nieuws

Nijestee en Rijswijk Wonen benutten partnerschap Platform31

Nijestee en Rijswijk vroegen Platform31 hun kennis over het strategisch sturingsmodel DrieKamerModel en specifiek de Maatschappelijke Kamer breder in de organisaties te delen tijdens een presentatie voor directie en management. De bezoeken aan Groningen en Rijswijk brachten bevestiging aan de corporaties hoe zij werken aan maatschappelijk presteren en scherpte in hun handelen. Lees meer

Platform31 ontvangt bestuurders G32-stedennetwerk

Platform31 was op donderdag 28 mei gastheer voor de bestuurlijke netwerkdag van het G32-stedennetwerk. 150 bestuurders uit de 37 G32-steden ontmoetten elkaar tijdens verschillende themagroepen, pijleroverleggen en de netwerklunch. Lees meer

Platform31 ondersteunt corporaties bij verduurzaming

Comfortabele woningen, beheersbare woonlasten en een toekomstbestendige voorraad. Om deze doelstellingen te behalen werkten corporaties de afgelopen jaren hard aan het verduurzamen van de woningvoorraad, met resultaat. Platform31 ondersteunt corporaties hierbij via Energiesprong en Huren met Energie. Lees meer

Passend toewijzen zorgt voor grote verschuivingen in slaagkansen

In het project Passend toewijzen ondersteunen Platform31 en Rigo 5 woningmarktgebieden bij de invoering van de passendheidsnorm. Uit de eerste analyses blijkt dat met name de slaagkansen voor de 1- en 2 persoonshuishoudens in de primaire doelgroep worden verminderd. Lees meer

Gezondheidszorg in een dunbevolkte regio

In Denemarken hebben ze al lang te maken met bevolkingskrimp en de vraagstukken die een verandering van de bevolking met zich meebrengt. Voor de tien grootste Nederlandse plattelandsgemeenten, de P10, was dit reden genoeg om met een groep burgemeesters, wethouders en beleidsmedewerkers eens in Denemarken te gaan kijken. Wat kunnen zij leren van de plattelandsaanpak in Noord Jutland? Lees meer

Terugblikken en vooruitkijken: Smart Thinking

Tijdens de innovatie-estafette van 2013 ondertekenden 21 partijen de intentie-overeenkomst Lerend Netwerk Smart Cities NL, waaronder Platform31. Dit netwerk inspireert professionals, bedrijven en overheden. Een jaar na oprichting kijkt het netwerk terug op de highlights en brengt ze focus aan voor 2015. Lees meer

Almere: heb oog voor de opkomende kleinschalige economie

Hoe stimuleer je economische bedrijvigheid in een ‘nieuwe stad’ als Almere? Dat was de vraag waarmee de gemeente Almere Platform31 benaderde. Auteurs Koos van Dijken en Radboud Engbersen gaan in op drie bouwstenen voor een nieuwe economische groei-impuls voor Almere en de regio. Lees meer

home

agenda

Lg_wr_-_west_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte West

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Rotterdam

Logo-gezondin_internal_thumb_small-1429612764

Kansrijke ontmoetingen

Dag_van_de_stadslandbouw_internal_thumb_small-1428058695

Dag van de Stadslandbouw 2015

Yurps-kl-1_internal_thumb_small-1424791179

Inspiratiedag YURPS

Leidsche_rijn_internal_thumb_small-1432671267

Camping Onbestemd - Leidsche Rijn

Osdorp_-_kl_internal_thumb_small-1432280211

Lerend Netwerk Maatschappelijk Budget Corporaties

Sro_nr2-2015_themaillustratie_234_internal_thumb_small-1432195970

S+RO Live #10: Binnenstad

publicaties

Van pioniersstad naar werkstad

In het licht van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten denken auteurs Koos van Dijken en Radboud Engbersen na over de economische kracht van Almere. Welke bedrijvigheid, welk type ondernemerschap, welke banen passen bij het metropoolgebied waar Almere deel van uitmaakt? Kan de stad ‘ankerbedrijven’ aantrekken die de economie nieuwe impulsen geven? Welke aandachtspunten zijn in het economisch beleid wenselijk om een krachtige economie en nieuwe groei te ontwikkelen? Lees meer

Groot dromen, klein beginnen

In dit boekje krijgen verschillende krimpkoplopers het woord. Hun ideeën zijn zeker niet alleen voor de krimpregio’s van toepassing. Lees hoe zij de balans opmaken. Waar staan we? En vooral: waar gaan we naartoe? Lees meer

Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen

De komende jaren zal de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten zijn. Dit rapport beschrijft hoe vijftien gemeenten de kwaliteit en de geschiktheid van de woningvoorraad voor zorgvragers in beeld brengen. Lees meer

Trickle down in de stad

Deze publicatie bespreekt het trickle down-effect in steden waarbij er ingezoomd wordt op de gemeente Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden en Zaanstad. Uit onderzoek blijkt dat hoogopgeleiden werkgelegenheid creëren voor laagopgeleiden door onder andere bestedingseffecten. Lees meer

Jaarverslag EUKN

Platform31 verzorgt het secretariaat van het European Urban Knowledge Network (EUKN) en is tegelijk de Nederlandse partner in het netwerk. Het Jaarverslag 2014 geeft een goede indruk van de Europese activiteiten. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 1 - 2015

Zelfregulering en intern toezicht zijn goed, controle en sterk extern toezicht zijn beter, zo luidde de conclusie uit onder meer de parlementaire enquête eind 2014. Daarom in dit nummer onder andere aandacht voor het drieluik van toezicht op woningcorporaties. Lees meer

De concurrentiepositie van Nederlandse steden

Deze publicatie staat in het teken van de concurrentiekracht van Nederlandse steden en stedelijke regio’s. De positie van steden in internationale, nationale en regionale netwerken van handel, kennis en buitenlandse investeringen wordt hierin uitgelicht. Lees meer


blog


Wooncoöperaties: financiering hét obstakel

Tineke Lupi

Coöperaties zijn hot, hip en, zeker met de wettelijke dekking in het vooruitzicht, kansrijk.

Lees verder

blogs van onze partners


Zeg je NEE, dan krijg je er …?

Femke Vergeest – p2

Zelfs als enkele partijen niet instemmen, is het resultaat nog altijd rijker dan wanneer je het niet probeert.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31