Zelfbeheer

Modelinterventie Werken aan leefbare wijken

8 mei 2018
Betrokken bewoners die beheertaken van de corporatie overnemen en zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving; dat heeft tal van voordelen. Zoals een betere uitstraling van de wijk, meer woongenot, minder beheerkosten voor de corporatie en lagere servicekosten voor bewoners. Deze publicatie gaat in op motieven, voordelen en hoe je zelfbeheer kunt organiseren.

Auteur(s)

Onder zelfbeheer verstaan we terugkerende beheertaken die eerder door de corporatie werden verricht en nu door bewoners worden overgenomen. Denk aan tuinieren, schoonmaken of onderhouden van de gemeenschappelijke ruimten van het complex, waarin men woont.

Deze publicatie zoomt in op buurten waar bewoners een latente wens hebben tot zelfbeheer: ze willen en kunnen het wel, maar nemen niet het initiatief. Zelfbeheer kan hier slagen wanneer corporaties informeren, stimuleren en begeleiden. In buurten waar weinig draagkracht en draagvlak is, zal het lastiger zijn zelfbeheer te laten slagen.

Overwegingen voor het stimuleren van zelfbeheer:

  • De corporatie ervaart dat de bewoners weinig betrokkenheid voelen bij hun leefomgeving en er onzorgvuldig mee omgaan, waardoor deze er rommelig uitziet.
  • De corporatie merkt dat er anonimiteit in het complex heerst en dat de bewoners zich weinig van elkaar aantrekken. Dat heeft vermoedelijk een negatieve invloed op het woongenot.
  • De corporatie ziet een kans om de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving te vergroten en zo mogelijk te besparen op beheer/servicekosten, door bewoners een deel van de taken over te laten nemen.

 

Beoogde voordelen:

  • Als bewoners tijd investeren in en invloed hebben op hun leefomgeving, voelen ze zich meer verantwoordelijk voor de uitstraling ervan. Het beinvloedt ook het gedrag van bewoners die niet direct bij het zelfbeheer betrokken zijn. Als hun buren de tuin of de gemeenschappelijke ruimte onderhouden, zullen zij eerder geneigd zijn beter zorg te dragen voor deze ruimten. Met zelfbeheer kunnen de bewoners bovendien duidelijker aangeven hoe de corporatiedienstverlening beter kan aansluiten op de behoefte in de buurt.
  • Zelfbeheer zorgt voor meer ontmoetingen tussen de deelnemende buren, omdat zij samen werken of onderling taken coördineren. Dat versterkt de sociale cohesie: bewoners ervaren minder anonimiteit en voelen zich veiliger, waardoor hun woongenot uiteindelijk toeneemt. Het bevordert eigenaarschap van bewoners.
  • Voor de corporatie is er ook een financieel voordeel. Er zijn minder betaalde krachten nodig, omdat de bewoners een deel van de taken nu zelf uitvoeren. Hierdoor maakt de corporatie minder beheer/servicekosten. Vaak zorgt de samenwerking tussen de corporatie en de bewoners ook voor frequenter en prettiger contact tussen corporatie en bewoners. Een besparing op de servicekosten kan aan de huurders worden doorgegeven.

Voor wie?

Deze publicatie is bedoeld voor corporaties die zelfbeheer willen stimuleren en organiseren.

Zelfbeheer-modelinterventie-Werken-aan-leefbare-wijken

Zelfbeheer

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Werken aan leefbare wijken

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma Werken aan leefbare wijken.

Doe mee en draag bij!

Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Laat het weten!

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan