Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden
op platform31.nl

Kennis- en inspiratiedossier BuurtSaam, voor een gezonde, veilige en sociale buurt

Waardevolle inzichten en handreikingen voor lokale initiatieven van gemeenten en partners, gebaseerd op ontwerpend onderzoek.

Dit artikel bevat een download

18 juni 2024

Lees meer over
Ontmoeten ouderen in Loonsduinse Hof Den Haag
Praktijkvoorbeeld Wonen senioren

Senioren zoeken woonvormen met ontmoeting: zes principes voor het ontwerp

Deze uitgangspunten helpen architecten en woningcorporaties die woonvormen ontwerpen waar ontmoeting centraal staat.

18 juni 2024

Lees meer over
Deelnemers BuurtSaam samen op de foto

Gebiedscoalities aan de slag voor een gezonde en sociale leefomgeving

In BuurtSaam werken gemeenten en partners aan een concrete buurtaanpak, gebiedsvisie of uitvoeringsplan van de woonzorgvisie.

2 mei 2024

Lees meer over
Bewoonster Prinsessenflat Rotterdam

Wonen en zorg in het volkshuisvestingsprogramma

Deze handreiking helpt bij het opstellen van een woonzorgvisie in lijn met het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting.

Dit artikel bevat een download

12 maart 2024

Lees meer over

Werksessies Wonen en zorg voor corporaties 2024

De programmering van de werksessies richten we vraaggericht in. Graag horen wij waar jouw interesse (aanpak, onderwerpen) naar uit gaat.

25 januari 2024

Lees meer over

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan