Provinciale akkoorden – quickscan voor middelgrote gemeenten

18 april 2024
De provincies hebben stevige ambities om bij te dragen aan het oplossen van woningtekorten en andere maatschappelijke uitdagingen. Deze quickscan van de provinciale akkoorden richt zich op thema's die voor middelgrote gemeenten van belang zijn.

Auteur(s)

Deze quickscan is opgebouwd rond thema’s die door middelgrote gemeenten zijn aangegeven als belangrijk, waaronder ruimtelijke ordening, zorg, financiën en diverse aspecten van de energietransitie.

Wonen en energie

Voor het onderwerp ruimtelijke ordening is er gekeken naar de uitdagingen bij het bouwen van woningen, zoals de problematiek rondom stikstof, stijgende bouw- en loonkosten en hypotheekrente. Wat betreft de energietransitie is er specifiek gezocht op netcongestie, de financiering van taken, energiebelasting en CO₂-heffing voor de glastuinbouw in het belastingplan 2024. Ook wordt er aandacht besteed aan de regelgeving via de Energiewet.

Financiën en landelijke gebied

In termen van financiën zijn de akkoorden doorzocht op de vraag in hoeverre er meer vrijheid is bij het begroten en het voorkomen van micromanagement. Het rapport behandelt ook kwesties in landelijke gebieden, zoals het voorzieningenniveau op het platteland en het landbouwakkoord. Tot slot is er gekeken naar algemene onderwerpen in de akkoorden en de verdere uitwerking daarvan, afspraken en besluitvorming met betrekking tot Regiodeals, en beleid rondom internationale werknemers, inclusief huisvesting.

Deze quickscan is gebaseerd op een eerdere analyse van de akkoorden, maar dan toegespitst op de onderwerpen die extra relevant zijn voor de middelgrote gemeenten. Voor doelstellingen van een specifieke provincie kan het beste het betreffende provinciale akkoord gebruikt worden.

Analyse provinciale akkoorden voor middelgrote gemeenten_Platform31

Provinciale akkoorden – quickscan voor middelgrote gemeenten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Pepijn Lijklema 06 23 01 27 93 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan