G40 en Platform31

Het G40-Stedennetwerk en Platform31 werken al jaren samen aan het versterken van de kracht van de steden. Samen komen we tot concrete aanpakken voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. De G40 en Platform31 hebben hun samenwerking vastgelegd in een convenant.

Wat biedt Platform31 de G40: het basisprogramma

  • Ondersteuning en advies voor de fysieke, sociale en economische pijler en de verschillende themawerkgroepen van de G40.
  • Platform31 biedt online kennisdossiers op actuele thema‚Äôs.
  • De 4 seizoenen van Platform31: we organiseren inspirerende activiteiten voor de partners: debatten, verdiepende Hartige Hap-sessies en de jaarlijkse netwerkdag Dag van Stad en Regio.
  • Nieuwsbrief en Nieuwsflits: professionals uit de steden zijn op de hoogte van het laatste nieuws over stedelijke en regionale ontwikkelingen: tweewekelijks in de Nieuwsbrief Platform31 en twee maal per week in de Nieuwsflits Stad en Regio.
  • Verdiepende stedensessies: Steden van het G40-Stedennetwerk kunnen een verdiepende bijeenkomst boeken met adviseurs van Platform31. Naast een nadere kennismaking over de samenwerking tussen uw stad en Platform31 brengen zij de laatste trends en opbrengsten uit onderzoek en experimenten, en verkennen met u mogelijke vervolgstappen.
  • Opleiden jonge professionals: in het Yurps-jongerennetwerk van Platform31 werken we aan competenties, vakkennis en nieuwe vraagstukken. Yurps hebben hun eigen website: www.yurps.nl
  • Accountmanagement voor het G40-netwerk en de individuele steden.
  • Website Platform31: kennis maken met Platform31 is ook altijd kennis delen. Het G40-Stedennetwerk en de individuele steden vinden nieuws, publicaties, blogs en bijeenkomsten op de website.

Maatwerk voor uw stad

Hoe we in steden en regio’s met elkaar wonen, werken en samenleven verandert met de dag. Wat vandaag de trend is, kan morgen een probleem zijn. En een ingreep hier kan elders een nieuw vraagstuk opleveren.

Platform31 biedt maatwerkadvies en -ondersteuning. Bijvoorbeeld in een specifiek op de stad gericht advies of onderzoek.

G40 folder cover
Download folder samenwerking G40 en Platform31 (Pdf, 1,4 MB)