Pers

Onze experts zijn graag bereid om publicaties en artikelen van onze website toe te lichten en om duiding te geven aan trends en actualiteiten rondom de vier opgaven waarop Platform31 zich richt. Wil je een interview of meer (achtergrond)informatie over een onderwerp? Neem dan contact op met een van de vier opgavenmanagers. Zij brengen je in contact met de juiste expert.

Lees meer over de vier maatschappelijke opgaven waar Platform31 aan werkt.

Contactpersonen

Heb je vragen over warmtetransitie, energietransitie, circulariteit, duurzaam bouwen of vergroening en klimaatadaptatie? Neem dan contact op met de opgavemanager Duurzame ontwikkeling:

Contact
Patrick van Lunteren Duurzame ontwikkeling 06 46 27 00 44 LinkedIn

Heb je vragen over arbeidsmarkt, bestaanszekerheid, sociaal ondernemen, binnensteden en werklocaties, smart cities en digitalisering of circulaire economie? Neem dan contact op met de opgavemanager Economie en bestaanszekerheid:

Contact
Joost van Hoorn Economie en bestaanszekerheid 06 57 94 36 56 LinkedIn

Heb je vragen over bestaanszekerheid en armoede, schuldhulpverlening, gezondheid en zorg, inclusiviteit en sociale cohesie, ontwikkeling sociaal domein of leefbaarheid? Neem dan contact op met de opgavemanager Sociale inclusie en leefbaarheid:

Contact
Suzanne Smeets Sociale inclusie en leefbaarheid 06 13 61 77 67

Heb je vragen over wonen en woningmarkt, stedelijke transformatie, Omgevingswet of gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met de opgavemanager Wonen en ruimte:

Contact
Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Heb je vragen over brede welvaart, ontwikkelingen in steden en regio’s of over de activiteiten van Platform31? Neem dan contact op met:

Contact
Victor Everhardt Directeur-bestuurder 070 302 84 84
Copyright

Alle informatie en beeldmateriaal op de site zijn eigendom van Platform31. Informatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt mits de bron wordt vermeld. Het is niet toegestaan beeldmateriaal dat op deze site staat openbaar te maken, te bewerken, te gebruiken of te verspreiden.

Logo

Het logo is in diverse bestandsformaten te downloaden, afhankelijk van de toepassing.

Download logo
Overige vragen?

Neem contact op met team Marketing en Communicatie: communicatie@platform31.nl.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan