Publicatie Omgevingswet

De nieuwe Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan

15 augustus 2017
Wilt u weten wat er precies gaat veranderen in de gemeentelijke regelgeving met de komst van de Omgevingswet? De studiemiddagen en bijbehorende supplementen van Op dezelfde leest gaan in op actualiteiten rondom het bestemmingsplan. Het eerste supplement van 2017 besteedt aandacht aan de Wet natuurbescherming.

Auteur(s)

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet brengt de Wet natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet samen. Bij de voorbereiding van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is deze verandering van belang. De wetswijziging heeft onder meer gevolgen voor de praktijk van bestemmingsplannen. Het eerste supplement van 2017 van Op dezelfde leest besteedt daarom aandacht aan deze Wnb.

Belangrijkste veranderingen

De verschillende wetten zijn nog goed herkenbaar in de nieuwe wet. Dat betekent niet dat er niets is veranderd. De verschillen wat betreft de regelgeving zitten vooral in de bevoegdheidsverdeling en de formuleringen van regels. Een belangrijke aanpassing die over de hele linie van de Wnb geldt, is dat de decentralisatie nu ook geformaliseerd is. De bevoegdheden tot het verlenen van natuurvergunningen, ontheffingen of het afdoen van meldingen, maar ook de zorg voor de natuur- en bosgebieden, zijn nu bij provincies gelegd. Voorheen was dat bij het ministerie, waar landbouw en natuur is ondergebracht.

Opzet supplement

In het supplement komen de verschillende onderwerpen die binnen de natuurwetgeving relevant zijn in de diverse hoofdstukken aan de orde. Elk hoofdstuk geeft een overzicht van de wijzigingen die van belang zijn voor de praktijk van de bestemmingsplannen. De nieuwe Omgevingswet krijgt uiteraard ook aandacht. De Aanvullingswet Natuur zal de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet integreren. Op basis daarvan geven we een doorkijk naar de toekomst.

2017-1_ODL_De_nieuwe_Wet_natuurbescherming_en_het_bestemmingsplan__inzage

Inkijkexemplaar

Download deze publicatie

Je kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. Je ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur. Neem hiervoor contact op!

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan