Werken aan leefbare wijken

Looptijd project: Doorlopend
Project

Corporaties en hun partners zoeken naar manieren om met de snelle veranderingen in de samenleving om te gaan. De daar werkzame wijkwerkers zetten zich dagelijks in om de draagkracht van ‘hun’ wijk overeind te houden. Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ biedt wijkwerkers de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van hun inzet en zorgt voor handvatten en inspiratie waarmee zij aan de slag kunnen in buurt of wijk.

Bij het sturen op leefbaarheid in kwetsbare buurten maken wijkwerkers – zoals wijkbeheerders, woon­consulenten en huismeesters – het verschil. Zij zorgen ervoor dat het beleid van de corporatie en haar partners praktisch doorwerkt in meer leefbaarheid op wijk-, buurt- of zelfs straatniveau. Niet zelden moeten zij brandjes blussen en schieten reflectie en kennisuitwisseling er bij in. Jammer, want juist dat biedt kansen om van elkaar te leren en werkwijzen aan te scherpen. Samen stilstaan bij de effecti­viteit van een aanpak vergroot de kans op succes: dat kan in het programma ‘Werken aan leefbare wijken’.

Voor wie?

Het programma Werken aan leefbare wijken biedt kennis en inspiratie voor wijkprofessionals bij woningcorporaties.

Opdrachtgevers

corporatiepartners

Vier bijeenkomsten per jaar

Jaarlijks organiseren we vier themabijeenkomsten: deels online, deels op locatie. Daarin staan intervisie met collega’s, werken aan eigen vaardigheden, kennisverrijking en inspiratie en effectief samenwerken centraal. Platform31 brengt expertise in op het gebied van wonen, wijken, sociaal domein en deelt relevant onderzoek en praktijkvoorbeelden uit andere domeinen.

In 2024 staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Met bewoners werken aan groene en gezonde wijken
  Dinsdag 25 juni 2024, van 13.00 tot circa 16.30 uur
  m.m.v. Stephan Ros, Staedion en Guus Frenaij, Haag Wonen
 • Benut de ontwikkelkracht van bewoners
  Donderdag 26 september 2024, van 13.00 tot circa 16.30 uur
  m.m.v. Gerlinda Tijhuis, Geez en Anne-Dorien van der Waarde, Ieder1
 • De zorgzame wijk: succesvolle woonvormen voor samenwonen van oud en jong
  Dinsdag 22 oktober 2024
 • Bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen (community building)
  Donderdag 26 november 2024

Kosten

De bijeenkomsten zijn kosteloos toegankelijk voor medewerkers van corporatiespartners van Platform31 die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, gebiedsbeheerders, wijkregisseurs, et cetera. We moedigen hen aan om wijkprofessionals van gemeenten, zorgpartijen en andere samenwerkingspartners mee te nemen. Ook professionals op strategisch of beleidsniveau zijn van harte welkom.

Voor deelnemers die niet werkzaam zijn bij corporatiepartners van Platform31 is de eerste keer deelnemen kosteloos, daarna vragen we per bijeenkomst een bijdrage van 150 euro per persoon. Neem daarvoor contact op via fons.lustenhouwer@platform31.nl.

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan