nieuws

Bekend maakt bemind

De particuliere huursector is back in business. In 2013 deed Platform31 een eerste verkennend onderzoek, gevolgd door een Community of Practice. Een leerkring waarbij elf gemeenten met deskundigen verkenden hoe ze voor meer investeringen in hun gemeente kunnen zorgen. Het rapport ‘Kansen voor de particuliere huur in Nederland’, vormt het sluitstuk. Lees meer

‘Duurzame zorggebouwen geven waardecreatie’

Bij de Gasthuizengroep staat het vizier op duurzaam, aldus Bert Krikke - directeur van 4TheCity - over de vernieuwing van woonzorgcentrum Huis en Haard in Arnhem. Hij spart regelmatig met Energiesprong Zorgvastgoed van Platform31. Lees meer

Plan nodig voor ouderen in aanleunwoningen

Nu steeds meer verzorgingshuizen sluiten vallen voor bewoners van aanleunwoningen veel voorzieningen weg. In de publicatie Sluitende verzorgingshuizen: wie vangt de sociale functie op in de wijk? brengen Jan Willem van de Maat en Hilde van Xanten van Movisie mogelijke oplossingen in kaart. Lees meer

Aanmelden CoP Prestatieafspraken gemeenten en corporaties nog mogelijk

Goede prestatieafspraken maken tussen gemeenten en corporaties met een volwaardige rol voor huurders. Dat is de wens die in de herziene Woningwet is neergelegd. Om u als gemeente of corporatie te voorzien van de nodige expertise en inspiratie start Platform31 op 23 april een Community of Practice. Lees meer

Ruimte voor maatschappelijke initiatieven kenbaar en werkbaar maken

Tien initiatieven verspreid over het land maken samen met hun gemeente ruim baan voor de participatiesamenleving. Het experimentprogramma Ruim op die Regels is inmiddels een klein half jaar op stoom en de eerste obstakels zijn in kaart gebracht. In februari kwamen de experimentpartners bijeen. Lees meer

Samen in de startblokken voor toekomstbestendige retail

Het stadshart van de toekomst moet een visitekaartje zijn voor bezoekers en een ontmoetingsplek waar inwoners zich thuis voelen. Met dit gemeenschappelijke doel voor ogen zetten vertegenwoordigers van overheden en marktpartijen op 17 maart 2015 hun handtekening onder de Retailagenda. Lees meer

Experts over de toekomst van tijdelijke retail

Pop-up shops, ondernemers die detailhandel mengen met horeca of dienstverlening, tijdelijke flagshipstores, seizoensgebonden winkels en andere tijdelijke retailconcepten. In steeds meer Nederlandse steden vormen ze een vertrouwd straatbeeld. Deze nieuwe vorm van ondernemen is kansrijk. Lees meer

home

agenda

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Zwolle

On_tour_internal_thumb_small-1427355326

Jaar van de Ruimte on tour #1

Kookstudios_internal_thumb_small-1424791362

RUD’s en de Omgevingswet

Lg_wr_zuid_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte - Zuid

Prestatieafspraken_internal_thumb_small-1424791350

Community of Practice Prestatieafspraken corporaties en gemeenten Nieuwe Stijl

Lg_wr_-_noord_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte Noord

Lg_wr_-_oost_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte Oost

Kookstudios_internal_thumb_small-1424791362

Verandering in vergunningaanvraag (casus industrie)

publicaties

S+RO nr. 1-2015

Grotere steden presteren (economisch) beter, blijkt uit onderzoek. Voor Nederland een probleem: ons land kent geen echt grote steden. Om op dat niveau mee te kunnen spelen kunnen we kiezen: één stad nog groter later groeien of middelgrote steden sterker met elkaar verbinden. Lees meer

Kansen voor particuliere huur in Nederland

Hoe zorg je voor meer particuliere huurwoningen? Voorafgaande aan de vier conclusies en praktische adviezen aan gemeenten, investeerders en het Rijk, leest u in dit rapport hoe de particuliere huurmarkt in elkaar zit en waar we kansen en belemmeringen zien voor een grotere particuliere huursector. Lees meer

Sluitende verzorgingshuizen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schat in dat de komende jaren zo’n 180 verzorgingshuizen hun deuren sluiten. Wie zijn aan zet om voor deze bewoners de sociale functie op te vangen? En op welke manieren kun je dat doen? De publicatie Sluitende verzorgingshuizen brengt de mogelijke oplossingen in kaart. Lees meer

Retail in de tijdelijkheid

Pop-up shops, seizoensgebonden winkels en andere tijdelijke retailconcepten vormen steeds meer een vertrouwd onderdeel van de winkelstraat. De publicatie Retail in de tijdelijkheid gaat over deze nieuwe vormen van ondernemen die steeds meer voet aan de grond krijgen. Lees meer

Winkelgebied van de toekomst

Deze publicatie biedt lessen voor gebiedsgerichte oplossingen in winkelgebied. Daarbij kijken we naar vier domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering. 'Winkelgebied van de toekomst: lessen voor de praktijk' biedt een bruikbare checklist om langs te lopen bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën voor winkelgebieden. Lees meer

De markt voor bedrijventerreinen

De publicatie 'De markt voor bedrijventerreinen' bespreekt welke lessen we geleerd hebben op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar bedrijventerreinen en het gevoerde overheidsbeleid. Daarnaast vat het de inzichten samen die kunnen worden meegenomen in het formuleren van nieuw beleid voor de komende jaren. Lees meer

Verkenning huursombenadering

Voorbereidend op de huursombenadering publiceert Platform31 een verkenning waarin twee varianten zijn doorgerekend. Mede op basis van deze publicatie werkt de minister de komende periode aan een breed gedragen inrichtingsvoorstel. Lees meer


blog


Rite de Passage

Arjan Raatgever

“Een bijzonder, privaat initiatief: de Passage. Ken je dit al?”

Lees verder

blogs van onze partners


We willen wel echt weten wat er leeft…

Jan Pierik

We merken dat mensen vaak ook met heel andere punten op de proppen komen.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31