nieuws

Energiekosten motor voor aanpak zorgvastgoed

In de zorg wordt gemiddeld € 150 per cliënt per maand aan energiekosten uitgegeven. En er zijn zelfs uitschieters naar € 300 en meer bekend. Deze veel te hoge energierekeningen kunnen door zorginstellingen als investeringsmotor worden ingezet om het vastgoed te verduurzamen. Lees meer

Open Call: creatieve ondernemers met toekomstplan voor Huis vol Energie

HuisvolEnergie.nl is een community platform voor particuliere woningeigenaren die hun huis energieneutraal willen (ver-)bouwen. Dit online platform ondersteunt een groeiende groep mensen met energieneutrale ambities om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Lees meer

Nieuwe partners Platform31

Het brede netwerk van Platform31 is weer een aantal interessante partners rijker. Recent hebben Guido de Ruiter en De Kabath zich aangesloten als partner van Platform31. Lees meer

De inclusieve stad: naar een geïntegreerde aanpak van armoede en uitsluiting

Armoedebestrijding staat centraal in de Europa 2020 Strategie, het belangrijkste beleidsdocument in de EU. Door de crisis worden de gestelde doelen niet gehaald. Sterker nog: de afgelopen drie jaar zijn er drie miljoen armen bijgekomen. Lees meer

Investeren in het ‘wij’

Een goede relatie tussen lokale ondernemers en overheid is de basis voor een uitnodigende ruimtelijke ontwikkeling. Platform31 benoemt de belangrijkste lessen van een Initiatievenlab rondom dit thema. Lees meer

TU Delft wint internationale prijs met oplossing voor verduurzamen van rijtjeshuizen

Met deze constructie kan het huis helemaal op zonne-energie draaien en heeft geen gasaansluiting meer. Door te kiezen voor het aanpassen van een oud rijtjeshuis liet het team zien hoe bestaande woningen kunnen worden getransformeerd naar energieneutraal. Lees meer

Home

agenda

Summerschool_internal_thumb_small-1397650871

Masterclass De kunst van het Verbindend Onderhandelen

Rakakker_internal_thumb_small-1402651694

Young Summer 1: Zelforganisatie en regelvrije ruimte

Vlag_europa_internal_thumb_small-1406806232

Europese ondersteuning voor sociale initiatieven

Jaar_van_de_ruimte_-_logo_internal_thumb_small-1394442900

Erfgoed en Kennis maken Krachtige Steden

De_daktuin_utrecht_internal_thumb_small-1406551133

Young Summer 2: Wonen en zorg

Lg_wr_-_noord_internal_thumb_small-1401104949

Leergemeenschap Water en Ruimte Noord

Ouderenzorg_internal_thumb_small-1404117533

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Stedherontw_internal_thumb_small-1382344569

ASRE/Platform31 opleiding Stedelijke herontwikkeling

publicaties

De stad en regio vooruit

Voor welke uitdagingen staan de steden op het gebied van economie en werkgelegenheid in de collegeperiode 2014-2018? En welke aanpakken hebben bewezen de stad succesvol vooruit te helpen? Op deze en andere vragen geeft de Platform31-publicatie ‘De stad en regio vooruit’ antwoord aan de hand van essays, interviews en good practices. Lees meer

Game, set, match

De transformatie van leegstaande panden naar flexwonen voor arbeidsmigranten staat of valt met de match tussen vragers en aanbieders. Om deze partijen bij elkaar te brengen heeft het ministerie van BZK aan Platform31 gevraagd de rol van ’matchmaker’ te spelen. Lees meer

Essay prestatiemeten in het sociale domein

Gemeenteraden willen sturen op cijfers en prestaties maar niet alles laat zich kwantificeren. Een afrekencultuur kan bovendien contraproductief werken. Voortbordurend op het ‘Handboek Prestatiemeten’ heeft Platform31 een essay geschreven om bij te dragen aan zinvol en effectief prestatiemeten in het sociale domein. Lees meer

Financiering van huisvesting voor arbeidsmigranten

Wat zijn de beslissende aspecten bij het aantrekken van financiering van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten? En waarom is het voor deze categorie vastgoed zo moeilijk om projecten gefinancierd te krijgen? Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 3 - 2014

Woningruil, een onderschoven kindje in het huurbeleid en de woonruimteverdeling. Ten onrechte. Het kan bijdragen aan de beweging in en de doelmatigere benutting van de voorraad. Lees meer

Comfortabel wonen met dementie

Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig. De verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers, ondersteuning krijgen in hun thuissituatie. Lees meer


Aanmelden nieuwsbrief Platform31

kennisbank

Actueel en archief