Herstructurering 2.0

Project

In kwetsbare wijken in Nederland stagneert de leefbaarheid en de verschillen tussen wijken worden groter, onder meer door fysieke achteruitgang en gevoelens van onveiligheid. De komende 10 tot 20 jaar zal er daarom een stevige herstructurering plaatsvinden in diverse kwetsbare stadswijken, waarbij fysieke aanpakken samengaan met sociale, economische en veiligheidsinterventies om de leefbaarheid te verbeteren en kansen voor bewoners te vergroten. Deze herstructurering vraagt om een integrale wijkaanpak waarbij de wijk als systeem wordt bezien. In het project Herstructurering 2.0 onderzoeken we hoe herstructurering 2.0 kan bijdragen aan de brede wijkaanpak en de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken.

Verdieping van kennis en ontwikkeling van handelingsperspectieven vindt plaats langs de lijn van drie hoofdonderwerpen:

  • Openbare ruimte en de kansen voor leefbaarheid in kwetsbare wijken
  • Mengen in kwetsbare wijken
  • Verdichting in kwetsbare wijken

Door het verbinden van jarenlang opgebouwde kennis aan actuele aanpakken en innovatieve verkenningen zoeken we naar wat werkt en wat niet. Hiervoor staan we actief in verbinding met deskundigen en belanghebbenden vanuit onder meer corporaties, beleidsmakers, bewonersvertegenwoordigers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. We verbinden het sociale en fysieke domein en slaan de brug tussen kennis en praktijk. Zo werken we aan nieuwe inzichten die bijdragen aan het verbeteren van de leefkwaliteit en het vergroten van kansen van mensen in kwetsbare wijken.

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Dit project is ondersteunend aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Het NPLV is een programma voor een langjarige inzet van het Rijk om samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in 20 focusgebieden in 19 steden weer op orde te krijgen en de bewoners weer perspectief te bieden.

Contact

Inge Kok Postma 06 82 84 98 65 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan