De woningbouwopgave en het omgevingsplan

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2022-2

22 december 2022 | Leestijd: 2 minuten
De implementatie van de Omgevingswet is een grote opgave voor gemeentelijke organisaties. Het werken met het omgevingsplan is hier een groot onderdeel van. Ondertussen spelen er ook andere maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen, die een omgevingsplan juridisch-planologisch mogelijk kan maken. Hoe kunnen gemeenten bijvoorbeeld woningbouwprojecten faciliteren met een omgevingsplan? In het nieuwe supplement van Op dezelfde leest staat de voorbereiding en inhoud van een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw centraal.

Auteur(s)

In de vorige supplementen van Op dezelfde leest diepten we steeds losse onderdelen van het omgevingsplan uit. We namen de reikwijdte van het omgevingsplan onder de loep, verkenden de soorten regels die in een omgevingsplan kunnen komen, zoomden in op de opbouw van het omgevingsplan en gingen in op het wijzigen van het omgevingsplan en de procedures en processen die hierbij relevant zijn. Dit nieuwe supplement biedt verdieping op basis van deze supplementen.

Wijzigingsbesluit

Dit supplement gaat gericht in op de voorbereiding en de inhoud van een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw. Om daarmee te kunnen sturen op woningbouwprojecten. Het geeft een beeld van de breedte van onderwerpen die (kunnen) spelen bij een dergelijk wijzigingsbesluit. En het laat zien welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt om een woningbouwproject te faciliteren.

In het supplement komen drie verschillende fases aan bod:

  • De voorbereiding van het wijzigingsbesluit;
  • Het ruimtelijk mogelijk maken van het woningbouwproject;
  • Het sturen op de beheerfase van een woongebied.

Per fase leest u over de veranderingen en hoe u hier nu al op kunt inspelen. Het thema woningbouw benutten we als voorbeeld om te laten zien hoe een gemeente komt tot een wijzigingsbesluit van een omgevingsplan. Daarnaast geeft het supplement een handig overzicht van relevant rijksbeleid dat als onderlegger voor de motivering van een wijzigingsbesluit kan fungeren.

Inkijkexemplaar-inkijkexemplaar-de-woningbouwopgave-en-het-omgevingsplan

Bent u benieuwd naar de inhoud van het supplement? Bekijk dan het inkijkexemplaar

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Op dezelfde leest

Deze publicatie is onderdeel van de leergang Op dezelfde leest. U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van 199 euro voor partners (299 euro voor niet-partners) exclusief 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in ruimtelijke plannen. Met de komst van de Omgevingswet, ligt de focus regelmatig op het voorsorteren op het omgevingsplan. De ideeën over opzet en inhoud van het omgevingsplan krijgen steeds meer vorm. Dit is daarom de negende keer dat wij in een publicatie stapsgewijs ingaan op de overgang van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan.

Per jaar verschijnen twee overzichtelijke naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant zijn. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk.

Meer informatie en aanmelden:

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan