nieuws

Nieuwe partners Platform31

Het brede netwerk van Platform31 is weer een aantal interessante partners rijker. Recent hebben Guido de Ruiter en De Kabath zich aangesloten als partner van Platform31. Lees meer

De inclusieve stad: naar een geïntegreerde aanpak van armoede en uitsluiting

Armoedebestrijding staat centraal in de Europa 2020 Strategie, het belangrijkste beleidsdocument in de EU. Door de crisis worden de gestelde doelen niet gehaald. Sterker nog: de afgelopen drie jaar zijn er drie miljoen armen bijgekomen. Lees meer

Investeren in het ‘wij’

Een goede relatie tussen lokale ondernemers en overheid is de basis voor een uitnodigende ruimtelijke ontwikkeling. Platform31 benoemt de belangrijkste lessen van een Initiatievenlab rondom dit thema. Lees meer

TU Delft wint internationale prijs met oplossing voor verduurzamen van rijtjeshuizen

Met deze constructie kan het huis helemaal op zonne-energie draaien en heeft geen gasaansluiting meer. Door te kiezen voor het aanpassen van een oud rijtjeshuis liet het team zien hoe bestaande woningen kunnen worden getransformeerd naar energieneutraal. Lees meer

Gluren bij de buren

Veel van onze Belgische gastheren en gidsen begrepen onze fixatie op zelforganisatie niet. Hun antwoord was steeds: je moet het samen doen. Het gaat steeds om het samenspel van actieve burgers, een alerte, slimme overheid en professionals die in staat zijn naar burgers te luisteren. Lees meer

Hamit Karakus algemeen directeur van Platform31

De raad van toezicht van Platform31 benoemt Hamit Karakus (49) met ingang van 1 september 2014 tot algemeen directeur van Platform31. Karakus was van 2006 tot 2014 wethouder in Rotterdam. Lees meer

Home

agenda

Summerschool_internal_thumb_small-1397650871

Masterclass De kunst van het Verbindend Onderhandelen

Rakakker_internal_thumb_small-1402651694

Young Summer 1: Zelforganisatie en regelvrije ruimte

Lg_wr_-_noord_internal_thumb_small-1401104949

Leergemeenschap Water en Ruimte Noord

Ouderenzorg_internal_thumb_small-1404117533

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Stedherontw_internal_thumb_small-1382344569

ASRE/Platform31 opleiding Stedelijke herontwikkeling

Nationale_groendag_2014_internal_thumb_small-1406284096

Nationale Groendag 2014

Knipselciviceconomy_internal_thumb_small-1370881616

Masterclass civic economy

Jaarplan_internal_thumb_small-1390905380

Inleiding Planologie en Ruimtelijke Ordening (IPRO)

publicaties

De stad en regio vooruit

Voor welke uitdagingen staan de steden op het gebied van economie en werkgelegenheid in de collegeperiode 2014-2018? En welke aanpakken hebben bewezen de stad succesvol vooruit te helpen? Op deze en andere vragen geeft de Platform31-publicatie ‘De stad en regio vooruit’ antwoord aan de hand van essays, interviews en good practices. Lees meer

Game, set, match

De transformatie van leegstaande panden naar flexwonen voor arbeidsmigranten staat of valt met de match tussen vragers en aanbieders. Om deze partijen bij elkaar te brengen heeft het ministerie van BZK aan Platform31 gevraagd de rol van ’matchmaker’ te spelen. Lees meer

Essay prestatiemeten in het sociale domein

Gemeenteraden willen sturen op cijfers en prestaties maar niet alles laat zich kwantificeren. Een afrekencultuur kan bovendien contraproductief werken. Voortbordurend op het ‘Handboek Prestatiemeten’ heeft Platform31 een essay geschreven om bij te dragen aan zinvol en effectief prestatiemeten in het sociale domein. Lees meer

Financiering van huisvesting voor arbeidsmigranten

Wat zijn de beslissende aspecten bij het aantrekken van financiering van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten? En waarom is het voor deze categorie vastgoed zo moeilijk om projecten gefinancierd te krijgen? Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 3 - 2014

Woningruil, een onderschoven kindje in het huurbeleid en de woonruimteverdeling. Ten onrechte. Het kan bijdragen aan de beweging in en de doelmatigere benutting van de voorraad. Lees meer

Comfortabel wonen met dementie

Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig. De verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers, ondersteuning krijgen in hun thuissituatie. Lees meer


Aanmelden nieuwsbrief Platform31

kennisbank

Actueel en archief