nieuws

De strijd om de Stad

De stad is hot. Dat is niet zo gek, wetende dat in de Westerse wereldsteden inmiddels zo'n 80% van alle mensen huisvesten, 80% van het bruto nationaal product verdienen en 80% van de CO2 uitstoten. We zien steden steeds meer als motor van onze economische en maatschappelijke ontwikkeling. Lees meer

1,8 miljoen eigen woningen kunnen door vernieuwing zonder gas

De Deal Stroomversnelling Koopwoningen geeft huiseigenaren de kans hun rijtjeswoning compleet te vernieuwen van het geld dat zij normaal gesproken aan de energierekening kwijt zijn. Met een nieuw dak vol zonnepanelen, nieuwe gevels, moderne installaties en optioneel zelfs een nieuwe keuken en badkamer, is hun oude huis in een klap mooier, comfortabeler én veel meer euro's waard. Lees meer

Joint Call for Proposals – Smart Cities and Communities

Platform31 maakt deel uit van Joint Programming Initiative Urban Europe. Dit is een Europees programma waarbinnen aangesloten landen oplossingen voor stedelijke problematiek genereren via gecoördineerd onderzoek. Het gecoördineerd onderzoek verloopt via breed uitgezette Calls. Lees meer

Koplopersgroep programma wooncoöperatie van start

Om het model van wooncoöperatie in Nederland handen en voeten te geven, deed Platform31 in juni een oproep voor een koplopersgroep. Uit 21 ingezonden projecten zijn 14 koplopers geselecteerd. Lees meer

Schone corporatie, schone bewoners

Hoe krijg je bewoners zo ver samen het portiek schoon te houden? Rond die vraag deden Stichting de Bakkerij en onderzoeksbureau Dynamic Concepts een praktisch onderzoek. Lees meer

Wat te doen met leegstaand agrarisch vastgoed?

Wanneer en waar is agrarisch vastgoed kansrijk voor herbestemming? Platform31 inventariseert de reacties en initiatieven. Lees meer

Home

agenda

Waterland_wonen_internal_thumb_small-1409926141

Toekomst van regionale afspraken over wonen

Header_mga_1_internal_thumb_small-1380806451

Onderhandelen volgens de Mutual Gains Approach

Wmo_2015_internal_thumb_small-1406878177

Symposium 'De Wmo nu en straks'

Sociale_wijkteams_internal_thumb_small-1409929208

Alumnimiddag Sociale Wijkteams

Stadsregio_arnhem_nijmegen_internal_thumb_small-1409579015

Bijeenkomst Forum Stedelijke Regio’s

Sro_themabeeld_crisis_voorbij_kl_internal_thumb_small-1411311194

S+RO Live #8: Crisis voorbij

Landschap_water_internal_thumb_small-1411040798

Hoe kom je tot regionale afspraken over wonen?

publicaties

Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten

Geleid vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste instrumenten die gemeenten kunnen inzetten. Gemeenten hebben daarbij een grote mate van beleidsvrijheid waarbij er voldoende ruimte blijft voor maatwerk. Lees meer

S+RO nr.4-2014

Gaan ruimtelijke en gebiedsontwikkeling weer op de oude voet verder, nu de crisis voorbij lijkt te zijn? Of is het tij echt gekeerd? De rolverdeling tussen de belangrijkste partijen is in ieder geval veranderd. Wat is er nieuw en wat moeten we meenemen van voor deze verandering? Deze S+RO-special geeft antwoord. Lees meer

Een volle agenda voor de stad

De stad is weer terug. Dat is een van de boodschappen van het kabinet in de Miljoenennota. Tien specialisten van Platform31 analyseren de Rijksbegroting 2015. Lees meer

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

De vraag ‘Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten’ is met de bezuinigingen steeds vaker te horen. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers een grote(re) rol kunnen spelen, maar dat volledig overlaten aan vrijwilligers problematisch is. Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten - Breda, Rotterdam en Tilburg - lieten in hun keuken kijken. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 4 - 2014

Terugdringen van het aantal huisuitzettingen vereist een gezamenlijke aanpak, zegt Rina Beers van de Federatie Opvang in het net verschenen Tijdschrift voor de Volkshuisvesting Lees meer


Aanmelden nieuwsbrief Platform31

kennisbank

Actueel en archief