Regionale samenwerking organiseren en doen

Handreiking voor regionale samenwerking bij de huisvesting van aandachtsgroepen

24 augustus 2023
Een van de programma’s van de Nationale Woon-en Bouwagenda is 'Een thuis voor iedereen', dat als doel heeft de woningmarktpositie van aandachtsgroepen te verstevigen. Om dit te realiseren moet afstemming over de grenzen van gemeenten en maatschappelijke partners tot stand komen. Deze handreiking belicht het belang van regionaal samenwerken, en geeft een aantal praktische tips voor het zo goed mogelijk tot stand brengen van die samenwerking.

Auteur(s)

Netty van Triest, Manon de Caluwé en Guido de Ruiter

Achtergrond

Voor veel mensen, zoals starters en mensen met een middeninkomen, is het moeilijk passende huisvesting te vinden. Sommige mensen hebben nog minder kansen, omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden of omdat zij een specifieke woonbehoefte hebben. Zij, de zogeheten aandachtsgroepen*, moeten hun leven (opnieuw) opbouwen en hebben vaak naast een woning extra zorg of begeleiding nodig.

Per regio zullen specifieke redenen voor regionale afstemming zijn. Deze zijn onder meer afhankelijk van het aantal kwetsbare inwoners in de regio, het beschikbare aanbod van woningen en zorg en de specifieke partners die actief zijn. Het helpt om de redenen voor regionale afstemming expliciet te maken, daarmee wordt het gemakkelijker om te bepalen wat je dan regionaal gaat doen en wat je lokaal kunt oppakken.

*Dak- en thuisloze mensen, uitstromers uit een intramurale voorziening, statushouders, mensen met een sociale en/of medische urgentie, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en studenten.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die een regionale samenwerking wil opzetten of begeleiden, en die praktische handvatten zoekt hoe dat aan te pakken. Dit kunnen procesbegeleiders zijn, of initiatiefnemers, maar ook de deelnemers aan het samenwerkingsverband.

Inhoud

De inhoud van deze publicatie is gebaseerd op kennis die er is over regionale samenwerking en de ervaring die in koploperregio’s is opgedaan. We bouwen de publicatie op aan de hand van de meest voorkomende vraagstukken. In deze publicatie presenteren we verschillende voorbeelden van regionale afstemming. Dit zijn grotendeels fictieve voorbeelden die zijn gebaseerd op verschillende gemengde praktijk- ervaringen vanuit de koploperregio’s en de auteurs.

Regionale samenwerking organiseren en doen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn
Een thuis voor iedereen

In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep. Platform31 ondersteunt in dit programma deze koplopers met kennis en kunde.

Het innovatieprogramma ‘Een thuis voor iedereen’ is een samenwerking van Platform31, de ministeries van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan