Publicatie Omgevingswet

Het omgevingsplan van rechtswege

6 november 2019
Veel gemeenten verdiepen zich in de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet of doen ervaring op met het opstellen van een omgevingsvisie of –plan. Gemeenten hoeven pas in 2029 een volledig omgevingsplan te hebben. Dit supplement van Op dezelfde leest geeft praktische handvatten waarmee ze kunnen anticiperen op veranderingen en richt zich op de overgangsfase.

Auteur(s)

Het omgevingsplan in de overgangsfase (2021-2029)

Op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft iedere gemeente van rechtswege één omgevingsplan. Dat omgevingsplan zal uit twee delen bestaan: een tijdelijk deel en een nieuw deel. Het nieuwe deel is wat de gemeente na de inwerkingtreding invoert op grond van de Omgevingswet. Het tijdelijke deel bestaat uit de huidige ruimtelijke wet- en regelgeving en de Rijksregels die gedecentraliseerd worden (de zogenaamde ‘bruidsschat’). Het overgangsrecht bepaalt dat alles wat in bestemmingsplannen en beheersverordeningen is geregeld als onderdeel van het omgevingsplan, geldig blijft na 1 januari 2021.

Implicaties voor de praktijk

Het overgangsrecht bepaalt niet alleen hoe het omgevingsplan er in 2021 uit zal zien, maar zal ook bepalend zijn voor de dagelijkse praktijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld op 1 januari 2021 met lopende plan- en beroepsprocedures (o.a. bestemmingsplannen maar bijvoorbeeld ook verordeningen)? En welke gevolgen kan dit hebben voor het opstellen van een ‘echt’ omgevingsplan, bijvoorbeeld wanneer er nog (beroeps)procedures lopen voor bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen en gemeentelijke verordeningen? Is het in dit licht wel handig om in de aankomende jaren grootschalige wijzigingen van oudere plannen in gang te zetten? Daarnaast zal het tijdens de overgangsfase regelmatig gebeuren dat een vergunning wordt gevraagd om af te wijken van het omgevingsplan. Wat bepaalt het overgangsrecht precies ten aanzien van afwijken van de regels van het nieuwe en het tijdelijke deel? Wat moet de gemeente klaar hebben liggen op 2 januari 2021 om ook nieuwe initiatieven te kunnen omarmen?

Supplement

Kennis van het overgangsrecht en de inhoud van het omgevingsplan-van-rechtswege is onontbeerlijk bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit supplement illustreert wetstechnische uitleg en duiding van dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktische adviezen.

 

Inkijkexemplaar_Het_omgevingsplan_van_rechtswege-1573041081

Inkijkexemplaar

Download deze publicatie

Je kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. Je ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur. Neem hiervoor contact op!

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan