nieuws

Van aanloopstraat naar toekomstpad

Was de route naar het stadshart in de jaren negentig vooral een sfeervol winkelgebied, tegenwoordig staan veel panden in deze aanloopstraten leeg. Met het experiment ‘Aangename Aanloopstraten’, dat zijn officiële kick-off had op 4 juni 2015 in Hilversum, werken Platform31, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en veertien gemeenten samen aan nieuwe perspectieven voor deze bijzondere stadsstraten. Lees meer

Procesvoering en communicatie belangrijkste uitdagingen bij start pilot Verlichte regels winkelgebieden

Niet de inhoud van de regels zelf, maar de procesvoering en communicatie blijken de grootste hoofdbrekens op te leveren bij het verlagen van de regeldruk voor ondernemers in het kernwinkelgebied. Tijdens de startbijeenkomst van de pilot Verlichte regels winkelgebieden was er volop herkenning van vragen en kennisuitwisseling over oplossingen. Lees meer

Transformatie zorgvastgoed naar wonen loont

Zorgvastgoed transformeren naar wonen loont. Tien herbestemmingsprojecten laten zien dat voor het bestaande verzorgingshuis een nieuwe functie te vinden is. De ondernemerszin, creativiteit en het vinden van draagvlak onder de lokale gemeenschap is van groot belang bij herbestemmen naar wonen. Lees meer

Sneak preview: provinciale collegeakkoorden

Ruim drie maanden na de provinciale verkiezingen van 17 maart 2015 hebben bijna alle provincies van Nederland hun collegeakkoord klaar: het provinciale beleidskader voor de komende vier jaar. Platform31 analyseerde de collegeakkoorden en wat zien we: de collegeakkoorden zinderen van ambitie en optimisme. Sombermans is ver weg. Lees meer

Ymere behaalt 100 interventies in Wat Werkt in de Wijk

Ymere heeft als eerste corporatie 100 interventies op het kennisplatform Wat Werkt in de Wijk (WWidW). In de database van WWidW staan zo'n 850 interventies omschreven door de 20 partners. Lees meer

Business case Parkstad Limburg: aankoop en verhuur particuliere woningen

Om leegstand te voorkomen, ziet Stadsregio Parkstad Limburg het aankopen en vervolgens verhuren van deze appartementen voor een periode van maximaal 20 jaar als een mogelijke oplossing om voor de toekomst het woonklimaat en de verhoudingen op de woningmarkt in de regio gezond te houden. Lees meer

home

agenda

Blauwe_stad_internal_thumb_small-1432672935

Camping Onbestemd - Blauwestad Groningen

Summerschool_internal_thumb_small-1424791207

Masterclass De kunst van het Verbindend Onderhandelen

Clusters_-_google_234_internal_thumb_small-1435661142

Clusters - lessen voor de praktijk

Financiele_basis_op_orde_-_234_internal_thumb_small-1435215359

De financiële basis op orde

Sociale_huisvesting_internal_thumb_small-1431954816

Toekomst van de sociale huisvesting

Jeugd-en-veiligheid_1_internal_thumb_small-1424791211

Leerkringen Jeugd en Veiligheid 2015

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Stadsafari_zwolle_2_internal_thumb_small-1428564319

Op Stadsafari in Zwolse bloemkoolwijk

Wooncongres_2015_-_234wr_internal_thumb_small-1433235689

OTB | Platform31 Wooncongres 2015

publicaties

Transformatie zorgvastgoed

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is voor de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie nodig. In de studie Transformatie zorgvastgoed is een kwalitatieve verdieping gemaakt op tien praktijkvoorbeelden waar het voormalige zorgvastgoed getransformeerd is naar een woonfunctie. Lees meer

Provincies pakken de ruimte

In de aanloop naar de Provinciale Staten Verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen organiseerde Platform31 een debat waar provincies hun reflectie konden geven op actuele onderwerpen, zoals leegstand, energie, internationale concurrentiepositie, krimp en solidariteit. De analyse die Platform31 er vervolgens op losliet maakt ze vanuit haar rol als onafhankelijke kennispartner. Lees meer

Aanpak hoogbouwflats Parkstad Limburg

Arcadis en Paulussen Advocaten hebben in opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg en Platform31 een business case ontwikkeld voor de pilot ‘Hoogbouwflats Parkstad Limburg’. De publicatie Aanpak hoogbouwflats Parkstad Limburg is de managementsamenvatting van het onderzoeksrapport. Lees meer

Duurzaam Thuis

Doel van het experimentprogramma Duurzaam Thuis is om samen met ontwikkelende partijen te komen tot een aantrekkelijk en betaalbaar renovatie aanbod gericht op oudere eigenaarbewoners. Dit rapport schetst de urgentie om in actie te komen. Lees meer

Leegstandverordening: praktijksimulatie in de gemeente Oldambt

Om de praktische inzetbaarheid en impact van de leegstandverordening in beeld te krijgen heeft Platform31 in samenwerking met de gemeente Oldambt een praktijksimulatie laten organiseren. In de maanden januari en februari 2015 heeft B@S Consultants ǀ Brood@Spelen samen met HYS Legal de praktijksimulatie ontwikkeld en uitgevoerd. Lees meer

S+RO nr. 2-2015

Wat is de functie van de binnenstad in de stad van straks? Is er zoiets als een Programma van Eisen voor een goed functionerend stadscentrum? En zo ja, wat is dat dan? In de S+RO-special over de binnenstad verkennen we de verschillende functies van de binnenstad: wonen, werken, verblijven, ontmoeten en beleven. Lees meer

Het belang van slow social work

Platform31 onderzocht de rol van buurthuizen nieuwe stijl en religieuze organisaties met betrekking tot nieuwe vormen van maatschappelijk initiatief. Onderzoekers Radboud Engbersen en Tineke Lupi laten in hun rapport professionals, ambtenaren, actieve burgers en religieuze voorgangers aan het woord over hun ervaringen. Lees meer


blog


Instituut eruit, buurt erin

Annette Duivenvoorden

De buurt en sociale omgeving zijn van groot belang voor de functie van het gebouw. Het vraagt een flinke ommezwaai, maar de initiatiefnemers laten zien dat het loont.

Lees verder

blogs van onze partners


Sluiting van dorpsvoorzieningen: knock-out of wake-up call

Hans Elshof (NIDI/RUG)

Dorpsbewoners verenigen zich in de strijd tegen de gezamenlijke vijand die ze verantwoordelijk houden voor de sluiting van voorzieningen.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31