Publicatie Omgevingswet

De Ladder voor duurzame verstedelijking

15 juli 2015
Het eerste supplement van 2015 van het bestemmingsplannetwerk Op dezelfde leest gaat over de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Dit onderwerp blijft actueel, onder andere door een constante stroom aan jurisprudentie. Na publicatie in juli 2015, is dit supplement geactualiseerd in december 2015 met nieuwe jurisprudentie.

Auteur(s)

Waarom dit onderwerp?

De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is sinds eind 2012 een wettelijke verplichting bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en is bovendien overgenomen in verschillende provinciale omgevingsverordeningen. Uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat geen toepassing is gegeven aan de Ladder in 72% van de ruimtelijke plannen in de periode eind 2012-2013. Inmiddels is de Ladder ook ‘ontdekt’ als bezwaargrond in planologische procedures, waardoor dit meer dan eens leidt tot een (motiverings)vernietiging van een nieuwe ruimtelijke regeling. Het is daarom belangrijk om op een goede manier toepassing te geven aan de Ladder bij ruimtelijke besluiten.

Het supplement gaat in op de vraag in welke gevallen en op welke wijze u de Ladder voor duurzame verstedelijking moet toepassen om een voldoende motivering te bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling. Deze vraag wordt onder meer beantwoord door lijn te brengen in de uitleg van de term ‘een nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Tevens wordt een antwoord gegeven op de vraag met welke gegevens een ‘actuele regionale behoefte’ kan worden gemotiveerd. Tot slot komen aanbevelingen aan bod voor de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking, mede aan de hand van recente jurisprudentie.

ODL_supplement_1_2015_preview

Inkijkexemplaar

Download deze publicatie

Je kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. Je ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur. Neem hiervoor contact op!

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan