Analyse van de provinciale bestuursakkoorden

Na de aardverschuiving

14 september 2023
In de provinciale akkoorden voor de periode 2023-2027 staat een grote variëteit aan opgaven, uitdagingen en beleidsvoornemens, die veelal met elkaar samenhangen. Provincies benutten brede welvaart als concept om grip te krijgen op de samenhang tussen de verschillende opgaven en domeinen. Op een aantal daarvoor essentiële randvoorwaarden blijven de akkoorden nog vaag, zoals over de financiële onderbouwing, de praktische consequenties van de noodzakelijke samenwerking met inwoners en andere partijen en over de keuzes die moeten worden gemaakt om de brede welvaarsambities te realiseren.

Auteur(s)

Ruud Dorenbos, Jorn Koelemaij, Nina Tom, Razia Ghauharali, Barbara Heebels, Jenny May, Maarten Allers

Aardverschuiving

Bij de Provinciale Staten verkiezingen van maart 2023 zorgde de BoerBurgerBeweging (BBB) voor een politieke aardverschuiving, ze werd in alle provincies de grootste partij. Maar van een radicaal andere koers is vooralsnog geen sprake: alle provincies conformeren zich aan de wettelijke stikstofdoelen voor het eindjaar 2035. Medio juli kregen de meeste van de coalitievormingen en akkoorden hun beslag, sneller dan verwacht. Deze analyse heeft betrekking op 12 akkoorden. In deze geactualiseerde versie is het provinciale coalitieakkoord van de provincie Noord-Brabant meegenomen.

Negen thema’s

De analyse zoomt in op 9 thema’s: Bestuur, Wonen, Landelijk gebied, Energie- en klimaat, Cultuur, Economie, Mobiliteit, Financiën en Veiligheid.

Voor wie?

Deze analyse biedt bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden een overzicht van de thema’s, afspraken en voorgestelde maatregelen uit de provinciale coalitieakkoorden. Doel is provincies hiermee inzicht te geven in elkaars speerpunten en aanpakken, zodat zij elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren.

Na de aardverschuiving - Analyse van provinciale bestuursakkoorden

Analyse van de provinciale akkoorden

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan