Experiment stimuleren doorstroming in de particuliere sector

15 juni - 24 april

Diverse locaties € 1.000 voor twee deelnemers per gemeente

Inschrijven/Aanmelden

Stimuleert jouw gemeente de doorstroming van senioren op de woningmarkt? En richt je je daarbij ook op de doorstroming van seniore woningeigenaren? Platform31 start hierover een experiment. Samen met gemeenten gaan wij aan de slag om een samenhangend pakket van maatregelen te ontwikkelen gericht op doorstroming binnen de particuliere sector. Doe je mee? Je kunt je tot en met 24 mei 2023 aanmelden.

Waarom dit experiment?

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Naast het bouwen van nieuwe woningen zijn er andere oplossingen nodig. Het stimuleren van doorstroming van senioren op de woningmarkt kan een deel van de oplossing zijn. De woningen die zij achterlaten, komen hierdoor beschikbaar voor anderen. Dit lost de schaarste niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling.

Er is al veel ervaring opgedaan met het stimuleren van doorstroming binnen de sociale huisvesting, maar in de particuliere huur- en koopsector staat het beleid nog in de kinderschoenen. Welke aanpakken zijn hier mogelijk? In hoeverre kunnen interventies die werken binnen de sociale huisvesting, ook worden ingezet binnen de particulier sector? Hoe komen we tot een samenhangend pakket van maatregelen? En hoe kunnen we daarbij beter inspelen op de leefwereld van senioren? Over deze en andere vragen gaat het experiment.

Wat gaan we doen?

In dit experiment gaat Platform31 samen met jou aan de slag om nieuwe aanpakken in de praktijk uit te proberen en gezamenlijk tot een effectieve aanpak van doorstroming binnen de particuliere markt te komen. Tijdens het experiment staan een aantal onderwerpen centraal die we eerder verkenden rondom doorstroming in de sociale huisvesting. De resultaten staan in de publicatie Een nieuw (t)huis beschreven. Ditmaal onderzoeken we samen met jou hoe de opgedane kennis kan worden vertaald naar de particuliere sector. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. Zicht op de opgave: welke indicatoren zijn relevant om te registeren, wie legt deze vast en hoe voer je gezamenlijk een analyse uit?
  2. Aan de slag: welke instrumenten dragen bij aan doorstroming, hoe matchen deze met de opgave en welke vervolgstappen zijn dan nodig?
  3. Samen naar beter: welke partijen spelen een rol of kunnen dat doen? En hoe kom je dan samen tot integraal beleid, dat op elkaar aansluit en elkaars werkzaamheden versterkt?
  4. Vergeet het gedrag niet: senioren verhuizen niet zomaar. Hoe kun je rekening houden met het gedrag van mensen, zodat ingezette maatregelen ook effectief zijn. Naast kennis over gedrag gaan we ook in op het betrekken van senioren bij beleid en maatregelen gericht op doorstroming.

Bijeenkomsten

Platform31 organiseert twee fysieke en zes online bijeenkomsten waarin reflectie op elkaars praktijk centraal staat. Tijdens de bijeenkomsten breng je jouw aanpak in en gaan we daarover met elkaar in gesprek. Platform31 zorgt voor een inhoudelijke opbouw van de verschillende sessies en nodigt op onderwerpen experts uit om hun (wetenschappelijke) kennis in te brengen of professionals om ons mee te nemen in hun vernieuwende aanpak.

Voor wie?

Doorstroming van senioren vraagt zowel inzet vanuit het fysieke als het sociale domein. Het experiment is dan ook bedoeld voor gemeentelijke beleidsadviseurs wonen en sociaal domein. Per gemeente dient er een vertegenwoordiger vanuit beide domeinen deel te nemen. Deze deelnemers zijn bereid om hun dagelijkse praktijk te delen met anderen en zijn in staat om nieuwe interventies gericht op doorstroming binnen de gemeente en met samenwerkingspartners in gang te zetten.

Kosten

De gevraagde bijdrage is 1.000 euro voor twee deelnemers per gemeente (voor 2 fysieke en 6 online bijeenkomsten gedurende een jaar).

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan