Infographics: thema’s, stappen en processen huisvesting voor kwetsbare groepen

Een thuis voor iedereen

3 mei 2023
In het programma 'Een thuis voor iedereen' slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. In drie infographics zie je in een oogopslag het wat, wie, waarom en hoe van het koplopersprogramma, en wat alle andere regio's in Nederland uiteindelijk te wachten staat.

In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep. Hoewel deze koplopers zich in de eerste plaats richten op hun eigen regio, zijn de lessen en oplossingen die zij gaandeweg ontwikkelen ook relevant voor andere regio’s. Ook het landelijke programma profiteert van de ervaringen van de koplopers. Platform31 ondersteunt in dit programma deze koplopers met kennis en kunde.

Drie thema’s

Welke acties kun je inzetten om de kans op succes te vergroten? Platform31 zoomt samen met de koplopersgroep in op drie thema’s:

  1. Hoe maak je een goede woonzorganalyse die inzicht geeft in de wonen en zorgvraag maar ook input geeft voor het gesprek tussen partijen over de spreiding van aandachtsgroepen in een regio?
  2. Hoe ontwikkel je een effectieve regionale procesorganisatie die leidt tot eigenaarschap en een gedeelde agenda?
  3. Wat kan de inhoud zijn van een lokale en regionale woonzorgvisie?

Infographics

Deze thema’s en de te nemen stappen en uit te voeren processen, legde Platform31 vast in een viertal infographics, waarvan er inmiddels drie gereed zijn. Hier zie je in een oogopslag het wat, wie, waarom en hoe van het koplopersprogramma, en wat alle andere regio’s in Nederland uiteindelijk te wachten staat.

Infographic ‘Wet versterking regie volkshuisvesting’(pdf)
Snel een beeld krijgen van wat de Wet versterking regie volkshuisvesting betekent voor gemeenten? Bekijk dan nu deze infographic.

Infographic ‘Opgaven, aanpak en samenwerking’(pdf)
Welke stappen zijn er nodig voor goede regionale en lokale afspraken over de huisvesting van aandachtsgroepen? Deze infographic laat het je in een oogopslag zien.

Infographic ‘Regionale spreidingsanalyse in 4 stappen’(pdf)
De regionale spreidingsanalyse in 4 stappen. Deze infographic verheldert de vier stappen op eenvoudige wijze.

Infographics: Janneke ten Kate

Meer over Een thuis voor iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.

Naar het OKEC

Contact

Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan