Samenwerken en participatie

De maatschappelijke slagkracht van overheden wordt groter als zij samen met inwoners, organisaties en bedrijven de verschillende opgaven in samenhang aanpakken. Het is belangrijk om daarbij inhoudelijke opgaven en vraagstukken als vertrekpunt te kiezen en te zoeken naar wat nodig is om de kracht van bewoners en organisaties te stimuleren en te benutten. Dit versterkt het onderling vertrouwen en het fundament voor een toekomstbestendige samenleving.

Onderwerpen binnen dit thema

Lokaal en regionaal samenwerken

Lokale en regionale samenwerking bij de aanpak van opgaven vergroot de maatschappelijke slagkracht. Er komt meer capaciteit en expertise door beschikbaar en het zorgt ervoor dat partijen opgaven in samenhang kunnen aanpakken.

Bekijk onderwerp

Domeinoverstijgend samenwerken

Samenwerking vanuit meerdere domeinen wordt belangrijker. Dit vraagt om afstemming tussen de verschillende spelers en gestapelde opgaven en vereist nieuwe vaardigheden en ambtelijke en bestuurlijke arrangementen.

Bekijk onderwerp

Interbestuurlijk samenwerken

Om grote opgaven op te lossen is interbestuurlijke samenwerking nodig. Dit vereist gelijkwaardige en wederkerige samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeente en waterschap. Het publiek verwacht dat zij als één overheid handelen.

Bekijk onderwerp

Participatie

Overheden hebben de hulp van bewoners nodig bij de overgang naar een duurzame, inclusieve en circulaire samenleving. Ze zoeken per situatie de juiste vorm van participatie, van raadpleging tot coproductie.

Bekijk onderwerp

Bewonersinitiatieven

Overheden hebben moeite om bewoners te activeren, maar communicatie tussen bewoners onderling blijkt wel effectief. Het is dus belangrijk dat overheden en andere partijen initiatieven van bewoners stimuleren en blijven ondersteunen.

Bekijk onderwerp
Bekijk voor meer verdieping het kennisdossier Opschaling

De inhoud van onze kennisdossiers wordt zorgvuldig geselecteerd, verzameld en periodiek geactualiseerd door Platform31 en is afkomstig uit een grote variëteit aan bronnen.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates