Bouwopgave zorggeschikt wonen voor senioren vraagt investeren in gemeenschappen

27 juni 2024
Het ontbreekt aan toekomstbestendige woon(zorg)vormen voor senioren. Deze vullen het gat tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis. Het realiseren van de benodigde 40.000 zorggeschikte woningen blijkt een complexe opgave. Gemeenten, zorgaanbieders, corporaties en marktpartijen die hieraan werken, lopen tegen uiteenlopende belemmeringen aan. In deze publicatie schetsten we een beeld van de thematiek en reiken we goede voorbeelden aan van geslaagde woonzorgvormen. Hiermee bieden we betrokken partijen handvatten om met elkaar in gesprek te gaan.

Met de toenemende vergrijzing (zo’n 1,6 miljoen 80-plussers in 2040: twee keer zoveel als nu) groeit ook het aantal ouderen dat intensieve en complexe zorg nodig heeft. Daarvoor zijn nieuwe geclusterde zorggeschikte woonvormen nodig om meer intensieve zorg in de thuissituatie te ontvangen.

Opbouw publicatie

De publicatie is ingedeeld in vier thema’s:

 1. Zorggeschikt wonen
  We gaan in op wat zorggeschikte woningen zijn, voor wie deze ontwikkeld moeten worden en wie hiervoor aan zet zijn.
 2. Wat is zorggeschikt wonen?
  We gaan in op de richtlijnen voor de woning, het gebouw en de woonomgeving. Ook belichten we de brandveiligheid en het toewijzen van woningen.
 3. Zorg, welzijn en dienstverlening
  We behandelen het arrangement van welzijn, zorg en dienstverlening, en de benodigde omslag van professionele zorg naar meer onderlinge stut en steun in zorgzame gemeenschappen.
 4. Financiering zorggeschikt wonen
  We richten ons op de financiële kant van geclusterde zorggeschikte woningen. Zowel in nieuwbouw als bij transformatie van bestaande bouw. Ook gaan we in op beheer en exploitatie. Het bundelen van financieringsstromen blijkt cruciaal voor de haalbaarheid.

Per thema bieden we achtergrondinformatie op grond van beleid, praktijk en wetenschap.

Zorggeschikt wonen voor senioren

Zorggeschikt wonen voor senioren

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan