Innovatieprogramma Wonen en zorg voor ouderen

Looptijd project: 1 januari 2023 - 31 december 2025
Project

De ministeries van BZK en VWS hebben, in samenwerking met lokale overheden en sectorpartijen, als doel gesteld dat er van de 900.000 geplande nieuwe woningen 250.000 woningen geschikt voor ouderen worden gebouwd tot en met 2030. Daarnaast is er nog een additionele opgave voor de realisatie van 50.000 verpleegzorgplekken op basis van Wlz-zorg thuis. Om de gestelde doelen te bereiken, stellen de ministeries van BZK en VWS het programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’ op.

Het innovatieprogramma Wonen en zorg voor ouderen bestaat uit drie thema’s:

  • Versnellen ontwikkeling geclusterde woningen voor senioren
  • Geschikt wonen door senioren door doorstroming
  • Toegankelijke fysieke leefomgeving

Platform31 wil door kennisontwikkeling en kennisverspreiding een actieve bijdrage leveren aan een succesvolle uitvoering van het programma.

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn
Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan