Trendtalk | Aan de slag met een kindvriendelijke openbare ruimte; daarvan profiteert iedereen

12 juni 2024
Niet alleen kinderen hebben behoefte aan fijne speelplekken. Kindvriendelijke openbare ruimte kan zorgen voor meer gezondheid, beweging en sociale cohesie voor alle buurtbewoners. Goed ingerichte speelplekken kunnen de samenhang en leefbaarheid in de wijk versterken. Belangrijk dus dat gemeentelijke beleidsmakers zich inleven in de belevingswereld van de kinderen en hen en andere doelgroepen actief betrekken bij het creëren en beheren van die plekken. Krachtenbundeling met corporaties, scholen en partijen die zich inzetten voor de buurt en het stimuleren van sport en bewegen biedt kansen.

Auteur(s)

Buiten spelen is niet alleen ontzettend leuk; het levert ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die veel buiten spelen zich motorisch, mentaal en sociaal beter ontwikkelen en ook op latere leeftijd meer bewegen.

Het is dus van belang om de openbare ruimte in bestaande én nieuwe wijken kindvriendelijk in te richten. Liefst op zo’n wijze dat niet alleen de jeugd ervan profiteert, maar ook andere wijkbewoners. Maar hoe doe je dat? Wat maakt de openbare ruimte kindvriendelijk? Hoe kun je ervoor zorgen dat de voorzieningen die je aanbiedt aansluiten bij de behoeften van kinderen? En hoe zorg je ervoor dat ook de belangen van hun wijkgenoten gediend zijn? Waar moet je rekening mee houden en wat bepaalt het succes?

Thomas van Zijl (BNR) gaat hierover in deze podcast in gesprek met:

  • Michel Klijmij-van der Laan, wethouder in Gouda (Gouda won in 2022 de Jantje Betonprijs voor de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland)
  • Sanne de Vries, leider van Lectoraat Gezonde leefstijl aan de Haagse Hogeschool
  • Mark Wit, wethouder o.a. Openbare Ruimte in Rijswijk

Met een korte introductie op dit onderwerp door Astrid van Egmond, projectleider sociale inclusie en leefbaarheid bij Platform31 en als onderzoeker betrokken bij de publicatie Kindvriendelijke openbare ruimte.

Beluister deze speelse podcast

Put inspiratie uit deze podcast, die ingaat op ervaringen met de inzet van onder meer kinderrechtambassadeurs en buitenspeelcoaches, een uitleenpunt voor skateboards, ballen en pleisters en de openstelling van schoolpleinen.

Contact

Astrid van Egmond 06 57 94 18 91 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan