Nieuws

Wat komt er na het groeidenken?

Parkstad Limburg als laboratorium voor demografische transitie. Met de jaarlijkse Neimed Krimplezing als destillaat van het nieuwe denken over deze regio. In het voormalige filmtheater Royal in Heerlen, schildert onderzoeker Maurice Hermans deze ‘Antistad’ niet langer af als een mislukking of een historische vergissing, maar is Heerlen in zijn ogen een pionier in 'terugbouw': het bouwen van een stad voor minder mensen, met een overschot aan ruimte en voorzieningen. Lees meer

Innovatieprijs KWH-i-Opener voor Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft zaterdag 10 oktober tijdens de Landelijke Huurdersdag de innovatieprijs KWH-i-Opener gewonnen. Met het project ‘Zonnig Limburg’ was de woningcorporatie volgens vakjury en publiek de grote winnaar van de prijs die het meest innovatie project beloont op het thema Betaalbaarheid. Lees meer

Actuele stedelijke vraagstukken geduid in kennisdossiers

Platform31 ontwikkelde de afgelopen periode in samenwerking met het G32-stedennetwerk de eerste vijf kennisdossiers. Belangrijkste functie van de kennisdossiers: beschikbare kennis koppelen aan de praktijk. Dit doen we middels inspirerende voorbeelden, de laatste ontwikkelingen, de nieuwste trends en een overzicht van de kennis op het gebied van actuele vraagstukken. Lees meer

Huisvesting vergunninghouders: snel flexibele oplossingen gevraagd!

Tijdens een zogenaamde ‘Hartige Hap’ bij Platform31 op 15 september 2015 brainstormden 15 experts van overheden en marktpartijen over het huisvesten van vergunninghouders. Conclusie: nieuwbouw kan goedkoper en tijdelijke of flexibele wooneenheden kunnen rendabel door de markt worden neergezet. Lees meer

Experimenteren met het Omgevingsplan

Met het aannemen van de Omgevingswet door de Tweede Kamer in juli 2015 krijgt het nieuwe stelsel langzaam maar zeker vorm. Het praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter (NaEB) loopt alvast vooruit op de implementatie. Het CHV-terrein in Veghel wordt ontwikkeld binnen het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet en was daardoor dé locatie bij uitstek voor de eerste excursie van het praktijkprogramma. Lees meer

De financiële basis op orde

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein spelen armoede en schulden een belangrijke rol. Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. “Wees ambitieus en kritisch waar het gaat om de ondersteuning aan mensen met schulden”, was de belangrijkste boodschap van Nadja Jungmann, tijdens de themabijeenkomst ‘De financiële basis op orde’. Lees meer

home

Agenda

Huurders1_internal_thumb_small-1441971446

Pilot ‘Huurders aan de knoppen bij beleid, beheer en buren’

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Knipselnual_internal_thumb_small-1424791072

Nu al Eenvoudig Beter: Communicatie bij waterbeheer

Stadsafari_zwolle_2_internal_thumb_small-1428564319

Op Stadsafari in Zwolse bloemkoolwijk

Glasses234_internal_thumb_small-1436423217

Leergemeenschap Water en Ruimte Zuid

Wooncongres_2015_-_234wr_internal_thumb_small-1433235689

OTB | Platform31 Wooncongres 2015

Molenwerf_amsterdam_-_na234_internal_thumb_small-1435246381

Opleiding Leegstand- en Transformatiemanagement

Logo_huren_met_energie_80x80_internal_thumb_small-1437484071

Masterclass Opdrachtgeverschap: efficiënt energiebesparen

Yurps_styled_logo_square_80x80_internal_thumb_small-1433925096

YURPS-competentiedag 2015

Publicaties

Verkenning nieuwe financieringsvormen in gebiedsontwikkeling

Toen de crisis een flinke wissel trok op de gebiedsontwikkeling in 2010, begon er een spannende zoektocht naar nieuwe verdienmodellen. Het oude werkte niet meer. Platform31 startte destijds samen met Pas bv en de steden Enschede en Maastricht de verkenning nieuwe financieringsvormen. Deze publicatie beschrijft het resultaat van deze verkenning. Lees meer

Samen inkopen, samen werken

Winkelgebieden met lege panden zijn veel gemeenten een doorn in het oog. Hoe roep je de winkelleegstand een halt toe en dring je het terug? In het experiment ‘Nieuwe juridische en financiële instrumenten in de strijd tegen leegstand en verpaupering in de binnenstad’ wordt gezocht naar oplossingen om daarmee een belangrijke stap te zetten naar een aantrekkelijker winkelcentrum. Lees meer

Analyse Rijksbegroting 2016

Specialisten van Platform31 concluderen na een grondige analyse van de Rijksbegroting dat Nederland niet zit te wachten op de nieuwe grote gebaren en op meeslepende beleidsheroïek die we tegenkomen in de Rijksbegroting 2016. Het kabinet zou moeten koersen op het afmaken van de hervormingen die in gang zijn gezet. Lees meer

De eindjes aan elkaar knopen

Deze handreiking helpt generalisten, beleidsmedewerkers en wethouders op weg bij het vormgeven van een integrale aanpak. Het boek geeft onder andere antwoord op vragen als: Hoe beïnvloeden schulden het gedrag van mensen? Welke risico’s lopen klanten bij bepaalde schulden? Hoe ga je over schulden in gesprek en hoe motiveer je de klant om zijn schulden echt aan te pakken? Lees meer

Handreiking passend toewijzen

Platform31 en RIGO voerden in vijf verschillende woningmarktgebieden effectverkenningen uit en brachten verschillende sturingsmogelijkheden in beeld. De analyses die hieruit voortkwamen, zijn gemaakt op basis van woningtoewijzingen in de afgelopen jaren. Met beleidssimulaties zijn de sturingsmogelijkheden per woningmarktgebied en per corporatie verkend. Lees meer

Stedelijk ontwikkelen nieuwe stijl. Hoe doe je dat?

Sinds enkele jaren zoemt een nieuwe manier van werken rond in de wereld van de stedelijke ontwikkeling. Zonder meerjarige en topdown georganiseerde investeringsprogramma’s. Inmiddels is stedelijke ontwikkeling op uitnodiging onderwerp van gesprek en actie. Deze publicatie maakt deel uit van een breder traject van Platform31, waarin nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen worden beschreven en geduid. Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?!!

Meer en betere (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland realiseren. Dat was het doel van het experimentenprogramma dat Platform31 ruim 3 jaar geleden startte in opdracht van BZK. Dit onderzoeksrapport geeft aanbevelingen over de financiering van de huisvesting, het ombuigen van de negatieve beeldvorming rond arbeidsmigranten en het regelen van het beheer van de woningen. Lees meer

blog


De ruiter en het paard

Femke Bax

We weten welke interventies effectief zijn voor gedragsverandering bij risicojongeren, maar die gaan uit van een bepaald cognitief vermogen.

Lees verder

blogs van onze partners


ICT als basis van alle beleidsvraag-stukken van IenM

Hans Tijl,
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

ICT is verworden tot een nieuwe productiefactor. Daarnaast staat digitalisering synoniem voor vernieuwing met legio mogelijkheden.

Lees verder



Volg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31