Publicatie Omgevingswet

Het wijzigen van het omgevingsplan

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2021-2

15 december 2021
Ontdek wat er komt kijken bij het wijzigen van het omgevingsplan: veel initiatieven of projecten zullen niet passen binnen het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Denk aan functiewijzigingen, woningbouw, de ontwikkeling van infrastructuur of de uitbreiding van bedrijven. De Omgevingswet maakt initiatieven die in strijd zijn met het omgevingsplan op twee manieren mogelijk. De buitenplanse omgevingsplanactiviteit staat centraal in het supplement 2021-1. In dit supplement lees besteden we aandacht aan het wijzigen van het omgevingsplan om een initiatief mogelijk te maken.

Auteur(s)

Met de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Om een initiatief dat in strijd is met het omgevingsplan toch mogelijk te maken, kan het bevoegd gezag het omgevingsplan wijzigen. Het is niet meer mogelijk om daar een postzegelbestemmingsplan, herziening of uitwerkingsplan voor vast te stellen. We zullen dus geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen, maar steeds een deel van het omgevingsplan wijzigen. Dit supplement gaat uit van een wijziging ten behoeve van een initiatief of een ontwikkeling.

Verschillende vragen en onderwerpen komen in dit supplement aan bod. Hoe ziet zo’n wijzigingsbesluit eruit? Uit welke onderdelen bestaat dit? Hoe zit het met de motivering? En is er een toelichting? Wat staat er in het wijzigingsbesluit? En hoe komt het omgevingsplan er dan vervolgens uit te zien? Ons doel is om inzicht te geven in datgene wat nodig is om het omgevingsplan te wijzigen. Zo hoeven initiatieven geen hinder te ondervinden van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bent u benieuwd naar de inhoud van het supplement? Bekijk dan het Inkijkexemplaar (pdf, 391 kB)

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur. Neem hiervoor contact op!

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan