Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken

10 september 2020
In veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd om ‘van het gas af’ te gaan is de energietransitie niet de enige opgave. Er spelen ook andere zaken op het gebied van leefbaarheid die voor bewoners dichterbij en urgenter zijn dan het klimaatprobleem. Zeker in kwetsbare wijken. Denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek, eenzaamheid, onveiligheid of slechte gezondheid. Dit inspiratieboek, een initiatief van het Experimentenprogramma Verduurzaming  van  Kwetsbare Wijken en  GezondIn, biedt inzicht in vernieuwende praktijken die de energietransitie en het terugdringen van gezondheidsachterstanden en -risico's aan elkaar verbinden. Het laat zien welke kansen voor synergie tussen deze opgaven er liggen.  Met als uitgangspunt een brede opvatting van gezondheid, waarbij ook vaak onderliggende oorzaken als armoede, schulden of een slechtere woning meespelen.

Auteur(s)

Invalshoeken: binnen en buiten

In deze publicatie werken we met twee invalshoeken: binnen en buiten. We laten zien waar binnen de beide invalshoeken kansen liggen waarop gezondheid en energietransitie in samenhang kunnen worden opgepakt.  Daarmee bieden we een beginpunt voor een gesprek, tussen adviseurs gezondheid en sociaal domein en adviseurs fysiek en ruimte, over mogelijkheden van een gecombineerde aanpak.

Het eerste  hoofdstuk  gaat over ’binnen’ en daarin belichten we de aanpak op het niveau van de  woning en/of de bewoner. We gaan eerst in op feiten en cijfers over het binnenmilieu in relatie tot gezondheid. Vervolgens bespreken we welke kansen en praktijken er zijn voor woningrenovaties en -aanpassingen om woningen aardgasvrij te maken én te werken aan een beter binnenmilieu. Daarbij is er ook aandacht voor het belang van persoonlijke ondersteuning en voorlichting aan huurders.

Het  tweede  hoofdstuk  richt zich op wat er buiten de woning afspeelt  op het niveau van de  wijk,  zowel op ruimtelijk als sociaal vlak. Hierin  maken we  onderscheid  tussen een integrale wijkaanpak en  een aanpak vanuit de energietransitie  die  gezondheid  koppelt.

Deze  publicatie  bevat  ook beleidsachtergronden, feiten en cijfers over gezondheid en verschillende  concrete  praktijkvoorbeelden.  De inhoud van deze publicatie is samengesteld  aan de hand  van  workshopuitkomsten, aangevuld met  webresearch en interviews  over de  praktijkaanpak met koplopers en experts.

Energietransitie-en-gezondheid-in-kwetsbare-wijken

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan