Gebiedsontwikkeling realiseren tijdens de overgangsfase Omgevingswet

12 januari 2024 | Leestijd: 3 minuten
Door de invoering van de Omgevingswet ontstaat een overgangsfase voor de manier waarop een gemeente een gebiedsontwikkeling juridisch mogelijk kan maken. Het wijzigen van het omgevingsplan kan technisch gezien nog lastig zijn. Het gebruik van de buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) biedt mogelijkheden om initiatieven toch te realiseren. In dit artikel geven we gemeenten drie praktische tips om deze buitenplanse activiteiten te kunnen realiseren.

Auteur(s)

Tip 1: Check of en hoe de BOPA kan worden ingezet

Het is belangrijk om als gemeente goed inzichtelijk te krijgen wanneer je welke juridische instrumenten moet gebruiken. De buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) inzetten is het alternatief voor het wijzigen van het omgevingsplan. Dit kan voor zowel korte als lange termijn ontwikkelingen. Het omgevingsplan kun je op korte termijn wijzigen met TAM-IMRO of op lange termijn met STOP-TPOD. Het is wenselijk om zo snel mogelijk te gaan werken met de STOP-TPOD techniek, omdat dit de manier is waarop gemeenten onder de Omgevingswet hun omgevingsplannen moeten publiceren. Mocht de gemeente hierop nog niet zijn voorbereid, dan kunnen tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM-IMRO) ervoor zorgen dat omgevingsplannen alsnog aangepast kunnen worden. Zie hieronder het schema voor een duidelijk overzicht wanneer je welke besluiten neemt en welke technieken hierbij horen om gebiedsontwikkeling mogelijk te blijven maken.

Om gebruik te kunnen maken van een BOPA moet een activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de activiteit concreet genoeg zijn, moeten de effecten op de omgeving duidelijk zijn en moeten de voorkeuren en risico’s voor de uitvoering van de activiteit in beeld zijn. Verder gelden dezelfde voorwaarden als voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Checklist BOPA

Initiatief moet:

  1. Evenwichtige toedeling functies aan locaties toekennen
  2. Voldoen aan instructieregels Bkl en Provinciale omgevingsverordening
  3. Concreet zijn
  4. Omgevingseffecten en voorkeuren en risico’s in kaart hebben

Als bepaalde zaken buiten het projectgebied gewijzigd moeten worden, is een BOPA niet altijd mogelijk. Denk daarbij aan een lagere milieucategorie voor omliggende bedrijven of het veranderen van een geluidscontour.

Tip 2: Schrik niet van de procedure

Wanneer je besloten hebt een BOPA in te zetten, is de procedure voor hoe je de BOPA uitvoert relatief simpel. Is de meeste gevallen doorloop je een reguliere procedure, waarin een beslistermijn van acht weken geldt. In speciale gevallen gebruik je een uitgebreide procedure, bijvoorbeeld wanneer een milieueffectrapportage nodig is. Dit is een korte procedure, waarin soms veel geregeld moet worden. Zorg ervoor dat je hierop goed voorbereid bent, zodat de beoordeling snel kan gaan. Hierbij helpt het om een intaketafel te organiseren, zodat je als gemeente goed weet wat voor initiatieven eraan komen.

Tip 3: Bepaal hoe je de gemeenteraad betrekt

Een gemeente kan zelf bepalen hoe zij de gemeenteraad wil betrekken bij een BOPA. Zo kun je voor elke binnengekomen BOPA een extra raadsvergadering inlassen, of een BOPA slechts ter inzage voorleggen aan de raad. De raad kan het best zelf aangeven waar hij bij betrokken wil worden. Om de procedure snel te laten verlopen en de werkdruk voor de raad te beperken, is het goed om hierover algemene afspraken te maken.

Presentatie

Terugkijken

Contact

Alissa Kerklingh 06 35 11 58 15 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan