Reflectie rijksbeleid: de wensenlijst van steden en regio’s aan het nieuwe kabinet

15 december 2023
Elk regio telt. Maar er blijven kansen liggen als we de strekking van deze woorden reduceren tot een ‘stad versus platteland-discussie’. Regionaal maatwerk is gewenst, met oog voor de verschillen tussen én binnen regio’s. Deze reflectie op het rijksbeleid van de kabinetten Rutte laat onder meer zien dat meer structurele financiering voor gemeenten en regio’s noodzakelijk is om langetermijnvisies in het beleid te kunnen integreren.

Koers en beleid van Ruttes kabinetten

Het demissionaire kabinet-Rutte IV presenteerde een ‘beleidsarme’ begroting voor 2024. Dat was voor ons aanleiding om onze jaarlijkse analyse niet sec te focussen op de rijksbegroting, maar om wat meer uit te zoomen en de koers van de kabinetten Rutte onder de loep te nemen in een ‘reflectie rijksbeleid.’ Wat waren de voornaamste consequenties van het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren? Hoe hebben verschillende gemeenten, in verschillende delen van Nederland, dit ervaren? En wat geven zij graag mee aan een volgend kabinet?

Voor deze analyse maken we zowel gebruik van onze eigen publicaties en projecten als van de visies en ervaringen van bestuurders, beleidsmakers en onafhankelijke experts uit ons netwerk, waaronder G4/G40, M50 en K80/P10. We laten bestuurders uit diverse gemeenten aan het woord die aangeven wat er in hun gemeente speelt en leeft en waar zij graag verandering in zouden willen zien. Ook reflecteren zij op hun actuele ervaringen met rijksinitiatieven en – programma’s.

Observaties, wensen en behoeften

De publicatie eindigt met een aantal observaties die op iedere gemeente van toepassing zijn, ongeacht grootte, locatie of profiel. In de conclusie staan we stil bij de vraag hoe regionaal maatwerk eruit kan komen te zien, en blikken we voorzichtig vooruit op de toekomst.

We hopen dat deze publicatie aanvullende inzichten geeft over de specifieke, thematische ruimtelijke verschillen in Nederland, en dat we veel van de wensen en behoeften van stad en regio gaan terugzien in het komende regeerakkoord en/of de Rijksbegroting voor 2025.

Platform31 Reflectie Rijksbeleid

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Jorn Koelemaij 06 30 29 78 27

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan