Nieuws Algemeen

Jaarplan 2024

Vitale, veerkrachtige steden en regio’s: we maken ze met en voor elkaar

14 maart 2024
Dit jaarplan geeft een overzicht van de kennisprogramma’s, projecten en netwerkactiviteiten die Platform31 in 2024 organiseert rond de maatschappelijke opgaven wonen en ruimte, sociale inclusie en leefbaarheid, duurzame ontwikkeling, en economie en bestaanszekerheid. Kenmerkend voor onze programmering is dat we integraal werken waar het kan en sectoraal waar dat nodig is, zolang dit van meerwaarde is voor een concrete aanpak.

Direct aan de slag

Voorop staat dat onze kennis alleen van waarde is als bestuurders en beleidsmakers er morgen mee aan de slag kunnen. We merken dat daar meer dan ooit behoefte aan is, want na jaren van onderzoeken en experimenteren verschuift de focus naar het realiseren van doelen en oplossingen. Daarbij reflecteren we, op basis van beschikbare kennis uit praktijk en wetenschap, ook constructief-kritisch op beleidskeuzes, voorgenomen ambities en plannen. Met het doel om onze netwerkpartners vanuit een andere invalshoek te laten kijken naar een opgave of om suggesties te doen wat er anders of beter kan.

Impact

Als onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie wordt van ons gevraagd dat we bestuurders en beleidsmakers een spiegel voorhouden, partijen niet naar de mond praten en vanuit onze expert-opinion meedenken en ideeën aanreiken om tot betere beleids- en besluitvorming te komen. Ook verwacht men dat we in staat zijn te vernieuwen en samen met onze kennispartners tot nieuwe inzichten te komen die echt werken.

Dat is de impact die we nastreven: gezamenlijk een bijdrage leveren aan vitale, veerkrachtige steden en regio’s. Want die maken we met en voor elkaar.

Jaarplan Platform31 2024

Jaarplan 2024

Download deze publicatie

Contact

Sandra Koster Relatiemanagement 06 13 70 66 95 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan