Publicatie Wonen senioren

Woonvarianten voor senioren: dertig praktijkvoorbeelden

24 november 2022
Nederland vergrijst. In 2040 tellen we 3,3 miljoen 65+ers. Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren oud kunnen worden – variërend van aantrekkelijke ‘empty nest’-woonconcepten, die ouderen verleiden door te stromen uit hun eengezinswoning, tot woonvormen gericht op langer thuis wonen met zorg en ondersteuning in nabijheid. Maar het aanbod blijft sterk achter op de vraag. Welke voorbeelden en inzichten van nieuwe woonconcepten zijn de afgelopen jaren gerealiseerd? Deze publicatie ordent aan de hand van de tien woonprofielen voor senioren de dertig voorbeelden.

Gewenste woon(zorg)producten op seniorenmarkt

Vanuit het perspectief van de ouderen is er nog weinig echt gekeken wat voor hen aantrekkelijke woonproducten zijn op de woningmarkt. Dat senioren nauwelijks verhuizen leidt tot een vertraagde activiteit bij overheden en marktpartijen om woningen voor ouderen te programmeren en te realiseren. Met beschikbare data uit de Zuid-Hollandse Grote omgevingstest herleidde Springco 10 woonprofielen voor senioren en de marktpotentie ervan.

Koppeling dertig praktijkvoorbeelden aan de tien woonprofielen

In deze publicatie koppelen we de dertig portretten van recent gerealiseerde wooninitiatieven uit het kennisprogramma Woonvarianten senioren aan de aan de tien woonprofielen van senioren. Dit levert een ordening op van een meer ‘vraaggerichte kijk’ vanuit senioren, maar ook als toets voor de tien profielen zelf – zijn ze terug te zien in de praktijk en wat is het dan concreet. Sommige van de voorbeelden zijn duidelijk in een van de profielen met de achterliggende leefstijl te plaatsen, maar bij anderen zijn ze meer hybride te interpreteren. Het woonconcept heeft dan elementen van een of twee andere woonprofielen. De recent geportretteerde woonconcepten laten zien wat gewenste voorbeelden zijn die we onder beleidswoorden als geclusterde woonvormen, seniorwoningen, levensloop geschikt of ‘het wonen met een plus’ moeten verstaan. Met deze slag hopen wij beleidsstrategen een breder en onderbouwd perspectief te bieden op de wensen en behoefte van de seniore doelgroepen die ook mooi willen wonen.

Geclusterde woonvormen

Het nieuwe kabinet benoemt in het programma Wonen en zorg voor ouderen (WOZO) de urgentie om woningen voor senioren (nultredenwoningen, geclusterde woonvormen en verpleegzorg thuis) te bouwen. Het opnemen van taakstellende aantallen woningen voor senioren draagt ertoe bij dat partijen in beweging komen om deze productie te realiseren. Om in te spelen op de woonvraag van senioren is het nodig dat deze woonvormen veel meer kwalitatief worden geladen. Dit biedt kansen voor collectieven om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten.

Naast opgaven op rijksniveau is het ook gewenst om in de lokale woon(zorg) visie en -programmering geclusterde woonvormen als wooninnovatie, Cpo of groepswonen steviger te positioneren. Gemeenten hebben dan houvast om te sturen en ondersteuning te bieden bij de zoektocht naar locaties en financieringsmogelijkheden.

Woonvarianten_voor_senioren_-_30_praktijkvoorbeelden (1)

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan