Een thuis voor iedereen: koplopers doen ervaring op

4 oktober 2022 | Leestijd: 3 minuten
In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Platform31 ondersteunt in dit programma koplopers met kennis en kunde.

Rapport Ter Haar ‘Een thuis voor iedereen’

Met de huisvesting van aandachtsgroepen is het slecht gesteld. Dat maakte de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid aandachtgroepen onder leiding van Bernard Ter Haar met het rapport Een thuis voor iedereen in de zomer van 2021 zichtbaar. Er is sprake van een toenemende dakloosheid en schaarste aan huisvesting met bijpassende arrangementen. Het rapport markeert een keerpunt in het beleid voor de huisvesting van aandachtsgroepen.

Landelijk programma

Een brede coalitie van partijen sloeg de handen ineen voor een gezamenlijk, landelijk programma Een thuis voor iedereen. Hierin sprak deze coalitie, bestaande uit vijf departementen, provincies, gemeenten en woningcorporaties, uit samen te werken aan vier ambities:

 1. Meer woningen voor aandachtsgroepen.
 2. Een betere verdeling van de sociale woningvoorraad over gemeenten (en dus ook een betere verdeling van aandachtsgroepen over gemeenten).
 3. Een betere aansluiting tussen de domeinen wonen, zorg, sociaal domein en werk en inkomen.
 4. Meer preventie om dakloosheid te voorkomen.

Het rapport van commissie Ter Haar laat zien wat huisvesting van aandachtsgroepen lastig maakt en concludeert dat een integrale aanpak vanuit het sociaal en fysieke domein nodig is om daadwerkelijk een thuis voor iedereen te kunnen bieden. Betrokken partijen moeten veel meer lokaal, provinciaal en op landelijk niveau hun acties op elkaar afstemmen. Met het programma Een thuis voor iedereen wil de genoemde coalitie zowel de integrale aanpak, als de inhoudelijke ambities realiseren. Geen gemakkelijke opgave!

Koplopers gaan al aan de slag

De VNG bood aan om een koplopersprogramma te organiseren en zo bij te dragen aan de onderlinge afstemming tussen overheden. De koplopers zijn samenwerkende partijen in regio’s, die vooruitlopend op de landelijke taakstelling de doelen in de praktijk proberen te realiseren. Hoewel deze koplopers zich in de eerste plaats richten op hun eigen regio, zijn de lessen en oplossingen die zij gaandeweg ontwikkelen ook relevant voor andere regio’s. Ook het landelijke programma profiteert van de ervaringen van de koplopers met de ontwikkeling van bijvoorbeeld regelgeving of het kunnen ontschotten van budgetten.

Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Dit zijn:

 • Regio Enschede
 • Regio/provincie Groningen
 • Regio Parkstad Limburg
 • Regio Nijmegen/Arnhem
 • Haaglanden
 • Metropoolregio Amsterdam

Platform31 ondersteunt deze koplopers met kennis en kunde.

Versnellen op drie thema’s

De ambities van betrokkenen zijn duidelijk, maar de complexiteit blijkt ook groot in de praktijk van koplopers. Integrale sturing vereist veel stuurmanskunst en eigenaarschap van gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. Dus is de vraag welke acties je kunt inzetten om de kans op succes te vergroten. Platform31 zoomt in op drie thema’s:

 1. Hoe maak je een goede woonzorganalyse die inzicht geeft in de wonen en zorg vraag maar ook input geeft voor het gesprek tussen partijen over de spreiding van aandachtsgroepen in een regio?
 2. Hoe ontwikkel je een effectieve regionale procesorganisatie die leidt tot eigenaarschap en een gedeelde agenda?
 3. Wat kan de inhoud zijn van een lokale en regionale woonzorgvisie?

Platform31 heeft de traditie kennis te ontwikkelen in een lerende praktijk met koplopers. Dit doen we ook bij dit koplopersprogramma: we organiseren landelijke bijeenkomsten en deskundigen helpen mee in de praktijk van koplopers. Deze leerervaringen bundelen we in drie handreikingen die in 2023 verschijnen. Vanaf 2023 organiseren we ook leerkringen en praktijklabs voor andere samenwerkingsverbanden. Via deze website houden we u op de hoogte of schrijf u in voor de Update Wonen en zorg en blijf automatisch op de hoogte.

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan