nieuws

De voorjaarsactie: regels opruimen

Ondernemende bewoners die buurthuizen en het groen beheren. Sociale ondernemers die een braakliggend terrein ontwikkelen. Het zijn voorbeelden van maatschappelijk initiatief die de overheid toejuicht om de participatiesamenleving mogelijk te maken. Tegelijkertijd lopen de initiatieven vast in allerlei wetten en regels van diezelfde overheid. Lees meer

Modelcontract voor tijdelijke verhuur ontwikkeld in experimentprogramma

Platform31 heeft samen met experimentpartners binnen het Experimentprogramma ‘Huisvesting arbeidsmigranten’ een algemeen modelcontract laten ontwikkelen voor tijdelijke verhuur. De aanleiding hiervoor is het midstay-project Irenehof in Panningen, gericht op de huisvesting van woonurgenten. Platform31 onderzocht met de experimentpartners en externe experts de juridische mogelijkheden voor een tijdelijk huurcontract voor de Irenehof. Lees meer

Veilig platteland, minder tevreden over politie

Uit de recent uitgekomen Veiligheidsmonitor blijkt dat het platteland veilig is. Opvallend is echter dat uit de Veiligheidsmonitor ook naar voren komt dat de tevredenheid over het totale functioneren van de politie in de buurt en politie in het algemeen juist het laagst is op het platteland. Lees meer

Koester wat je hebt!

De ambitie is om de Spoorzone en bestaande binnenstad van Tilburg te laten versmelten tot de 'Binnenstad van de 21e eeuw'. Maar hoe krijgen we deze ontwikkeling op gang? Lees meer

Lokaal maatwerk met Gezond in…

Het stimuleringsprogramma Gezond in… verkent in gesprekken met de 164 deelnemende gemeenten waar de opgave ligt op het terrein van gezondheidsachterstanden en de benodigde aanpak. Een belangrijke boodschap is het precies maken van de opgave: weet wat er toe doet. Lees meer

Financiële zelfsturing en sociale teams

Als armoede en schulden ons gedrag beïnvloeden, wat betekent dat dan voor een effectieve integrale aanpak? Nadja Jungmann vertelt hoe mensen met grote financiële problemen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en hun problemen kunnen oplossen, maar ook wat dit vraagt van de generalisten die o.a. werkzaam zijn in sociale (wijk)teams. Lees meer

Lerend Netwerk Maatschappelijk Budget Corporaties

Elke investering die woningcorporaties doen heeft direct en indirect invloed op de kwaliteit van leven en wonen. Als woningcorporatie wilt u uw maatschappelijk budget daarom zorgvuldig besteden. Platform31 staat u bij met het Lerend Netwerk ´Maatschappelijk budget woningcorporaties’. De kick-off start op 9 juni 2015. Lees meer

home

agenda

Kookstudios_internal_thumb_small-1424791362

Verandering in vergunningaanvraag (casus industrie)

Asre-woningmarkt_internal_thumb_small-1424791193

ASRE opleiding Woningmarkt

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Amersfoort

Trickle_down_-_etalage_internal_thumb_small-1428918527

Trickle down in de stad

Radicalisering_internal_thumb_small-1428048645

Leerkring Integrale aanpak radicalisering

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Almere

Huurwoningen_internal_thumb_small-1424791210

Themabijeenkomst ‘Wat werkt in…de monitormodule'

Langer_thuis_80x80_internal_thumb_small-1428999054

Conferentie Langer Thuis

publicaties

Groot dromen, klein beginnen

In dit boekje krijgen verschillende krimpkoplopers het woord. Hun ideeën zijn zeker niet alleen voor de krimpregio’s van toepassing. Lees hoe zij de balans opmaken. Waar staan we? En vooral: waar gaan we naartoe? Lees meer

Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen

De komende jaren zal de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten zijn. Dit rapport beschrijft hoe vijftien gemeenten de kwaliteit en de geschiktheid van de woningvoorraad voor zorgvragers in beeld brengen. Lees meer

Trickle down in de stad

Deze publicatie bespreekt het trickle down-effect in steden waarbij er ingezoomd wordt op de gemeente Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden en Zaanstad. Uit onderzoek blijkt dat hoogopgeleiden werkgelegenheid creëren voor laagopgeleiden door onder andere bestedingseffecten. Lees meer

Jaarverslag EUKN

Platform31 verzorgt het secretariaat van het European Urban Knowledge Network (EUKN) en is tegelijk de Nederlandse partner in het netwerk. Het Jaarverslag 2014 geeft een goede indruk van de Europese activiteiten. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 1 - 2015

Zelfregulering en intern toezicht zijn goed, controle en sterk extern toezicht zijn beter, zo luidde de conclusie uit onder meer de parlementaire enquête eind 2014. Daarom in dit nummer onder andere aandacht voor het drieluik van toezicht op woningcorporaties. Lees meer

De concurrentiepositie van Nederlandse steden

Deze publicatie staat in het teken van de concurrentiekracht van Nederlandse steden en stedelijke regio’s. De positie van steden in internationale, nationale en regionale netwerken van handel, kennis en buitenlandse investeringen wordt hierin uitgelicht. Lees meer

S+RO nr. 1-2015

Grotere steden presteren (economisch) beter, blijkt uit onderzoek. Voor Nederland een probleem: ons land kent geen echt grote steden. Om op dat niveau mee te kunnen spelen kunnen we kiezen: één stad nog groter later groeien of middelgrote steden sterker met elkaar verbinden. Lees meer


blog


Omslagpunt voor bijstands-ontvangers

Ruud Dorenbos

“Bijstandsontvangers verdienen meer vertrouwen én een creatievere aanpak dan zelfsturing.”

Lees verder

blogs van onze partners


De terugverdientijd van een dakpan

George Müller

“Een aanpak waarbij duurzaamheid en gebouw integraal worden benaderd, zal veel vaker tot haalbare cases leiden.”

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31