Leefbaarheid

Veel wijken in steden en dorpen kampen met een combinatie van problemen met wonen, werk en integratie. De leefbaarheid en veiligheid staan daardoor onder druk. Kwetsbare wijken en hun inwoners zetten zich in om deze negatieve ontwikkeling te doorbreken. Daarvoor is samenwerking nodig, op basis van een door alle betrokkenen ondersteunde, integrale aanpak. Waarbij het verbeteren van de woningvoorraad en leefomgeving samengaat met het bevorderen van scholing en participatie op de arbeidsmarkt.

Onderwerpen binnen dit thema

Wijkaanpak

Voor veilige en leefbare buurten en wijken is een gebiedsgerichte, integrale aanpak nodig. Draagvlak bij en samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners zijn daarvoor  essentieel.

Bekijk onderwerp

Kwaliteit leefomgeving

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is behoud en versterking van de leefomgevingskwaliteit essentieel. Dat vergt aandacht voor aspecten als gebruiks- en toekomstwaarde, gezondheid en veiligheid en sociale samenhang en economische vitaliteit.

Bekijk onderwerp

Veiligheid

Criminaliteitsbestrijding raakt aan veiligheid, leefbaarheid, kwetsbare personen en kansenongelijkheid in onderwijs en arbeidsmarkt. Het vraagt om een aanpak die repressief en preventief is, met aandacht voor sociale emancipatie.

Bekijk onderwerp
Bekijk voor meer verdieping het kennisdossier Stedelijke vernieuwing

De inhoud van onze kennisdossiers wordt zorgvuldig geselecteerd, verzameld en periodiek geactualiseerd door Platform31 en is afkomstig uit een grote variëteit aan bronnen.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates