nieuws

'Maak scherpere keuzes bij herstructurering bedrijventerreinen'

De naar schatting één miljard euro die is geïnvesteerd in de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen heeft geen groei van het aantal bedrijven of werkgelegenheid opgeleverd. Met deze boodschap vielen onderzoekers Huub Ploegmakers en Jasper Beekmans van de Radboud Universiteit met de deur in huis tijdens een seminar over de toekomst van bedrijventerreinen op dinsdag 16 juni. Lees meer

YURPS zoeken elkaar op!

Ook zoveel inspiratie opgedaan tijdens de bijenkomst in Heerlen? Dan is het nu tijd voor wat luchtigs. De YURPS zoeken elkaar daarom op 2 augustus weer op voor de zomerborrel. Of kom naar de YURPS competentiedag, 10 november 2015. Lees meer

Filosofen agenderen de stad: Voorbij de buitenwijkblues

Over de stad – nu, vroeger en morgen – wordt veel gezegd en geschreven. We moeten smart, duurzaam, creatief, weerbaar, flexibel en vitaal. Om dit spervuur van feiten en meningen te kunnen verwerken en plaatsen, moeten we soms even afstand nemen. Vanuit Agenda Stad zijn vijf vooraanstaande auteurs gevraagd om een filosofisch essay over de ontwikkeling van onze steden. Deze editie, Voorbij de buitenwijkblues, door Pieter Hoexum is zelfstandig publicist. Lees meer

Van aanloopstraat naar toekomstpad

Was de route naar het stadshart in de jaren negentig vooral een sfeervol winkelgebied, tegenwoordig staan veel panden in deze aanloopstraten leeg. Met het experiment ‘Aangename Aanloopstraten’, dat zijn officiële kick-off had op 4 juni 2015 in Hilversum, werken Platform31, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en veertien gemeenten samen aan nieuwe perspectieven voor deze bijzondere stadsstraten. Lees meer

Procesvoering en communicatie belangrijkste uitdagingen bij start pilot Verlichte regels winkelgebieden

Niet de inhoud van de regels zelf, maar de procesvoering en communicatie blijken de grootste hoofdbrekens op te leveren bij het verlagen van de regeldruk voor ondernemers in het kernwinkelgebied. Tijdens de startbijeenkomst van de pilot Verlichte regels winkelgebieden was er volop herkenning van vragen en kennisuitwisseling over oplossingen. Lees meer

Transformatie zorgvastgoed naar wonen loont

Zorgvastgoed transformeren naar wonen loont. Tien herbestemmingsprojecten laten zien dat voor het bestaande verzorgingshuis een nieuwe functie te vinden is. De ondernemerszin, creativiteit en het vinden van draagvlak onder de lokale gemeenschap is van groot belang bij herbestemmen naar wonen. Lees meer

home

agenda

Blauwe_stad_internal_thumb_small-1432672935

Camping Onbestemd - Blauwestad Groningen

Summerschool_internal_thumb_small-1424791207

Masterclass De kunst van het Verbindend Onderhandelen

Clusters_-_google_234_internal_thumb_small-1435661142

Clusters - lessen voor de praktijk

Financiele_basis_op_orde_-_234_internal_thumb_small-1435215359

De financiële basis op orde

Sociale_huisvesting_internal_thumb_small-1431954816

Toekomst van de sociale huisvesting

Jeugd-en-veiligheid_1_internal_thumb_small-1424791211

Leerkringen Jeugd en Veiligheid 2015

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Stadsafari_zwolle_2_internal_thumb_small-1428564319

Op Stadsafari in Zwolse bloemkoolwijk

Wooncongres_2015_-_234wr_internal_thumb_small-1433235689

OTB | Platform31 Wooncongres 2015

publicaties

De Ladder voor duurzame verstedelijking

Het eerste supplement van 2015 van het bestemmingsplannetwerk Op dezelfde leest (ODL) van Platform31 gaat over de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Dit is sinds eind 2012 een wettelijke verplichting bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en is bovendien overgenomen in verschillende provinciale omgevingsverordeningen. Lees meer

Transformatie zorgvastgoed

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is voor de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie nodig. In de studie Transformatie zorgvastgoed is een kwalitatieve verdieping gemaakt op tien praktijkvoorbeelden waar het voormalige zorgvastgoed getransformeerd is naar een woonfunctie. Lees meer

Provincies pakken de ruimte

In de aanloop naar de Provinciale Staten Verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen organiseerde Platform31 een debat waar provincies hun reflectie konden geven op actuele onderwerpen, zoals leegstand, energie, internationale concurrentiepositie, krimp en solidariteit. De analyse die Platform31 er vervolgens op losliet maakt ze vanuit haar rol als onafhankelijke kennispartner. Lees meer

Aanpak hoogbouwflats Parkstad Limburg

Arcadis en Paulussen Advocaten hebben in opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg en Platform31 een business case ontwikkeld voor de pilot ‘Hoogbouwflats Parkstad Limburg’. De publicatie Aanpak hoogbouwflats Parkstad Limburg is de managementsamenvatting van het onderzoeksrapport. Lees meer

Duurzaam Thuis

Doel van het experimentprogramma Duurzaam Thuis is om samen met ontwikkelende partijen te komen tot een aantrekkelijk en betaalbaar renovatie aanbod gericht op oudere eigenaarbewoners. Dit rapport schetst de urgentie om in actie te komen. Lees meer

Leegstandverordening: praktijksimulatie in de gemeente Oldambt

Om de praktische inzetbaarheid en impact van de leegstandverordening in beeld te krijgen heeft Platform31 in samenwerking met de gemeente Oldambt een praktijksimulatie laten organiseren. In de maanden januari en februari 2015 heeft B@S Consultants ǀ Brood@Spelen samen met HYS Legal de praktijksimulatie ontwikkeld en uitgevoerd. Lees meer

S+RO nr. 2-2015

Wat is de functie van de binnenstad in de stad van straks? Is er zoiets als een Programma van Eisen voor een goed functionerend stadscentrum? En zo ja, wat is dat dan? In de S+RO-special over de binnenstad verkennen we de verschillende functies van de binnenstad: wonen, werken, verblijven, ontmoeten en beleven. Lees meer


blog


Je verdient het om een krachtige starter te zijn

Sterre Hijlkema

De jonge generatie moet leren dat fouten maken mag, zonder in de stress te schieten dat we in deze crisistijd onze baan meteen verliezen.

Lees verder

blogs van onze partners


Een heel gewone sector

Arjen Zandstra

Een duurzame sociale huursector werkt zoals een normale woningmarkt zou moeten werken.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31