Publicatie Algemeen

Analyse M50-coalitieakkoorden

14 februari 2023
Welke thema’s komen naar voren in coalitieakkoorden in M50 gemeenten? En rond welke daarvan moet de M50, het netwerk van middelgrote gemeenten, lobbyactiviteiten ontwikkelen? De analyse in deze publicatie geeft daar inzicht in en aanknopingspunten voor.

Vier interessante conclusies uit de analyse

  • Wonen is een urgent thema voor gemeenten. Opvallend vaak worden maatregelen genoemd die de eigen inwoners ten goede komen: zelfbewoningsplicht (voor nieuwbouw), opkoopbescherming (voor bestaande woningen), anti-speculatiebeding (begrenst doorverkoop), of een actief grondbeleid (dat deden tot voor kort maar weinig gemeenten).
  • Toenemende hittestress en verminderde luchtkwaliteit lijken in M50-gemeenten op basis van de gemeentelijke coalitieakkoorden nog belangrijker te zijn dan gemiddeld in Nederland.
  • Waar in de ‘Analyse coalitieakkoorden’ voor de VNG nog vermeld stond dat er ‘minder (expliciete) aandacht lijkt te zijn voor economie bij de nieuwe colleges’, gaat dit beeld bij de M50 minder op. In de M50-coalitieakkoorden is er zowel aandacht voor ‘klassieke’ economische onderwerpen zoals bedrijventerreinen en de arbeidsmarkt, maar ook voor transitie-gerelateerde vraagstukken zoals digitalisering’.
  • Een opvallend verschil met de nieuwe coalitieakkoorden ten opzichte van 4 jaar geleden is de toegenomen aandacht voor thema’s als onrust, polarisatie, kloven en sociale scheidslijnen. Ook is er meer aandacht voor de ‘uitvoering’. Dat het vertrouwen is afgenomen en de democratie versterkt moet worden, komt als thema in de M50-coalitieakkoorden relatief vaker voor dan in alle nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden.
Over de analyse

Platform31 heeft alle M50-coalitieakkoorden die op 13 juli 2022 beschikbaar waren, op inhoud doorzocht en geduid. Dat is gebeurd met behulp van de textmining-tool van de VNG. Op dat moment waren 43 van de 49 M50-akkoorden beschikbaar. Platform31 doorzocht de akkoorden op zes kernthema’s, namelijk ‘wonen en ruimte’, ‘duurzaamheid’, ‘sociaal’, ‘economie, arbeidsmarkt en onderwijs’, ‘bestuur en digitalisering’ en ‘financiën’. Per thema is uitgezocht op welke onderwerpen en kernwoorden binnen dit kernthema de nadruk ligt.

Om na te gaan op welke wijze de genoemde kernthema’s én kernwoorden in de M50-coalitieakkoorden naar voren komen, maakte Platform31 ook een verdiepende, inhoudelijke analyse van vijftien van de M50-akkoorden. Bij de keuze van die vijftien gemeenten is goed gelet op een goede geografische spreiding en een balans tussen stedelijke en minder stedelijke gemeenten.

Analyse-M50-coalitieakkoorden

Analyse M50-coalitieakkoorden

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Koos van Dijken 06 54 39 14 81 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan