nieuws

Duizenden uren werken voor zelforganisatie

Zelforganisatie en bottom-up ontwikkeling zien we steeds vaker terug in de stedelijke vernieuwing. Maar wat werkt nu eigenlijk wel en wat werkt niet binnen die veranderende context, binnen die nieuwe ‘ecologie’ van de stedelijke vernieuwing? Lees meer

Gemeenten moeten zorg een gezicht geven

"Een definitie van sociale wijkteams is niet te geven. Het is een netwerk van personen die het sociale domein een menselijk gezicht geven. Dichtbij, bekend en benaderbaar", dat zegt Marco Florijn, kwartiermaker van het ondersteuningsprogramma sociale domein.. Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

Breda, Rotterdam en Tilburg delen hun ervaring met gebiedsgerichte afstemming van wonen, welzijn en zorg ter inspiratie en lering van collega-gemeenten. Lees meer

Oproep voor koplopergroep slimme netwerkgemeenten

Platform31 is op zoek naar 40 slimme netwerkgemeenten. Lees meer

Leergang brengt gemeenten en particuliere verhuurders bijeen

De particuliere huursector was een tijdlang uit beeld in Nederland. Nu de doorstroming in de reguliere huur- en koopwoningmarkt stagneert neemt de belangstelling van de particuliere verhuurders toe. Lees meer

Starten met een wooncoöperatie: koplopers en kennispartners gezocht

Bij plannen voor een wooncoöperatie lopen initiatieven tegen een groot aantal onbeantwoorde vragen aan. Op gebied van wet- en regelgeving, juridische constructies, financiering en investering, exploitatie en bestuur doen zich nog veel belemmeringen voor. Platform31 wil hier met een aantal koplopers mee aan de slag. Lees meer

Home

agenda

Jaar_van_de_ruimte_-_logo_internal_thumb_small-1394442900

Erfgoed en Kennis maken Krachtige Steden

De_daktuin_utrecht_internal_thumb_small-1406551133

Young Summer 2: Wonen en zorg

Ouderenzorg_internal_thumb_small-1404117533

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Stedherontw_internal_thumb_small-1382344569

ASRE/Platform31 opleiding Stedelijke herontwikkeling

Nationale_groendag_2014_internal_thumb_small-1406284096

Nationale Groendag 2014

Lg_wr_zuid_internal_thumb_small-1401104377

Leergemeenschap Water en Ruimte - Zuid

Mkba-info_internal_thumb_small-1379577483

MKBA basiscursus

Netwerkgemeenten_internal_thumb_small-1398158482

Bijeenkomst Koplopergroep slimme netwerkgemeenten

publicaties

Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten - Breda, Rotterdam en Tilburg - lieten in hun keuken kijken. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 4 - 2014

Terugdringen van het aantal huisuitzettingen vereist een gezamenlijke aanpak, zegt Rina Beers van de Federatie Opvang in het net verschenen Tijdschrift voor de Volkshuisvesting Lees meer

Quick-wins en het bestemmingsplan

Vier belangrijke punten komen in het Op Dezelfde Leest supplement aan de orde: de verruiming van de planologische afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan, de verruiming van het omgevingsvergunningsvrije bouwen, de verruiming in het tijdelijk vergunnen en de nieuwe mogelijkheden voor mantelzorg. Lees meer

De stad en regio vooruit

Voor welke uitdagingen staan de steden op het gebied van economie en werkgelegenheid in de collegeperiode 2014-2018? En welke aanpakken hebben bewezen de stad succesvol vooruit te helpen? Op deze en andere vragen geeft de Platform31-publicatie ‘De stad en regio vooruit’ antwoord aan de hand van essays, interviews en good practices. Lees meer

Game, set, match

De transformatie van leegstaande panden naar flexwonen voor arbeidsmigranten staat of valt met de match tussen vragers en aanbieders. Om deze partijen bij elkaar te brengen heeft het ministerie van BZK aan Platform31 gevraagd de rol van ’matchmaker’ te spelen. Lees meer

Essay prestatiemeten in het sociale domein

Gemeenteraden willen sturen op cijfers en prestaties maar niet alles laat zich kwantificeren. Een afrekencultuur kan bovendien contraproductief werken. Voortbordurend op het ‘Handboek Prestatiemeten’ heeft Platform31 een essay geschreven om bij te dragen aan zinvol en effectief prestatiemeten in het sociale domein. Lees meer


Aanmelden nieuwsbrief Platform31

kennisbank

Actueel en archief