nieuws

Kennis gebruiken voor verstedelijking in de Zuidelijke Randstad

Het centrale thema is hoe overheid, investeerders en ontwikkelaars vraaggericht stedelijk wonen in de Zuidelijke Randstad kunnen begeleiden, versnellen en vergemakkelijken. Lees meer

"Het landschap wordt park, als ruimte om dieper adem te halen"

"Het cultuurlandschap zal steeds meer met steden en dorpen vervlochten raken tot groene stedelijke netwerken. En zo wordt het landschap steeds meer gebruikt als park." Lees meer

TEEB-stad evaluatie door PBL: input voor vervolg

Deel uw ervaringen met de TEEB-stad tool met de medewerkers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees meer

Energieambassadeurs ondersteunen corporaties bij energiebesparing

Het programma Huren met Energie ondersteunt woningcorporaties drie jaar lang gratis bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Het programma van Platform31 en Aedes ging op 1 augustus 2014 van start. Lees meer

Inhoudelijk raamwerk voor onderzoeksprogramma naar stedelijke vitaliteit afgerond

Deze zomer heeft een schrijfgroep gewerkt aan een programmastudie voor het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF). Ter voorbereiding op het nieuwe programma moet de inhoudelijke koers van het onderzoek worden bepaald. De studie geeft een eerste uitwerking van uitdagingen voor onze stedelijke regio's. Lees meer

Van krimpregio naar groeiregio

De regio Zuid-Limburg zou de op één na meest aantrekkelijke woonregio van Nederland kunnen worden, net achter de regio Amsterdam. Dit blijkt uit de uitgave ‘Groeien aan de grens’ van de economen Gerard Marlet, Abdella Oumer, Roderik Ponds en Clemens van Woerkens, welke vandaag verschijnt. Lees meer

Home

agenda

Lg_wr_zuid_internal_thumb_small-1401104377

Leergemeenschap Water en Ruimte - Zuid

Mkba-info_internal_thumb_small-1379577483

MKBA basiscursus

Netwerkgemeenten_internal_thumb_small-1398158482

Bijeenkomst Koplopergroep slimme netwerkgemeenten

Knipselnual_internal_thumb_small-1370881569

Nu al Eenvoudig Beter in Eindhoven

Lg_wr_-_oost_internal_thumb_small-1401102519

Leergemeenschap Water en Ruimte Oost

Yurps-kl-1_internal_thumb_small-1392911128

Young Summer 3: Vergezichten van het wonen

Verpleeghuis_internal_thumb_small-1393840690

Studieochtend All-inclusive pension

Knipselnual_internal_thumb_small-1370881569

Nu al Eenvoudig Beter in de regio: Vernieuwing in Breda

publicaties

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

De vraag ‘Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten’ is met de bezuinigingen steeds vaker te horen. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers een grote(re) rol kunnen spelen, maar dat volledig overlaten aan vrijwilligers problematisch is. Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten - Breda, Rotterdam en Tilburg - lieten in hun keuken kijken. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 4 - 2014

Terugdringen van het aantal huisuitzettingen vereist een gezamenlijke aanpak, zegt Rina Beers van de Federatie Opvang in het net verschenen Tijdschrift voor de Volkshuisvesting Lees meer

Quick-wins en het bestemmingsplan

Vier belangrijke punten komen in het Op Dezelfde Leest supplement aan de orde: de verruiming van de planologische afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan, de verruiming van het omgevingsvergunningsvrije bouwen, de verruiming in het tijdelijk vergunnen en de nieuwe mogelijkheden voor mantelzorg. Lees meer

De stad en regio vooruit

Voor welke uitdagingen staan de steden op het gebied van economie en werkgelegenheid in de collegeperiode 2014-2018? En welke aanpakken hebben bewezen de stad succesvol vooruit te helpen? Op deze en andere vragen geeft de Platform31-publicatie ‘De stad en regio vooruit’ antwoord aan de hand van essays, interviews en good practices. Lees meer

Game, set, match

De transformatie van leegstaande panden naar flexwonen voor arbeidsmigranten staat of valt met de match tussen vragers en aanbieders. Om deze partijen bij elkaar te brengen heeft het ministerie van BZK aan Platform31 gevraagd de rol van ’matchmaker’ te spelen. Lees meer


Aanmelden nieuwsbrief Platform31

kennisbank

Actueel en archief