Over Platform31

Missie

Bestuurders, beleidsmakers, professionals, inwoners en ondernemers zoeken oplossingen voor complexe vraagstukken in stad en regio. Hoe komen we tot een inclusieve en duurzame samenleving? Met voldoende woningen in een passende omgeving. Waar een innovatieve overheid en economie bijdragen aan brede welvaart. Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, brengen we partijen bij elkaar en onderzoeken we maatschappelijke opgaven in samenhang. We signaleren trends en verbinden beleid, praktijk en wetenschap. Zo komen we samen tot een aanpak waar bestuurders en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Naam

Onze naam laat zien waar de organisatie voor staat: een podium waar professionals, beleidsmakers en bestuurders elkaar kunnen ontmoeten voor kennisontwikkeling en -deling. Het getal 31 in de naam is de dial code van Nederland, een verwijzing naar Nederland als het primaire werkgebied. Tegelijk is 31 het internationale toegangsnummer. Lokale en regionale vraagstukken hebben vaak een internationale dimensie.

Inkomsten

De inkomsten van Platform31 zijn afkomstig van programmabijdragen, subsidies, opdrachten en partnerbijdragen. Het grootste deel van de financiering komt van de Rijksoverheid, circa een kwart van gemeenten. De rest is afkomstig van corporaties, waterschappen, provincies, marktpartijen, kennisinstellingen, koepelorganisaties, onderzoeks- en innovatieve fondsen.

Praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s

Sinds 2017 werkt Platform31 samen met Onderzoeksinstituut IVO. Gezamenlijk geven Platform31 en het IVO invulling aan praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s. Bij Platform31 en het IVO werken circa 90 medewerkers (80 fte).

Meer informatie over onderzoek of advies door Platform31? Neem contact op met: