Publicatie Omgevingswet

Relatie tussen omgevingsplan en omgevingsvisie

20 juni 2018
Onder de Omgevingswet zijn het omgevingsplan en de omgevingsvisie twee centrale instrumenten voor gemeenten. Dit supplement van Op dezelfde leest behandelt de onderlinge relatie tussen deze twee instrumenten.

Auteur(s)

Het gaat vooral over inhoudelijke ‘eisen’ die aan beide instrumenten worden gesteld en de mogelijkheden dit op elkaar af te stemmen. De relatie met de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet krijgt daarbij ook enige aandacht. Dit is ook van belang om de nieuwe rol en het handelen van gemeenten en uitvoeringsdiensten onder de Omgevingswet goed in beeld te krijgen.

Omgevingsvisie voor een omgevingsplan

Veel gemeenten stellen zich ter voorbereiding op de Omgevingswet als eerste tot taak om een omgevingsvisie vast te gaan stellen. De gedachte daarbij is dat er zonder visie ook geen omgevingsplan kan worden vastgesteld. Een goede omgevingsvisie bevat een gebiedsgerichte inhoudelijke visie op de fysieke leefomgeving en op de integratie van beleidsdoelen. Ook zal het zich moeten uitspreken over de rol die de gemeente voor zichzelf en anderen ziet ten aanzien van de uitgesproken ambities en waarden. De wijze van reguleren wordt uiteindelijk bepaald in het omgevingsplan. Zonder inzicht op de rol en uitvoering (regulering, financiële middelen of andere sturingsmogelijkheden) is de betekenis van een visie beperkt.

Geen strakke scheidslijn

Vanuit bovenstaande optiek staan omgevingsvisie en omgevingsplan dus niet los van elkaar, net zo min als programma’s (en beleid) hiervan los kunnen worden gezien. De scheidslijn tussen deze instrumenten in de Omgevingswet is overigens niet zo strak gemaakt. Het gevaar van overlapping ligt daarbij op de loer. Denk hierbij aan het opnemen van omgevingswaarden of na te streven kwaliteiten, eventueel in de sfeer van (open) normen. Een overlap zal met name ontstaan als er op voorhand niet is nagedacht over de rol en het karakter van het Omgevingsplan ten opzichte van de Omgevingsvisie. De keuze voor opname in het een visie of het plan of beide (maar dan complementair) moet in ieder geval bewust worden gemaakt. Het karakter en afbakening van de mogelijkheden van het omgevingsplan zijn hierbij van belang.

ODL_2018-1_De_relatie_tussen_het_omgevingsplan_en_omgevingsvisie_Inkijkexemplaar

Inkijkexemplaar

Download deze publicatie

Je kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. Je ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur. Neem hiervoor contact op!

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan