nieuws

De krimpregio als koploper in maatschappelijke veranderingen

Sinds krimp prominent op de kaart staat drukt de term vooral de ontkenning van het vraagstuk uit. In ‘Groot dromen, klein beginnen’, bundelde Platform31 diverse interviews met experts die juist spreken van krimpregio’s als koplopers in maatschappelijke veranderingen. Lees meer

Woningvoorraad zorgdoelgroepen levert gemeenten hoofdbrekens op

Hoeveel woningen zijn er nodig voor mensen die langdurig zorg nodig hebben en thuis blijven wonen? En aan welke eisen moeten deze woningen en de woonomgeving voldoen? Veel gemeenten worstelen op dit moment met deze vragen. Zo blijkt uit het rapport Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen van Platform31. Lees meer

Passend toewijzen

In de nieuwe woningwet is een AmvB opgenomen waarmee corporaties verplicht worden 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden te huisvesten onder de aftoppingsgrens. De regeling gaat op 1 jan 2016 in. Woningcorporaties moeten vanaf die datum voldoen aan de norm voor passend toewijzen. Platform31 ondersteunt corporaties via het project Passend toewijzen met de invoering van de regeling. Lees meer

Eerste URBACT Call voor Action Planning Netwerken nu open!

De eerste URBACT call voor zogenaamde Action Planning Netwerken is open! In navolging van het besluit van 11 maart 2015 van de URBACT III Monitoring Committee kunnen steden nu hun voorstellen indienen voor de periode 2014-2020. De deadline is 16 juni 2015. Lees meer

Versnelling Huisvesting Vergunninghouders

Het aantal asielzoekers dat met een verblijfsvergunning een nieuw leven probeert op te bouwen in Nederland, stijgt. Dat begint met de zoektocht naar een nieuw onderkomen. Aan gemeenten de wettelijke verplichting om voor deze groep huisvesting te zoeken. Platform Opnieuw Thuis helpt hen daarbij. Lees meer

Seksegelijkheid in Europese stadsbesturen

Een maand geleden, op 8 maart 2015, was het Internationale Vrouwendag ; een dag waarop we jaarlijks stilstaan bij de vooruitgang die er wereldwijd geboekt is als het gaat om seksegelijkheid. Ook URBACT heeft bijgedragen aan deze speciale dag door een serie artikelen te publiceren over vrouwelijk leiderschap in Europese steden. Lees meer

Eerste exemplaar ‘Trickle down in de stad’ voor wethouder Brandligt

Vrijdag 10 april is het eerste exemplaar van de Platform31-publicatie ‘Trickle down in de stad’ aangeboden aan wethouder Stephan Brandligt (werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad) van Delft. Het is een onderzoek naar hoe de aanwezigheid van hoogopgeleiden in een stad het aantal banen voor laagopgeleiden beïnvloedt. Lees meer

home

agenda

Lg_wr_zuid_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte - Zuid Nederland

Lg_wr_-_noord_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte - Noord Nederland

Lg_wr_-_oost_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte Oost

Kookstudios_internal_thumb_small-1424791362

Verandering in vergunningaanvraag (casus industrie)

Asre-woningmarkt_internal_thumb_small-1424791193

ASRE opleiding Woningmarkt

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Amersfoort

Radicalisering_internal_thumb_small-1428048645

Leerkring Integrale aanpak radicalisering

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Almere

publicaties

Groot dromen, klein beginnen

In dit boekje krijgen verschillende krimpkoplopers het woord. Hun ideeën zijn zeker niet alleen voor de krimpregio’s van toepassing. Lees hoe zij de balans opmaken. Waar staan we? En vooral: waar gaan we naartoe? Lees meer

Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen

De komende jaren zal de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten zijn. Dit rapport beschrijft hoe vijftien gemeenten de kwaliteit en de geschiktheid van de woningvoorraad voor zorgvragers in beeld brengen. Lees meer

Trickle down in de stad

Deze publicatie bespreekt het trickle down-effect in steden waarbij er ingezoomd wordt op de gemeente Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden en Zaanstad. Uit onderzoek blijkt dat hoogopgeleiden werkgelegenheid creëren voor laagopgeleiden door onder andere bestedingseffecten. Lees meer

Jaarverslag EUKN

Platform31 verzorgt het secretariaat van het European Urban Knowledge Network (EUKN) en is tegelijk de Nederlandse partner in het netwerk. Het Jaarverslag 2014 geeft een goede indruk van de Europese activiteiten. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 1 - 2015

Zelfregulering en intern toezicht zijn goed, controle en sterk extern toezicht zijn beter, zo luidde de conclusie uit onder meer de parlementaire enquête eind 2014. Daarom in dit nummer onder andere aandacht voor het drieluik van toezicht op woningcorporaties. Lees meer

De concurrentiepositie van Nederlandse steden

Deze publicatie staat in het teken van de concurrentiekracht van Nederlandse steden en stedelijke regio’s. De positie van steden in internationale, nationale en regionale netwerken van handel, kennis en buitenlandse investeringen wordt hierin uitgelicht. Lees meer

S+RO nr. 1-2015

Grotere steden presteren (economisch) beter, blijkt uit onderzoek. Voor Nederland een probleem: ons land kent geen echt grote steden. Om op dat niveau mee te kunnen spelen kunnen we kiezen: één stad nog groter later groeien of middelgrote steden sterker met elkaar verbinden. Lees meer


blog


Serviceflats moeten professionaliseren

Netty van Triest

Om de serviceflat als woonvorm te behouden moet wel wat gebeuren.

Lees verder

blogs van onze partners


Regisseren is niet hetzelfde als loslaten

Gerwin Gabry

Samenwerking met burgers vraagt om een zelfbewuste overheid die de regie weer oppakt.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31