nieuws

Platform31 gestart met Oefenruimte Huursombenadering

Minister Blok heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de huursombenadering in 2016 gaat invoeren. In het voorjaar van 2015 komt hij met een voorstel. Platform31 rekent met haar partner-corporaties diverse varianten van de huursombenadering door en bereidt een advies aan de minister voor. Lees meer

Verslag: De regionale wateropgave

De samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen en omliggende gemeenten resulteerde in 2005 in een regionaal plan. Alle onderdelen van dat plan zijn nu uitgevoerd of in uitvoering! Opvallend is dat de rivieren in het gebied getekend zijn als een hindernis terwijl ze nu steeds meer als kans worden gezien. Lees meer

De EUKN-conferentie 2014: The Civic Economy: time to get ready

Op 20 en 21 oktober heeft EUKN haar jaarlijkse conferentie gehouden, ditmaal in Amsterdam, met als thema 'The Civic Economy: time to get ready'. De conferentie was een groot succes, met deelnemers uit heel Europa en uit alle sectoren van de samenleving: maatschappelijke ondernemers, ambtenaren van verschillende overheden, experts, adviseurs en onderzoekers. Lees meer

Langer zelfstandig wonen!

Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren de corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen om u te helpen de kansen en risico’s van nieuwe vastgoedontwikkelingen en -producten in kaart te brengen. Lees meer

We onderschatten de hoofdrolspeler

De onderschatting van de hoofdrolspeler, de burger is immens. Bewoners die zich groeperen willen de hoofdrol pakken en doen dat ook gewoon. Wat het lastig maakt is dat we in een samenleving terecht zijn gekomen waarin partijen zich verenigd hebben tot een hoofddoelstelling, terwijl daarbuiten de relevante vraagstukken liggen. Lees meer

Experimentpartners Aangename Aanloopstraten gezocht

Toekomstbestendige binnensteden vragen om een actieve aanpak van aanloopstraten. Platform31 zoekt experimentpartners om transformatie van aanloopstraten samen tot een succesvol einde te brengen. Lees meer

Samenwerking langer zelfstandig wonen moet rollen

De ministers van BZK en VWS stellen voor dat gemeenten en lokale partijen op regionaal niveau afspraken maken over de randvoorwaarden voor langer zelfstandig wonen en de herstructurering van het vastgoed. Een Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen is in het leven geroepen. “Ik ben daarin een oliemannetje”, zo omschrijft Marnix Norder het zelf. Lees meer

Home

agenda

Yurps-2-kl_internal_thumb_small-1385646157

YURPS-competentiedag 2014

Urbact-logo2_internal_thumb_small-1370862008

URBACT Infodays

Jeugd-en-veiligheid_1_internal_thumb_small-1398328608

Tweede leerkring Jeugd & Veiligheid

Lg_wr_-_noord_internal_thumb_small-1401104949

Leergemeenschap Water en Ruimte Noord

Beeld_wooncongres_2014_gesneden_internal_thumb_small-1402409624

OTB | Platform31 Wooncongres 2014

Ferro_fix_internal_thumb_small-1409564914

De rol van centrumgemeenten in regionale arbeidsmarktvraagstukken

Emerald-delfgauw_4_internal_thumb_small-1408632690

Leerkring wonen-zorg voor woningcorporaties

Overview_natura_2000_areas_netherlands_and_belgium_internal_thumb_small-1412231584

De passende beoordeling en het bestemmingsplan buitengebied

publicaties

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 5 - 2014

Wonen 6.0 volgens de zes woonhoogleraren van TU Delft heeft veel aandacht gekregen; in het net verschenen Tijdschrift voor de Volkshuisvesting komt ieder afzonderlijk aan het woord. Lees meer

Het huishoudboekje van de senior

Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in dit rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. Het inkomsten en uitgavenpatroon is stapsgewijs uiteengezet en gekoppeld aan de huurprijs voor een appartement. Lees meer

Mensenrechten en lokaal beleid

In deze publicatie geven de auteurs verschillende handvatten voor de realisering van mensenrechtenbeleid op lokaal niveau. Ze laten tevens zien wat de meerwaarde daarvan kan zijn voor gemeenten. Concrete terreinen waar mensenrechten in Nederland op lokaal niveau worden toegepast zijn bijvoorbeeld het gehandicaptenbeleid en non-discriminatiebeleid. Lees meer

De vormgeving van sociale (wijk)teams

Wijkteams zijn er in alle soorten en maten. De verschillen tussen gemeenten roepen de vraag op of die het gevolg zijn van pogingen aansluiting te vinden bij de lokale behoeften, of dat die verschillen duiden op onduidelijkheid en onzekerheid onder degenen die de sociale (wijk)teams moeten vormgeven. Lees meer

The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands

Brede scholen zijn steeds populairder, maar de leerlingen presteren niet beter dan op reguliere scholen. Speciale subsidies voor brede scholen kunnen daarom worden afgeschaft. Dit blijkt uit het proefschrift van Marieke Heers, The Effectiveness of Community Schools. Lees meer

Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten

Geleid vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste instrumenten die gemeenten kunnen inzetten. Gemeenten hebben daarbij een grote mate van beleidsvrijheid waarbij er voldoende ruimte blijft voor maatwerk. Lees meer

S+RO nr.4-2014

Gaan ruimtelijke en gebiedsontwikkeling weer op de oude voet verder, nu de crisis voorbij lijkt te zijn? Of is het tij echt gekeerd? De rolverdeling tussen de belangrijkste partijen is in ieder geval veranderd. Wat is er nieuw en wat moeten we meenemen van voor deze verandering? Deze S+RO-special geeft antwoord. Lees meer


Aanmelden nieuwsbrief Platform31

kennisbank

Actueel en archiefVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31