nieuws

Naar mensen kijken is kansen zien

"Het creëren van een stedelijkheid waar het goed toeven is, vraagt in eerste instantie om zelfkennis van de stad." Lees meer

Anders samenwerken met het Bedrijfsleven

De afgelopen periode is in Groningen hard gewerkt aan een nieuwe economische agenda. Tijdens een Stadslab - onderdeel van Agenda stad - leefde bij alle partijen de wens om effectiever en anders samen te werken. Lees meer

“Loshouden en meemaken, over samenredzaamheid en overheidsparticipatie”

"Het begrip ‘samenredzaamheid’ bouwt voort op de aloude coöperatieve gedachte en inspireert tot nieuwe oplossingen bij de transitie van de verzorgingsstaat", dat zeggen Frank Hendriks en Ted van de Wijdeven, de auteurs van de publicatie Loshouden en meemaken. Lees meer

Wie maakt Nederland?

Het Jaar van de Ruimte – de vraag wie maakt Nederland - draait voor Yves de Boer om “de activering van de ruimte om ons heen door de inwoners, de actieve burgers. De Nederlander, de Brabander”. Lees meer

Internationale lancering SEiSMiC in Brussel

Op 24 november is het Europese SEiSMiC-programma gelanceerd dat bij wil dragen aan de aanpak van Europa’s stedelijke kwesties door burgers te betrekken, behoeften voor sociale innovatie in kaart te brengen en te investeren in toekomstig stedelijk beleid en onderzoek. Lees meer

Herintroductie passendheidstoets

Om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij het in beeld brengen van de gevolgen van de wetswijziging èn het ontwikkelen van een geschikt woningtoewijzingsbeleid, starten Platform31 en RIGO het experiment Passend toewijzen. Lees meer

Streetcornerwork vraagt om lef en subtiliteit

De werkers van Streetcornerwork leggen op straat contact met jongeren die de aansluiting met de maatschappij kwijt dreigen te raken. Dat vereist lef en subtiliteit. Lees meer

Werken aan weerbare bloemkoolwijken nu en straks!

In de Leergroep - gericht op gemeenten en corporaties - is concreet invulling gegeven aan een nieuwe werkwijze die aansluit bij de structuur en opgaven van bloemkoolwijken. Lees meer

Home

agenda

Jaar_van_de_ruimte_-_wiemaaktnederland_-_kl-1_internal_thumb_small-1394442868

Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte

Effecten_van_beleid_1_internal_thumb_small-1415604506

Effecten van beleid in wijken monitoren

Kks_slotcongres_smal_internal_thumb_small-1418382090

Werkconferentie ‘Ken de stad! Samenwerken aan krachtige steden’

Wonen__welzijn__zorg_internal_thumb_small-1417597459

Leerkring Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg

Emerald-delfgauw_4_internal_thumb_small-1408632690

Corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen

Prestatieafspraken_internal_thumb_small-1418738784

Community of Practice Prestatieafspraken corporaties en gemeenten Nieuwe Stijl

Header_mga_1_internal_thumb_small-1380806451

Training MGA: Verbindend Onderhandelen

Groen_in_rotterdam_internal_thumb_small-1418735446

Investeren in een groene buitenruimte

publicaties

Loshouden en meemaken

Het versoberen van de verzorgingsstaat zorgt voor een ingrijpende verandering in de verhouding tussen overheid en burger. ‘Loshouden en meemaken’ is een uitdagende opdracht voor een in maatschappelijke beweging participerende overheid. Lees meer

Senioren in beweging

Deze handreiking brengt de verschillende doelen van het doorstromen van senioren in beeld en bekijkt deze vanuit het perspectief van de corporatie en die van de seniore huurder. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 6 - 2014

Hoe pleeg je onderhoud in een tijd waarin het vermogen van woningcorporaties afneemt en de woonlasten van huurders toenemen? “Dit vereist in feite een cultuuromslag. En zoiets doe je er niet even tussendoor,” zegt Mark Drost in het net verschenen Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Lees meer

Vier bedrijfsmodellen voor de plint

De Wijkplaats maakt op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension een studie naar alternatieve financiering voor de plint. Vier archetypen zijn gemodelleerd aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin de organisatie en de exploitatie wordt beschreven, met bovendien een inschatting van de omzet die minimaal nodig is om dit model in de praktijk te brengen. Lees meer

Bouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed

De publicatie ‘Bouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed’ bespreekt de kansen en mogelijkheden van gebiedsontwikkelingsopgaven met cultureel erfgoed. In de publicatie wordt ingezoomd op het proces van planvorming en de mogelijkheden voor verevening van de kosten en baten tussen de betrokken actoren. Lees meer

Exploitatie van de diensten in de All-inclusive

De opbouw van de kosten van het dienstenarrangement van het All-inclusive pension vergt de aandacht. Deze publicatie biedt een analyse naar de huidige prijsstelling van vijf diensten in 18 verzorgingshuizen, de zoektocht naar kostenefficiency en het ontwikkelen van kansrijke dienstenarrangementen in samenwerking met de markt. Lees meer

S+RO nr. 5-2014

In deze S+RO-editie wordt de balans opgemaakt van de stations- en luchthavenontwikkeling in relatie tot de stad. Hoeveel valt er te vieren en voor welke opgaven staan we? Lees meer


blog

Weer thuiskomen
in de binnenstad

Anne-Jo Visser

De winkelfunctie zal met 20% afnemen. Dus meer ruimte voor woonfuncties!

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31