Platform31 neemt Wijkkompas over om verduurzaming van de leefomgeving te versnellen

6 november 2023 | Leestijd: 2 minuten
De maatschappelijke urgentie om duurzame transities te versnellen is groot. Het Rijk spoort lokale overheden met maar liefst 26 nationale programma’s voor de fysieke leefomgeving aan om ‘te leveren’. Dat gaat niet vanzelf. Gemeenten hebben daarbij behoefte aan praktische handvatten en capaciteit. Om hen op weg te helpen, bundelen Stroomversnelling en kennis- en netwerkorganisatie Platform31 begin 2024 de krachten rond het Wijkkompas. Zij zien kansen om via het netwerk van Platform31 een grotere groep gebruikers te bereiken.

Auteur(s)

Ivo Opstelten, directeur van Stroomversnelling: “Na 30 jaar pilots, proeftuinen en experimenteerruimte staan internet en boekenkasten vol met tools, methodieken en stappenplannen die de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving kunnen helpen versnellen. Gemeenten die ermee aan de slag willen, weten vaak niet waar te beginnen met zoeken.* Stroomversnelling is sterk gericht op innovatie en op de ontwikkeling van kennis en tooling om verduurzaming te bevorderen. Samen met een groot aantal partners ontwikkelden we de afgelopen 5 jaar het Wijkkompas een onafhankelijke navigatiehulp die gemeenten, bewonersinitiatieven, woningcorporaties, bouwers en netbeheerders helpt bij het coördineren en realiseren van een geslaagde gebiedsgerichte aanpak. De methodiek van het Wijkkompas geeft inzicht in, en houvast bij het stapsgewijze proces van een integrale wijkaanpak. Het Wijkkompas is nu klaar voor meer gebruikers. In Platform31 vinden wij een deskundige partner voor de doorontwikkeling en bredere verspreiding van ervan. Daarom kiezen we voor deze gezamenlijke volgende stap.”

Victor Everhardt, directeur van Platform31: “Wij willen de ontwikkeling naar een duurzame omgeving, waar iedereen aan kan en wil bijdragen, helpen versnellen. De voorgenomen overname van het Wijkkompas is een mooie aanvulling op onze bestaande activiteiten. Een belangrijke drijfveer voor ons is om de voor verduurzaming relevante kennis en tools zo veel mogelijk te bundelen. Zodat gebruikers ze goed kunnen vinden en benutten. Daarom willen we het Wijkkompas doorontwikkelen en naast energietransitie ook inzetten voor meerdere duurzaamheidsthema’s. Bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie en circulariteit. Daarvoor zoeken we de dialoog en samenwerking met andere kennisinstellingen en nationale programma’s. Partijen in ons netwerk reageren daar enthousiast op. Zo zijn we met verschillende partners in gesprek hoe andere tools en handreikingen aansluiten op het Wijkkompas, en onderzoeken we mogelijkheden voor integratie. Bij dit alles vinden we het belangrijk dat we ons met het Wijkkompas blijven focussen op de ‘hoe’ vraag bij duurzaamheidstransities.”

*Platform31 constateerde in de verkenning Knelpunten in de warmtetransitie voor gemeenten (2023) dat er een wildgroei is in het kennisaanbod over de warmtetransitie en dat men coördinatie in dit aanbod mist.

Over Stroomversnelling

Stroomversnelling is een vereniging die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. Dat doen ze met haar leden die de gehele keten beslaan van gemeente, corporaties, bouwers tot toeleveranciers. Daarnaast zorgt Stroomversnelling voor de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving door een sterke lobby. Het ledenbestand is divers. Er zijn grote en kleine partijen, landelijk en lokaal en het varieert van bouwer tot corporatie tot gemeente. Nog belangrijker is dat al deze leden koplopers zijn die samen met Stroomversnelling uitkijken naar kansen en mogelijkheden om impact te maken op de energietransitie in Nederland.

Contact

Stroomversnelling | Yael Aartsma, yaartsma@stroomversnelling.nl of 06 82 566 072

Alissa Kerklingh 06 35 11 58 15 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan