse congres over stedelijke ontwikkeling.”

“G40-steden staan voor grote beleidsopgaven en bestuurlijke keuzen. Dat doet een stevig beroep op onze capaciteit en deskundigheid. Onze relatie met Platform31 ontsluit benodigde kennis en biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen. Erg belangrijk voor de kwaliteit van ons beleid. Tegelijkertijd verrijkend bij samenwerking met maatschappelijke partners.”

Olga Görts-van de Pas Directeur |Netwerk Conceptueel Bouwen
Sjors de Vries Directeur/strategisch adviseur|Ruimtevolk
Remke Brand Adjunct directeur |Bartiméus Fonds
Maritza van Assen Coördinator|Netwerk Kennissteden Nederland
Sjoerd Potters Voorzitter M50 |Platform middelgrote gemeenten
Arjen Zandstra Regisseur Strategie|Wooncompagnie
Patricia Overheul Projectleider Dag van de Stad en Dealmaker Agenda Stad |Ministerie van BZK
Paul Depla Voorzitter G40 Stedennetwerk

Kenmerken van onze werkwijze

  • Verbindt een breed netwerk
  • Onderzoekt opgaven in samenhang
  • Slaat bruggen tussen beleid, praktijk en wetenschap
  • Biedt praktijkgerichte aanpakken en oplossingen
  • Vergroot de maatschappelijke slagkracht
  • Is gericht op ontwikkeling van brede welvaart

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates