Nieuws

‘Ombouwen kantoren naar woningen goed alternatief voor nieuwbouw’

Deloitte onderzocht samen met NVM en het Kadaster of kantoren ombouwen een alternatief zou kunnen zijn voor nieuwbouw. De resultaten werden tijdens een Round table gepresenteerd. Platform31 was er bij. Frank Wassenberg: ‘Als een gebouw enigszins de moeite waard is, moet je proberen het om te vormen naar een andere functie.’ Lees meer

URBACT publiceert resultaten Kapitalisatie Werkgroepen

Hoe kunnen steden belangrijke thema’s zoals de nieuwe stedelijke economie, werkgelegenheid, duurzame herstructurering en sociale innovatie het beste aanpakken? De resultaten van de URBACT Kapitalisatie Workstreams bieden een stroom aan inspiratie en voorbeelden. Lees meer

Steden moeten samenwerken met werkgevers om jeugdwerkloosheid tegen te gaan

Werkgevers creëren banen. Als steden jongeren aan het werk willen helpen is het daarom van groot belang dat gemeenten goed samenwerken met deze werkgevers. De werkgever zou centraal moeten staan binnen gemeentelijk beleid gericht op het stimuleren van jeugdwerkgelegenheid. Lees meer

Aftreden Margriet Drijver Raad van Toezicht

Met ingang van 1 juli 2015 is Margriet Drijver afgetreden als lid van de Raad van Toezicht van Platform31. Met haar ervaring als toezichthouder/bestuurder was zij een waardevol lid van de Raad van Toezicht. Lees meer

Steden hebben behoefte aan ambtenaren die meer buiten zijn

Wanneer een gemeente beschikt over innovatieve ambtenaren, verbetert de samenwerking met burgers vaak aanzienlijk. Dit lijkt vooral te komen doordat deze ambtenaren zich niet bedreigd voelen door nieuwe ideeën vanuit de samenleving. Lees meer

Meer invloed huurders in Woningwet

De nieuwe Woningwet die per 1 juli van kracht is, geeft huurders van woningcorporaties meer zeggenschap. Mogen meepraten is een verworven recht, maar woningen overnemen van de corporatie en deze zelf gaan beheren in een zogenoemde ‘wooncoöperatie’ is nog nieuw. Ook dat maakt de Woningwet mogelijk. Lees meer

home

Agenda

Summerschool_internal_thumb_small-1424791207

Masterclass De kunst van het Verbindend Onderhandelen

Huurhuizen_internal_thumb_small-1424791121

Hervorming Huurtoeslag

Eindhoven_internal_thumb_small-1436438216

Sterke steden, de toekomst van onze wijken

Logo_huren_met_energie_80x80_internal_thumb_small-1437484071

Workshop Opdrachtgeverschap: efficiënt energiebesparen

Eindhoven_panorama_234_internal_thumb_small-1436342449

Clusters - lessen voor de praktijk

On_tour_internal_thumb_small-1427355326

Jaar van de Ruimte on tour #3

Financiele_basis_op_orde_-_234_internal_thumb_small-1435215359

De financiële basis op orde

Sociale_huisvesting_internal_thumb_small-1431954816

Toekomst van de sociale huisvesting

Knipselnual_internal_thumb_small-1424791072

Nu al Eenvoudig Beter: Integraal afwegen

Publicaties

Zo flexibel als een huis

De huidige woningmarkt ‘zit op slot’. Platform31, Corpovenista en ministerie van BZK onderzochten kansrijke oplossingsrichtingen om meer dynamiek in de huurwoningmarkt te brengen. Een huurmarkt waar meer woningen beschikbaar komen en meer mensen passend kunnen wonen: naar inkomen, naar woonwensen en naar persoonlijke behoeften. Lees meer

Steden van Waarde, perspectief voor stedelijke vernieuwing

Groei heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren. De motor van de economie, want dat zijn onze steden, hapert en dreigt tot stilstand te komen. Hoe boren we een nieuwe bron aan waarmee onze steden – en ons land – vitaal kunnen blijven? Hoe vernieuwen we, ook in de toekomst, onze steden? Lees meer

De Ladder voor duurzame verstedelijking

Het eerste supplement van 2015 van het bestemmingsplannetwerk Op dezelfde leest (ODL) van Platform31 gaat over de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Dit is sinds eind 2012 een wettelijke verplichting bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en is bovendien overgenomen in verschillende provinciale omgevingsverordeningen. Lees meer

Transformatie zorgvastgoed

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is voor de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie nodig. In de studie Transformatie zorgvastgoed is een kwalitatieve verdieping gemaakt op tien praktijkvoorbeelden waar het voormalige zorgvastgoed getransformeerd is naar een woonfunctie. Lees meer

Provincies pakken de ruimte

In de aanloop naar de Provinciale Staten Verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen organiseerde Platform31 een debat waar provincies hun reflectie konden geven op actuele onderwerpen, zoals leegstand, energie, internationale concurrentiepositie, krimp en solidariteit. De analyse die Platform31 er vervolgens op losliet maakt ze vanuit haar rol als onafhankelijke kennispartner. Lees meer

Aanpak hoogbouwflats Parkstad Limburg

Arcadis en Paulussen Advocaten hebben in opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg en Platform31 een business case ontwikkeld voor de pilot ‘Hoogbouwflats Parkstad Limburg’. De publicatie Aanpak hoogbouwflats Parkstad Limburg is de managementsamenvatting van het onderzoeksrapport. Lees meer

Duurzaam Thuis

Doel van het experimentprogramma Duurzaam Thuis is om samen met ontwikkelende partijen te komen tot een aantrekkelijk en betaalbaar renovatie aanbod gericht op oudere eigenaarbewoners. Dit rapport schetst de urgentie om in actie te komen. Lees meer


blog


De stad of het (omme)land?

Esther Slegh
Platform31

In onze hang naar groenbeleving begint de groenstructuur in de stad, en in de omgeving, een steeds grotere rol te spelen.

Lees verder

blogs van onze partners


Voor hoeveel ouderen moeten we investeren in de juiste zorg

Paul Reijn, AimTrack

Om te kunnen investeren wil ik graag weten hoeveel ouderen straks in de wijk zullen wonen.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31