nieuws

Transitie van samenleving van centraal top-down naar decentraal bottom-up

Op donderdag 18 september organiseerde Platform31 een bijeenkomst voor gemeenten die actief experimenteren met vernieuwende werkwijzen op het gebied van netwerksamenwerking. Doel van de bijeenkomst was om de behoefte aan een lerend netwerk van vooruitstrevende gemeenten te verkennen. Lees meer

Hoger beroep Raad van State: Platform31 geen bestuursorgaan

Gisteren deed de Raad van State uitspraak in een hoger beroep dat was aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in 2012. Lees meer

"Het landschap wordt park, als ruimte om dieper adem te halen"

"Het cultuurlandschap zal steeds meer met steden en dorpen vervlochten raken tot groene stedelijke netwerken. En zo wordt het landschap steeds meer gebruikt als park." Lees meer

Kennis gebruiken voor verstedelijking in de Zuidelijke Randstad

Het centrale thema is hoe overheid, investeerders en ontwikkelaars vraaggericht stedelijk wonen in de Zuidelijke Randstad kunnen begeleiden, versnellen en vergemakkelijken. Lees meer

TEEB-stad evaluatie door PBL: input voor vervolg

Deel uw ervaringen met de TEEB-stad tool met de medewerkers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees meer

Energieambassadeurs ondersteunen corporaties bij energiebesparing

Het programma Huren met Energie ondersteunt woningcorporaties drie jaar lang gratis bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Het programma van Platform31 en Aedes ging op 1 augustus 2014 van start. Lees meer

Home

agenda

Verpleeghuis_internal_thumb_small-1393840690

Studieochtend All-inclusive pension

Knipselnual_internal_thumb_small-1370881569

Nu al Eenvoudig Beter in de regio: Vernieuwing in Breda

Jeugd-en-veiligheid_1_internal_thumb_small-1398328608

Leerkring Jeugd en Veiligheid

Lg_wr_-_west_internal_thumb_small-1401103917

Leergemeenschap Water en Ruimte West

Waterland_wonen_internal_thumb_small-1409926141

Toekomst van regionale afspraken over wonen

Header_mga_1_internal_thumb_small-1380806451

Onderhandelen volgens de Mutual Gains Approach

Wmo_2015_internal_thumb_small-1406878177

Symposium 'De Wmo nu en straks'

Logo_smart_cities_klein_internal_thumb_small-1383896997

Smart Thinking #2 – smart citizens/de Hᵉ factor

publicaties

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

De vraag ‘Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten’ is met de bezuinigingen steeds vaker te horen. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers een grote(re) rol kunnen spelen, maar dat volledig overlaten aan vrijwilligers problematisch is. Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten - Breda, Rotterdam en Tilburg - lieten in hun keuken kijken. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 4 - 2014

Terugdringen van het aantal huisuitzettingen vereist een gezamenlijke aanpak, zegt Rina Beers van de Federatie Opvang in het net verschenen Tijdschrift voor de Volkshuisvesting Lees meer

Quick-wins en het bestemmingsplan

Vier belangrijke punten komen in het Op Dezelfde Leest supplement aan de orde: de verruiming van de planologische afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan, de verruiming van het omgevingsvergunningsvrije bouwen, de verruiming in het tijdelijk vergunnen en de nieuwe mogelijkheden voor mantelzorg. Lees meer

De stad en regio vooruit

Voor welke uitdagingen staan de steden op het gebied van economie en werkgelegenheid in de collegeperiode 2014-2018? En welke aanpakken hebben bewezen de stad succesvol vooruit te helpen? Op deze en andere vragen geeft de Platform31-publicatie ‘De stad en regio vooruit’ antwoord aan de hand van essays, interviews en good practices. Lees meer

Game, set, match

De transformatie van leegstaande panden naar flexwonen voor arbeidsmigranten staat of valt met de match tussen vragers en aanbieders. Om deze partijen bij elkaar te brengen heeft het ministerie van BZK aan Platform31 gevraagd de rol van ’matchmaker’ te spelen. Lees meer


Aanmelden nieuwsbrief Platform31

kennisbank

Actueel en archief