nieuws

Koester wat je hebt!

De ambitie is om de Spoorzone en bestaande binnenstad van Tilburg te laten versmelten tot de 'Binnenstad van de 21e eeuw'. Maar hoe krijgen we deze ontwikkeling op gang? Lees meer

Lokaal maatwerk met Gezond in…

Het stimuleringsprogramma Gezond in… verkent in gesprekken met de 164 deelnemende gemeenten waar de opgave ligt op het terrein van gezondheidsachterstanden en de benodigde aanpak. Een belangrijke boodschap is het precies maken van de opgave: weet wat er toe doet. Lees meer

Financiële zelfsturing en sociale teams

Als armoede en schulden ons gedrag beïnvloeden, wat betekent dat dan voor een effectieve integrale aanpak? Nadja Jungmann vertelt hoe mensen met grote financiële problemen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en hun problemen kunnen oplossen, maar ook wat dit vraagt van de generalisten die o.a. werkzaam zijn in sociale (wijk)teams. Lees meer

Lerend Netwerk Maatschappelijk Budget Corporaties

Elke investering die woningcorporaties doen heeft direct en indirect invloed op de kwaliteit van leven en wonen. Als woningcorporatie wilt u uw maatschappelijk budget daarom zorgvuldig besteden. Platform31 staat u bij met het Lerend Netwerk ´Maatschappelijk budget woningcorporaties’. De kick-off start op 9 juni 2015. Lees meer

Smart Thinking #4 – Connectivity: nieuwe netwerken

Hoe ziet de infrastructuur van de toekomst er uit en wat betekent dit voor de manier waarop wij die infrastructuur in de toekomst organiseren? Dit was de kernvraag op de vierde Smart Thinking bijeenkomst van het Lerend Netwerk Smart CitiesNL. Lees meer

De krimpregio als koploper in maatschappelijke veranderingen

Sinds krimp prominent op de kaart staat drukt de term vooral de ontkenning van het vraagstuk uit. In ‘Groot dromen, klein beginnen’, bundelde Platform31 diverse interviews met experts die juist spreken van krimpregio’s als koplopers in maatschappelijke veranderingen. Lees meer

Woningvoorraad zorgdoelgroepen levert gemeenten hoofdbrekens op

Hoeveel woningen zijn er nodig voor mensen die langdurig zorg nodig hebben en thuis blijven wonen? En aan welke eisen moeten deze woningen en de woonomgeving voldoen? Veel gemeenten worstelen op dit moment met deze vragen. Zo blijkt uit het rapport Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen van Platform31. Lees meer

home

agenda

Kookstudios_internal_thumb_small-1424791362

Verandering in vergunningaanvraag (casus industrie)

Asre-woningmarkt_internal_thumb_small-1424791193

ASRE opleiding Woningmarkt

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Amersfoort

Radicalisering_internal_thumb_small-1428048645

Leerkring Integrale aanpak radicalisering

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Almere

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Rotterdam

Huurwoningen_internal_thumb_small-1424791210

Themabijeenkomst ‘Wat werkt in…de monitormodule'

Langer_thuis_80x80_internal_thumb_small-1428999054

Conferentie Langer Thuis

publicaties

Groot dromen, klein beginnen

In dit boekje krijgen verschillende krimpkoplopers het woord. Hun ideeën zijn zeker niet alleen voor de krimpregio’s van toepassing. Lees hoe zij de balans opmaken. Waar staan we? En vooral: waar gaan we naartoe? Lees meer

Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen

De komende jaren zal de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten zijn. Dit rapport beschrijft hoe vijftien gemeenten de kwaliteit en de geschiktheid van de woningvoorraad voor zorgvragers in beeld brengen. Lees meer

Trickle down in de stad

Deze publicatie bespreekt het trickle down-effect in steden waarbij er ingezoomd wordt op de gemeente Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden en Zaanstad. Uit onderzoek blijkt dat hoogopgeleiden werkgelegenheid creëren voor laagopgeleiden door onder andere bestedingseffecten. Lees meer

Jaarverslag EUKN

Platform31 verzorgt het secretariaat van het European Urban Knowledge Network (EUKN) en is tegelijk de Nederlandse partner in het netwerk. Het Jaarverslag 2014 geeft een goede indruk van de Europese activiteiten. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 1 - 2015

Zelfregulering en intern toezicht zijn goed, controle en sterk extern toezicht zijn beter, zo luidde de conclusie uit onder meer de parlementaire enquête eind 2014. Daarom in dit nummer onder andere aandacht voor het drieluik van toezicht op woningcorporaties. Lees meer

De concurrentiepositie van Nederlandse steden

Deze publicatie staat in het teken van de concurrentiekracht van Nederlandse steden en stedelijke regio’s. De positie van steden in internationale, nationale en regionale netwerken van handel, kennis en buitenlandse investeringen wordt hierin uitgelicht. Lees meer

S+RO nr. 1-2015

Grotere steden presteren (economisch) beter, blijkt uit onderzoek. Voor Nederland een probleem: ons land kent geen echt grote steden. Om op dat niveau mee te kunnen spelen kunnen we kiezen: één stad nog groter later groeien of middelgrote steden sterker met elkaar verbinden. Lees meer


blog


Omslagpunt voor bijstands-ontvangers

Ruud Dorenbos

“Bijstandsontvangers verdienen meer vertrouwen én een creatievere aanpak dan zelfsturing.”

Lees verder

blogs van onze partners


De terugverdientijd van een dakpan

George Müller

“Een aanpak waarbij duurzaamheid en gebouw integraal worden benaderd, zal veel vaker tot haalbare cases leiden.”

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31