Een thuis voor iedereen

Looptijd project: 2022 - 2024
Project

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep. Hoewel deze koplopers zich in de eerste plaats richten op hun eigen regio, zijn de lessen en oplossingen die zij gaandeweg ontwikkelen ook relevant voor andere regio’s. Ook het landelijke programma profiteert van de ervaringen van de koplopers. Platform31 ondersteunt in dit programma deze koplopers met kennis en kunde.

Drie thema’s

Welke acties kun je inzetten om de kans op succes te vergroten? Platform31 zoomt samen met de koplopersgroep in op drie thema’s:

  1. Hoe maak je een goede woonzorganalyse die inzicht geeft in de wonen en zorgvraag maar ook input geeft voor het gesprek tussen partijen over de spreiding van aandachtsgroepen in een regio?
  2. Hoe ontwikkel je een effectieve regionale procesorganisatie die leidt tot eigenaarschap en een gedeelde agenda?
  3. Wat kan de inhoud zijn van een lokale en regionale woonzorgvisie?

Kennisontwikkeling met koplopers

Om de benodigde kennis te ontwikkelen, gaan we aan de slag met de koplopersgroep die door de VNG is samengesteld:

  • Metropoolregio Amsterdam
  • Regio Enschede
  • Regio Groningen
  • Regio Haaglanden
  • Stadsregio Parkstad Limburg
  • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Maak kennis met de koplopers
Over Een thuis voor iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) is een digitaal platform voor provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. Hier vind je meer over de laatste ontwikkelingen en alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van senioren en andere aandachtsgroepen.

Meer informatie

Contact

Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn
Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan