Werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt met BuurtSaam

4 oktober 2023 | Leestijd: 3 minuten
Een goed ingerichte buurt voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag betekent een betere buurt voor iedereen. Wil jij ook werken aan een gezonde, sociale en veilige leefomgeving met aandacht voor bewoners die meer zorg nodig hebben? Doe dan mee aan BuurtSaam. Samen met ons maak je een concrete gebiedsaanpak voor een inclusieve buurt.

Achtergrond

De inrichting van de buurt bepaalt hoe mensen bewegen, elkaar ontmoeten, naar voorzieningen als de arts en supermarkt kunnen, activiteiten ondernemen en over een passende woonruimte beschikken. Het beïnvloedt ook in hoeverre inwoners naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Maar een gezonde, sociale en veilige leefomgeving komt niet vanzelf tot stand. Vergrijzing, individualisering en digitalisering vragen om nieuwe (ruimtelijke) strategieën. Met speciale aandacht voor de bewoners die drempels ervaren om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld door psychische kwetsbaarheid, lichamelijke beperkingen of ouderdom.

Wat is BuurtSaam?

  • In BuurtSaam ga je samen met ons aan de slag met je eigen concrete aanpak, gebiedsvisie of uitvoeringsplan van de woonzorgvisie.
  • We helpen je lokale doelen en plannen voor de leefbare, sociale en inclusieve wijken te realiseren. Deelname levert jouw organisatie dus een concrete buurtaanpak op!
  • BuurtSaam bestaat uit twee trajecten: een Werkplaats (Platform31) en Ontwerpend onderzoek (College van Rijksadviseurs). Deelname aan één van de trajecten, of een combinatie van beiden is mogelijk. Er is veel aandacht voor verbinding op inhoud tussen de twee trajecten, voor kennisontwikkeling en agendering van dit onderwerp.
  • We delen kennis en ervaringen uit de praktijk in webinars, excursies en een handreiking om op lokaal niveau met elkaar in gesprek te gaan en tot actie te komen.

Voor wie?

Lokale netwerken op buurtniveau – van gemeenten met bewoners, wonen, welzijn of zorg – die ruimtelijke strategieën ontwikkelen en uitvoeren voor leefbare, sociale en levensloopbestendige buurten. Deelname van een gemeente is randvoorwaarde.

Versnel je aanpak in onze Werkplaats

In de Werkplaats:

  • leren we van elkaar en van de kennis en voorbeelden die er al zijn.
  • bekijken we hoe dit toegepast kan worden in jullie eigen (nog te ontwikkelen) aanpak. Op die manier krijgt de sociale, gezonde en seniorvriendelijke leefomgeving een plek in jullie gebiedsvisie of uitvoeringsplan.
  • organiseren we aan de hand van jouw lokale dilemma’s, vraagstukken en doelen een workshop bij jou op locatie en maken we stappen richting uitvoering en realisatie van een zorgzame en toegankelijke leefomgeving. Leidend in de Werkplaats zijn jouw vraagstukken en het tempo van jouw gemeente.
  • organiseren we twee landelijke bijeenkomsten om geleerde lessen te delen. De aanpak en uitkomsten van het Ontwerpend onderzoek wordt ingebracht in de Werkplaats en vice versa. Deelname aan beide trajecten is ook mogelijk.

Ontwerpend onderzoek

In het traject van het College van Rijksadviseurs, met medewerking van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, koppel je concrete ontwerpvoorstellen voor eigen vraagstukken aan een buurtverhaal. Meedoen aan het Ontwerpend onderzoek geeft je concrete ruimtelijke handvatten in de vorm van een ontwerpvoorstel om de leefbaarheid in gezonde en sociale buurten te stimuleren. Meer informatie over het Ontwerpend onderzoek vind je op de website van het College van Rijksadviseurs.

Investering Werkplaats, start in februari 2024

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. De Werkplaats start in februari 2024. Na het startgesprek plannen we de workshop in die aansluiting op jouw onderwerp, en past in jouw planning. Daarnaast organiseren we een tot twee bijeenkomsten met alle andere deelnemers aan BuurtSaam over de geleerde lessen en om advies op te halen die wij willen gaan delen.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden.

Bekijk de video over BuurtSaam

Meer informatie en aanmelden

Download de opzet en de voorwaarden van de Werkplaats (Pdf).

Meer weten? Kijk hier of neem contact met ons op.

Myrthe Sietsma 06 57 94 30 86 LinkedIn
Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn
Over BuurtSaam

Met BuurtSaam helpen we bij het ontwikkelen van een aanpak van een gebiedsplan of uitvoeringsprogramma – voor een gezonde, sociale en veilige buurt met aandacht voor bewoners die meer zorg nodig hebben. Dat doen we in samenwerking met het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, met medewerking van LSA Bewoners. Ook wordt expertise vanuit het CROW ingebracht.

BuurtSaam valt onder het de actielijn toegankelijke leefomgeving van het programma Wonen en Zorg voor Ouderen van de ministeries van BZK en VWS. De komende tijd besteden we op verschillende manieren aandacht aan wat BuurtSaam is en hoe je kunt werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt. Hiervoor ontwikkelen we onder andere een podcast, een handreiking, webinars en een excursie(s) naar inspirerende praktijken.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan