nieuws

Gebiedsgericht werk maken van wonen, welzijn en zorg

Ouderen en mensen met een beperking wonen steeds langer zelfstandig thuis. Dat vraagt een goede organisatie van wonen, welzijn en zorg in de wijk. Naast de juiste voorzieningen hebben kwetsbare bewoners ook een veilige woonomgeving nodig. Een gebiedsgerichte aanpak is nodig. Lees meer

Snelle en integrale besluitvorming

De vraag is hoe we sneller besluiten kunnen nemen zonder dat dit ten koste gaat van de integraliteit van de beslissing. Wijnand Veeneman van de TU Delft heeft over dit dilemma een notitie geschreven. Lees meer

Zorgbestuurders buigen zich over energie tijdens rondetafelgesprek

Energiesprong Zorgvastgoed wil op grote schaal vraag en aanbod laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota, oftewel ’0-op de meter’. Lees meer

Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte 15 januari 2015

Op 15 januari gaat het Jaar van de Ruimte 2015 van start in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Onder andere Melanie Schultz (ovb), Neelie Kroes (ovb), Hans Alders, Maarten Hajer, Henk Ovink, Maxime Verhagen, Stefan Kuks en Saskia Beer geven de aftrap voor een breed debat over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Lees meer

Wooncongres 2014: Betaalbaarheid sociale huurwoningen dé woonopgave voor de toekomst

Voor de vijfde keer alweer is op 12 november 2014 OTB | Platform31 Wooncongres gehouden. Dit jaar stond de betaalbaarheid van het wonen centraal. Het goede nieuws: de koopsector is de laatste jaren steeds betaalbaarder geworden en komt weer goed op gang. Het slechte nieuws: de huursector is voor steeds meer mensen onbetaalbaar aan het worden. Lees meer

Ruimte voor ondernemers in Groningen

Hoe zet je als gemeente ondernemers in positie om bij te dragen aan het terugdringen van de winkel- en kantorenleegstand in de stad? Die vraag stond centraal tijdens de derde bijeenkomst van de G32-leerkring Kantoren- en winkelleegstand op 28 en 29 oktober in Groningen. Welke factoren zijn voor retailers belangrijk in hun vestigingsgedrag? Welke kansen biedt de tijdelijke huisvesting van startende ondernemers in leegstaande winkelpanden? Maar ook: welke rol geef je kantoorgebruikers bij het bepalen van de gemeentelijke kantorenstrategie? Lees meer

Home

agenda

Kennis_voor_krimp_internal_thumb_small-1410434803

Conferentie Kennis voor Krimp

Maatsch-initiatieven_internal_thumb_small-1398343167

Maatschappelijke initiatieven en aansprakelijkheid

Divosa_najaarscongres_2014_internal_thumb_small-1411644009

Divosa Najaarscongres 2014

Binnenstad_eindhoven_internal_thumb_small-1404202433

Dag van Stad en Regio 2014: De Binnenstad Centraal

Ruimte_voor_ondernemerschap_internal_thumb_small-1412587597

Ruimte voor ondernemerschap

Surf_-_kort1_internal_thumb_small-1414654352

ERA-NET Smart Cities and Communities (ENSCC)

Surf_-_kort1_internal_thumb_small-1414654352

Informatie- en matchmaking-bijeenkomst Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Asre-woningmarkt_internal_thumb_small-1395400714

ASRE opleiding Woningmarkt

publicaties

Huurders met dementie

Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de uitgave 'Huurders met dementie' staat de vraag centraal wat een woningcorporatie met signalen van huurders en medewerkers kan doen, zodat ook ouderen met dementie zo lang mogelijk veilig en comfortabel in hun oude, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Lees meer

Tweede ronde experimenten bevolkingsdaling

Deze rapportage is onderverdeeld in vijf onderwerpen: woon- en leefbaarheid, zorg- en voorzieningen, economische vitaliteit, nieuwe verdienmodellen en ruimte voor burgerinitiatief. Per project is de stand van zaken weergegeven. Het is nog een tussenreportage, maar nu al spreekt uit de experimenten veel vitaliteit, creativiteit en nieuwe inzichten. Lees meer

De marktpotentie van het All-inclusive pension

In opdracht van de ontwikkelgroep All-inclusive pension maakte SmartAgent op basis van een quickscan een onderbouwing over de doelgroepen, het verwachte marktaandeel van het woonconcept en de marketingstrategie. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee databases, een marktonderzoek en leefstijlbenadering. Lees meer

Langer thuis?

Deze publicatie laat zien hoe je het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig kan maken. Wij inspireren u met acht projecten. Ieder project heeft als doel het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig te maken. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 5 - 2014

Wonen 6.0 volgens de zes woonhoogleraren van TU Delft heeft veel aandacht gekregen; in het net verschenen Tijdschrift voor de Volkshuisvesting komt ieder afzonderlijk aan het woord. Lees meer

Het huishoudboekje van de senior

Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in dit rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. Het inkomsten en uitgavenpatroon is stapsgewijs uiteengezet en gekoppeld aan de huurprijs voor een appartement. Lees meer

Mensenrechten en lokaal beleid

In deze publicatie geven de auteurs verschillende handvatten voor de realisering van mensenrechtenbeleid op lokaal niveau. Ze laten tevens zien wat de meerwaarde daarvan kan zijn voor gemeenten. Concrete terreinen waar mensenrechten in Nederland op lokaal niveau worden toegepast zijn bijvoorbeeld het gehandicaptenbeleid en non-discriminatiebeleid. Lees meer


blog

Kerstverlichting

Cees-Jan Pen

Misschien moeten we de kerstverlichting laten hangen en kijken wat er gebeurt?

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31