nieuws

Grip op de corporatieknip

Elke investering die woningcorporaties doen heeft direct en indirect invloed op de kwaliteit van leven en wonen. Als woningcorporatie wilt u uw maatschappelijk budget daarom zorgvuldig besteden. Platform31 staat u bij met het Lerend Netwerk ´Maatschappelijk budget woningcorporaties’. De kick-off start op 28 mei 2015. Lees meer

Innovatie van de stedelijke vernieuwing in de praktijk

Een groep van ruim 40 man is bijeen gekomen in het kader van het onderzoeks- en inspiratiebudget Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing (ESV). Vanuit dit budget wordt met maximaal €10.000 per project de uitvoering van onderzoeken en experimenten gestimuleerd die de stedelijke vernieuwing van nieuwe handelingsperspectieven zullen voorzien. Lees meer

Toetreding Winfried Houtman Raad van Toezicht

Met ingang van april is de heer Winfried Houtman toegetreden tot de Raad van Toezicht en Auditcommissie van Platform31. Lees meer

Consortiumvorming SURF in volle gang; deel ook uw informatie!

Overal in het land werken geïnteresseerde groepen momenteel aan een onderzoeksvoorstel. VerDuS ondersteunt het proces van consortiumvorming op verschillende manieren. Lees meer

Bekend maakt bemind

De particuliere huursector is back in business. In 2013 deed Platform31 een eerste verkennend onderzoek, gevolgd door een Community of Practice. Een leerkring waarbij elf gemeenten met deskundigen verkenden hoe ze voor meer investeringen in hun gemeente kunnen zorgen. Het rapport ‘Kansen voor de particuliere huur in Nederland’, vormt het sluitstuk. Lees meer

‘Duurzame zorggebouwen geven waardecreatie’

Bij de Gasthuizengroep staat het vizier op duurzaam, aldus Bert Krikke - directeur van 4TheCity - over de vernieuwing van woonzorgcentrum Huis en Haard in Arnhem. Hij spart regelmatig met Energiesprong Zorgvastgoed van Platform31. Lees meer

Plan nodig voor ouderen in aanleunwoningen

Nu steeds meer verzorgingshuizen sluiten vallen voor bewoners van aanleunwoningen veel voorzieningen weg. In de publicatie Sluitende verzorgingshuizen: wie vangt de sociale functie op in de wijk? brengen Jan Willem van de Maat en Hilde van Xanten van Movisie mogelijke oplossingen in kaart. Lees meer

home

agenda

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Zwolle

On_tour_internal_thumb_small-1427355326

Jaar van de Ruimte on tour #1

Kookstudios_internal_thumb_small-1424791362

RUD’s en de Omgevingswet

Lg_wr_zuid_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte - Zuid

Prestatieafspraken_internal_thumb_small-1424791350

Community of Practice Prestatieafspraken gemeente, corporatie en huurder Nieuwe Stijl

Lg_wr_-_noord_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte - Noord

Lg_wr_-_oost_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte Oost

Kookstudios_internal_thumb_small-1424791362

Verandering in vergunningaanvraag (casus industrie)

publicaties

S+RO nr. 1-2015

Grotere steden presteren (economisch) beter, blijkt uit onderzoek. Voor Nederland een probleem: ons land kent geen echt grote steden. Om op dat niveau mee te kunnen spelen kunnen we kiezen: één stad nog groter later groeien of middelgrote steden sterker met elkaar verbinden. Lees meer

Kansen voor particuliere huur in Nederland

Hoe zorg je voor meer particuliere huurwoningen? Voorafgaande aan de vier conclusies en praktische adviezen aan gemeenten, investeerders en het Rijk, leest u in dit rapport hoe de particuliere huurmarkt in elkaar zit en waar we kansen en belemmeringen zien voor een grotere particuliere huursector. Lees meer

Sluitende verzorgingshuizen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schat in dat de komende jaren zo’n 180 verzorgingshuizen hun deuren sluiten. Wie zijn aan zet om voor deze bewoners de sociale functie op te vangen? En op welke manieren kun je dat doen? De publicatie Sluitende verzorgingshuizen brengt de mogelijke oplossingen in kaart. Lees meer

Retail in de tijdelijkheid

Pop-up shops, seizoensgebonden winkels en andere tijdelijke retailconcepten vormen steeds meer een vertrouwd onderdeel van de winkelstraat. De publicatie Retail in de tijdelijkheid gaat over deze nieuwe vormen van ondernemen die steeds meer voet aan de grond krijgen. Lees meer

Winkelgebied van de toekomst

Deze publicatie biedt lessen voor gebiedsgerichte oplossingen in winkelgebied. Daarbij kijken we naar vier domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering. 'Winkelgebied van de toekomst: lessen voor de praktijk' biedt een bruikbare checklist om langs te lopen bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën voor winkelgebieden. Lees meer

De markt voor bedrijventerreinen

De publicatie 'De markt voor bedrijventerreinen' bespreekt welke lessen we geleerd hebben op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar bedrijventerreinen en het gevoerde overheidsbeleid. Daarnaast vat het de inzichten samen die kunnen worden meegenomen in het formuleren van nieuw beleid voor de komende jaren. Lees meer

Verkenning huursombenadering

Voorbereidend op de huursombenadering publiceert Platform31 een verkenning waarin twee varianten zijn doorgerekend. Mede op basis van deze publicatie werkt de minister de komende periode aan een breed gedragen inrichtingsvoorstel. Lees meer


blog


Drie handen op één buik

Annemiek Lucas

“Het doet me goed dat steeds meer gemeenten prestatieafspraken sluiten met corporaties én huurdersorganisaties.”

Lees verder

blogs van onze partners


We willen wel echt weten wat er leeft…

Jan Pierik

We merken dat mensen vaak ook met heel andere punten op de proppen komen.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31