nieuws

CBS: Steeds minder Nederlanders ervaren criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast in de buurt

Steeds minder inwoners voelen zich onveilig. In het afgelopen jaar verminderde de ervaren overlast in de buurt. Dit en meer blijkt uit de vandaag gepubliceerde Veiligheidsmonitor 2014, een grootschalige bevolkingsenquête van CBS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten. Lees meer

Huursombenadering: twee rekenvarianten

Nadat de Tweede Kamer eind 2014 unaniem instemde met de novelle op de herziene Woningwet, wacht Blok een van de laatste wetswijzigingen: de huursombenadering. Voorbereidend hierop publiceert Platform31 een verkenning waarin twee varianten zijn doorgerekend. Mede op basis van deze publicatie werkt de minister de komende periode aan een breed gedragen inrichtingsvoorstel. Lees meer

Schrijf mee aan de publicatie Het Nieuwe Stadmaken

Het boek 'Het Nieuwe Stadmaken' gaat over de ontwikkeling voor de komende vijf jaar – 'the next step'. Voor deze essaybundel zijn een aantal auteurs uitgenodigd. Maar er zijn vast meer ervaringen en ideeën! We zijn nieuwsgierig naar jouw reactie. Dus deel je ideeën hieronder met de samenstellers van het boek (Simon Franke, Jeroen Niemans, Frans Soeterbroek) en de lezers en we kijken hoe deze passen in het boek. Lees meer

Netwerken van middelgrote steden hebben groeipotentie

In het vakblad Economische Statistische Berichten is onlangs een artikel gepubliceerd naar aanleiding van een KKS-onderzoek dat binnenkort verschijnt als Platform31-publicatie 'De concurrentiepositie van Nederlandse steden'. Lees meer

Vroegtijdige steun aan jongeren in de middelbareschoolleeftijd kan risicogedrag voorkomen

Het behalen van startkwalificaties door een opleiding af te ronden vermindert de kans op crimineel gedrag bij jongeren. Goed kunnen meekomen op school kan dus een beschermende factor zijn tegen crimineel gedrag. Lees meer

Werken aan Nederland in 2040

Het Jaar van de Ruimte is in volle gang. Ook de ambitie om de dialoog over de ruimtelijke toekomst van Nederland verder te brengen krijgt steeds meer vorm. De opbrengst van de dialoog moet uiteindelijk een plek krijgen in het Manifest2040. Lees meer

Regionale samenwerking wonen: van kwantiteit naar kwaliteit

De verschillen tussen Nederlandse regio’s nemen toe door demografische processen zoals krimp, vergrijzing en ontgroening. Hierdoor verandert ook de kwalitatieve vraag naar woningen. Omdat de woningmarkt een regionale markt is, die gemeentegrenzen overschrijdt, is het noodzakelijk om op regionale schaal over woonvraagstukken na te denken. Lees meer

Home

agenda

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Wonen__welzijn__zorg_internal_thumb_small-1424791342

Leerkring Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg

Verkiezingsdebat234_internal_thumb_small-1424952634

Platform31 verkiezingsdebat Provinciale Staten

Header_mga_1_internal_thumb_small-1424791109

Training MGA: Verbindend Onderhandelen

Groen_in_rotterdam_internal_thumb_small-1424791350

Investeren in een groene buitenruimte

Netwerkdag_water_en_ruimte_internal_thumb_small-1424791337

Netwerkdag Water en Ruimte!

Connectivity_4_internal_thumb_small-1424791373

Smart Thinking #4 - Connectivity: nieuwe netwerken

Kookstudios_internal_thumb_small-1424791362

Lessen van de drie decentralisaties in het sociale domein

publicaties

Verkenning huursombenadering

Voorbereidend op de huursombenadering publiceert Platform31 een verkenning waarin twee varianten zijn doorgerekend. Mede op basis van deze publicatie werkt de minister de komende periode aan een breed gedragen inrichtingsvoorstel. Lees meer

Regionale transformatieopgaven woningmarkt

Platform31 heeft een kwalitatief onderzoek gedaan naar regionale samenwerking op de woningmarkt. Er is gesproken met ruim 20 regio’s, waarbij de nadruk lag op de manier van samenwerking in de regio en de inhoudelijke focus van de afspraken die regio’s met elkaar maken als het gaat om het wonen. Lees meer

De binnenstad als buitenkans

De binnenstad als place to be in plaats van place to buy. De quickscan van de binnenstadsplannen en detailhandelvisies van de G32-gemeenten maakt deze én meerdere trends zichtbaar. Evenals de focus op beleving en vermaak (profileren), een compactere binnenstad (concentreren) en meer publiek-private organisatiekracht (organiseren). Platform31 bundelt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor u. Lees meer

Levend boek: De stad kennen, de stad maken

Met het e-boek De stad kennen, de stad maken heeft Platform31 het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden (KKS) afgesloten. Deze publicatie maakt de verzamelde KKS-kennis praktisch. Auteurs uit het ruimtelijk, economisch en sociaal domein duiden de praktijkdilemma's in de stad. Lees meer

Transformatie van serviceflats

De klassieke serviceflats, die in jaren 60 en 70 zijn ontstaan, hebben ook in de 21e eeuw volop kansen. Dat blijkt uit het rapport Transformatie van serviceflats. Het concept moet dan wel in een nieuwe jas gestoken worden. Lees meer

Inzicht in maatschappelijk budget woningcorporaties

Corporaties besteden hun geld gerichter aan maatschappelijke doelen. Dit blijkt uit drie pilots met het DrieKamerModel, in het bijzonder de Maatschappelijke Kamer, waaraan 16 corporaties het afgelopen jaar meededen. Het doel van deze pilots is: transparanter werken om keuzes voor nieuwe maatschappelijke investeringen meer in samenhang met elkaar te maken. Lees meer

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn & zorg

Een serie artikelen van het programma Langer Thuis levert de bouwstenen voor burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen en samen te werken met de gemeente en lokale partners in wonen, welzijn en zorg. Lees meer


blog


Kabelbanen

Cees-Jan Pen

Opvallend is dat men om de hete brij heendraait wat betreft harde keuzes ten faveure van de binnenstad.

Lees verder

blogs van onze partners


Tuttels

Pieter Bregman

Wij Groningers willen niet betutteld worden.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31