nieuws

Filosofen agenderen de stad: Het stedenbouwend dier

Over de stad – nu, vroeger en morgen – wordt veel gezegd en geschreven. We moeten smart, duurzaam, creatief, weerbaar, flexibel en vitaal. Om dit spervuur van feiten en meningen te kunnen verwerken, moeten we soms even afstand nemen. Vanuit Agenda Stad zijn vijf vooraanstaande auteurs gevraagd om een filosofisch essay over de ontwikkeling van onze steden. Deze editie, het stedenbouwend dier, door Daan Roovers, hoofdredacteur Filosofie Magazine. Lees meer

Thema’s Platform31 in 2015

Om de bijzondere positie van Platform31 optimaal te kunnen benutten, is het cruciaal dat Platform31 werkt aan de goede vraagstukken. Het jaarprogramma 2015 geeft inzicht in de nieuwe programmering en thema's van Platform31. Lees meer

Hoe innovatief is de Nederlandse Watersector?

Zijn de Nederlandse waterschappen nu innovatief of niet? En wat kan de Nederlandse waterschappen nog innovatiever maken? Op 10 december 2014 kwam een diverse groep mensen uit de Nederlandse waterwereld bij elkaar. Samen gingen we in debat over innovatie in de watersector. Lees meer

Gemeenten moeten ruimte krijgen om lokale burgerinitiatieven te faciliteren

Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om tijdelijk af te wijken van wet- en regelgeving. Op die manier moeten gemeenten ruimte krijgen om lokale burgerinitiatieven te faciliteren. De elf maatschappelijke initiatieven die deelnemen aan het experimentprogramma Ruim op die Regels wachten invoering van de zogenoemde Experimentwet niet af. Lees meer

‘De samenleving is aan bod, het mag schuren’

Het jaar van de Ruimte is begonnen! In een bomvolle Beurs van Berlage heeft minister Schultz van Haegen samen met een aantal scholieren het jaar officieel geopend. Lees meer

Oproep Experiment passend toewijzen

Om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij het in beeld brengen van de gevolgen van de wetswijziging èn het ontwikkelen van een geschikt woningtoewijzingsbeleid, starten Platform31 en RIGO het experiment Passend toewijzen. Lees meer

Jaar van de Ruimte van start!

Met het openingsbod - Wie maakt Nederland? Wij allemaal! - is het Jaar van de Ruimte op 15 januari van start gegaan in de Beurs van Berlage. Volg de bijeenkomst via de livestream. Lees meer

Experiment zzp’ers en kansarme jongeren samen zichtbaar in de etalage

Platform31 start een experimentenprogramma met als doel het verbinden van (niet-zichtbare) zzp’ers in de wijk met kansarme jongeren en de kracht van beiden te benutten en te ontwikkelen. Lees meer

Home

agenda

Verzoring_in_de_plint_1_internal_thumb_small-1420730692

Slotbijeenkomst Experiment All-inclusive pension

Pa280186_internal_thumb_small-1391011335

Uitwisselingsbijeenkomst Maatschappelijke Kamer

Uitnodiging_seminar_ijvd_internal_thumb_small-1421075269

Seminar waterveilig en klimaatbestendig inrichten

Kks_slotcongres_smal_internal_thumb_small-1418382090

Werkconferentie ‘Ken de stad! Samenwerken aan krachtige steden’

Kookstudios_internal_thumb_small-1421183373

Samen werken aan Provinciale Omgevingsvisies

Wonen__welzijn__zorg_internal_thumb_small-1417597459

Leerkring Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg

Emerald-delfgauw_4_internal_thumb_small-1408632690

Corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen

Teeb-stadkopie_internal_thumb_small-1421238175

Kick-off vervolg TEEB-stad

publicaties

Cluster Governance

In deze publicatie komen elf deskundigen aan het woord die vanuit de overheid, het bedrijfsleven of vanuit kennisorganisaties bij clusters en clustervorming betrokken zijn. Op basis van hun ervaringen in de stedelijke en regionale praktijk vertellen zij wat je vooral wel of juist niet moet doen om succesvolle clusters van de grond te krijgen. Lees meer

Quickscan kansen en knelpunten Nederlandse winkelgebieden en binnensteden

In deze quickscan zijn ruim 60 recente rapporten, position papers en visies over de toekomst van winkelgebieden en binnensteden geanalyseerd en samengevat in 10 pagina’s met kansen en knelpunten. Het document vormt daarmee een analyse van de laatste jaren onderzoek en belangenbehartiging rondom de toekomst van winkelgebieden en binnensteden. Lees meer

Help mij het zelf te doen

Het standpunt in dit essay is tweeledig. Ten eerste verdedigen we de stelling dat actief burgerschap volgens ons niet kan floreren zonder een actieve inbreng van overheid en professionele instanties. Ten tweede is het belangrijk om bij die inbreng gebruik te maken van de toenemende kennis over ‘wat werkt’ bij de professionele begeleiding van actief burgerschap. Lees meer

Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks

In coproductie met de deelnemers aan de Leergroep ‘Ontwikkelend beheer in jaren ’70 en ’80 wijken’ is een publicatie geschreven over de concrete handelingen van ontwikkelend beheren, geïllustreerd met praktijkcases. Ook gaat de publicatie in op de competenties die deze werkwijze vraagt van professionals en organisaties. Lees meer

Loshouden en meemaken

Het versoberen van de verzorgingsstaat zorgt voor een ingrijpende verandering in de verhouding tussen overheid en burger. ‘Loshouden en meemaken’ is een uitdagende opdracht voor een in maatschappelijke beweging participerende overheid. Lees meer

Senioren in beweging

Deze handreiking brengt de verschillende doelen van het doorstromen van senioren in beeld en bekijkt deze vanuit het perspectief van de corporatie en die van de seniore huurder. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 6 - 2014

Hoe pleeg je onderhoud in een tijd waarin het vermogen van woningcorporaties afneemt en de woonlasten van huurders toenemen? “Dit vereist in feite een cultuuromslag. En zoiets doe je er niet even tussendoor,” zegt Mark Drost in het net verschenen Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Lees meer


blog

Over Boer Tom, De Negen Straatjes en dingen die voorbij gaan

Hans Hugo Smit

Boer Tom is té populair en knaagt aan de grondvesten van ‘onze’ Boer-zoekt-Vrouw!

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31