Privacystatement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Platform31 van groot belang. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie zijn wij?
Bestuurders, beleidsmakers, professionals, inwoners en ondernemers zoeken oplossingen voor complexe vraagstukken in stad en regio. Hoe komen we tot een inclusieve en duurzame samenleving? Met voldoende woningen in een passende omgeving. Waar een innovatieve overheid en economie bijdragen aan brede welvaart.

Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, brengen we partijen bij elkaar en onderzoeken we maatschappelijke opgaven in samenhang. We signaleren trends en verbinden beleid, praktijk en wetenschap. Zo komen we samen tot een aanpak waar bestuurders en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

2. Wie is verantwoordelijk?
Platform31 is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Platform31 de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Platform31 verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Platform31 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens van prospects, klanten en leveranciers van Platform31 die persoonsgegevens verstrekken;
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een opdracht en/of onderzoek;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Platform31.

3. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Platform31?

 • Platform31 verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt.
 • We verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de service naar u te kunnen verbeteren.

4. Doeleinden Platform31 verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van contact met klanten en leveranciers;
 • De contactgegevens van klanten/leveranciers worden bijgehouden in ons systeem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, uitnodigingen voor evenementen, updates en het toezenden van informatie die klanten aan ons hebben gevraagd;
 • Het maken van gebruikersstatistieken van de website van Platform31;
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.

5. Gronden van de verwerking van persoonsgegevens
Platform31 verwerkt de persoonsgegevens uitsluiten op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
  Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
  Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
  Platform31 gebruikt uw contactgegevens om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten we rekening te houden met uw voorkeuren.

6. Verwerkers
Soms is het nodig dat wij voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘Verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van Platform31 de persoonsgegevens verwerken. Platform31 sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

7. Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen alleen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van uw overeenkomst.

9. Bewaartermijn
Platform31 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

10. Beveiliging
Platform31 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

11. Gebruik van cookies
Platform31 maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt de door ons gebruikte cookies uitzetten via uw browser. Dit heeft geen effect op het functioneren van onze website. Cookies verwijderen van uw computer kunt u alleen zelf. Daarnaast kunt u uw browser instellen zodat cookies niet geaccepteerd worden, of om melding te krijgen wanneer u een cookie ontvangt. Cookie-instellingen aanpassen verschilt per browser. U vindt deze instellingen meestal in de browser via termen als ‘opties’, ‘internet options’ of ‘help’. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

12. Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

13. Vragen of klachten?
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via telefoonnummer +31 (0)70 302 84 84 of per e-mail via hrm@platform31.nl.

14. Wijzigingen in privacy statement
Platform31 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan