YURPS en Platform31

Young Urban and Regional Professionals

YURPS is een netwerk van ruim 600 jonge professionals (onder de 35 jaar) werkzaam op het gebied van stedelijke en regionale vernieuwing en ontwikkeling. Professionals die werken bij partners van Platform31 – van overheid tot adviseur, van corporatie tot ontwikkelaar en van belegger tot ontwerper.

YURPS trainen vaardigheden, discussiëren, bloggen en adviseren. Actuele vakinhoud, competentieontwikkeling en uitwisseling – onderling en met ervaren professionals – vormen de rode draad in de bijeenkomsten in de vorm van rondetafelgesprekken, de competentiedag en het (levende) lab. YURPS adviseren daar over lokale vraagstukken. Ze helpen om scherper te kijken, maar YURPS willen ook echte verandering en experimenteerruimte.

YURPS maakt deel uit van het partnerschap met Platform31. Als jonge zelfstandige kun je tegen een aantrekkelijk tarief partner worden en profiteer je van een groot netwerk, veel kennisproducten en activiteiten.

Hoe word je een YURP?

Het YURPS-netwerk is laagdrempelig en open. Er zijn geen kosten verbonden aan het YURPS-netwerk, de activiteiten of bijeenkomsten. Wij werken niet met “harde lidmaatschappen”, maar je moet wel aan een aantal zaken voldoen:

  • Je wilt graag je graag ontwikkelen en van elkaar leren
  • Je bent onder de 35 jaar
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31

Aanmelden

Aanmelden kan heel makkelijk, stuur een mailtje met je naam en werkgever
naar yurps@platform31.nlyurps-kl-1