Verduurzaming van kwetsbare wijken

Looptijd project: 2023-2024
Project

De transitie naar een aardgasvrij Nederland komt op stoom. Ook in kwetsbare wijken, waar de leefbaarheid al onder druk staat. In het actieprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’ onderzoeken Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut sinds 2018 hoe de energietransitie als hefboom kan fungeren om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren. Projectpartners en aan het programma deelnemende gemeenten (en hun partners) ontwikkelen samen strategieën en oplossingen die bijdragen aan integrale wijkverbetering in kwetsbare wijken. Met als doel: werken aan duurzame en leefbare wijken waar bewoners prettiger wonen en betere maatschappelijke kansen hebben dan voorheen.

Het in 2023 gestarte actieprogramma is een vervolg op het experimentenprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’ (2018-2022) met achttien deelnemende wijken. Het bouwt voort op de eerder opgedane kennis en richt zich steeds meer op de uitvoering. Het doel blijft hetzelfde: duurzame en leefbare wijken.

Deelnemers werken in kwetsbare wijken aan de energietransitie én aan sociaal-maatschappelijke wijkverbetering. Ze pakken deze opgaven niet los van elkaar maar in samenhang (integraal) aan. Naast deelnemers van gemeenten, haken ook woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen aan. Het programmateam deelt de opgedane lessen in publicaties en bijeenkomsten met iedereen die geïnteresseerd is in de verduurzaming van kwetsbare wijken.

Contact

Jacomijn Baart 06 57 94 21 04 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan