Publicatie Wonen senioren

Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

Quickscan van tien praktijkvoorbeelden

4 maart 2021
Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Naast het bouwen van nieuwe woningen zijn er andere oplossingen nodig. Het stimuleren van doorstroming kan een deel van de oplossing zijn. Doorstroming betekent dat huishoudens verhuizen van de ene naar de andere woning. De woning die zij achterlaten, komt hierdoor beschikbaar voor anderen. Dit lost de schaarste niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling. Deze quickscan van tien praktijkvoorbeelden is gericht op de doorstroming van ouderen naar een bij hun levensfase passende woning.

Auteur(s)

Susan van Klaveren, Bella Bluemink en Guido de Ruiter

In deze publicatie richten we ons op de doorstroom van senioren op de woningmarkt. Van senioren wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Vaak passen senioren hun huidige woning aan zodat zij hier kunnen blijven wonen wanneer gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning én woonomgeving.

Quickscan

Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop doorstroming kan worden gestimuleerd, voerde Platform31 in de tweede helft van 2020 een quickscan uit. De centrale vraag van deze quickscan luidt: Op welke, zowel effectieve als efficiënte, wijze kunnen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen senioren, in zowel de sociale huur- als de koopsector, stimuleren of ondersteunen om door te stromen naar een woning die geschikt is voor het langer thuis wonen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een literatuurstudie gedaan, zijn tien praktijkvoorbeelden geïnterviewd en zijn de uitkomsten van het onderzoek in een spiegelsessie getoetst en verdiept.

In deze publicatie delen we de resultaten van de quickscan. Naast de geleerde lessen staan de praktijkvoorbeelden beschreven. De uitkomsten zijn waardevol voor gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke en commerciële initiatieven die zich inzetten om (vitale en minder vitale) senioren aan een geschikte woning te helpen.

Doorstroming-van-senioren-stimuleren-op-de-woningmarkt-1

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan