Woonzorgvisie

Nederland vergrijst. Tussen 2020 en 2040 verdubbelt het aantal 75-plussers. Het beleid is erop gericht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zoeken gemeenten, corporaties en zorgorganisaties geschikte woningen voor statushouders, dak- en thuislozen en voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat alles vraagt om gerichte en op elkaar afgestemde acties op het gebied van wonen, zorg én welzijn. Een woonzorgvisie helpt om de lokale opgaven en urgentie in kaart te brengen en deze te vertalen naar ambities, keuzes en uitvoeringsprogramma’s voor wonen en zorg.

Contact
Susan van Klaveren LinkedIn

Alle artikelen over dit onderwerp

Podcast31 – Geclusterd wonen

Wat maakt verhuizen voor ouderen de moeite waard? Deze Podcast31 gaat over toekomstbestendig wonen.

Dit artikel bevat een podcast

26 april 2023

Lees meer over

Special Wonen en zorg voor ouderen

Uitgave t.g.v. kamerbrief van ministeries van BZK en VWS met ambities en concretisering van de woningbouwopgave voor ouderen.

Dit artikel bevat een download

25 november 2022

Lees meer over
Verdieping Woonzorgvisie

Bewoners betrekken bij de woonzorgvisie

Burgerparticipatie kan ervoor zorgen dat de woonzorgvisie beter aansluit bij de bewoners.

14 juli 2022

Lees meer over

Podcast31 – Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

In deze Podcast31 gaat Dore van Duivenbode in gesprek over grond- en lokaal beleid en hoe dat nieuwe woonvormen mogelijk maakt.

Dit artikel bevat een podcast

14 juli 2022

Lees meer over

Agenda

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates