Woonzorgvisie

Nederland vergrijst. Tussen 2020 en 2040 verdubbelt het aantal 75-plussers. Het beleid is erop gericht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zoeken gemeenten, corporaties en zorgorganisaties geschikte woningen voor statushouders, dak- en thuislozen en voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat alles vraagt om gerichte en op elkaar afgestemde acties op het gebied van wonen, zorg én welzijn. Een woonzorgvisie helpt om de lokale opgaven en urgentie in kaart te brengen en deze te vertalen naar ambities, keuzes en uitvoeringsprogramma’s voor wonen en zorg.

Contact
Susan van Klaveren LinkedIn

Alle artikelen over dit onderwerp

Dame bij voordeur met sleutel in het slot

Woonzorgvisie Oss: fysiek en sociaal domein werken pragmatisch samen

Met een nieuwe woonzorgvisie, aanvullend op de woonvisie, werkt Oss aan huisvesting van aandachtsgroepen op schaarse woningmarkt.

30 november 2023

Lees meer over
Oudere mannen op een bankje buiten in de stad (foto Ineke Linssen)

Handvatten voor het opstellen van een heldere woonzorganalyse

Voor iedereen die een woonzorganalyse wil opzetten of begeleiden, en die praktische handvatten zoekt hoe dat aan te pakken.

Dit artikel bevat een download

19 oktober 2023

Lees meer over
Straatbeeld Delft

Podcast31 – BuurtSaam: werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

Langer thuis wonen vraagt om een leefomgeving die gezond, veilig en sociaal is.

Dit artikel bevat een podcast

4 oktober 2023

Lees meer over

Podcast31 – Geclusterd wonen

Wat maakt verhuizen voor ouderen de moeite waard? Deze Podcast31 gaat over toekomstbestendig wonen.

Dit artikel bevat een podcast

26 april 2023

Lees meer over

Agenda

28 februari, 22 maart & 12 april 10:00-15:30|Locatie in het midden van het land

G40-leerkring Woonafspraken voor aandachtsgroepen

Neem deel aan de G40-leerkring en breng vaart in de regionale woonafspraken voor aandachtsgroepen.

Lees meer over

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates