nieuws

Kansen voor grensregio’s

Grensregio’s hebben het moeilijk. Er is meer dan gemiddeld sprake van bevolkingskrimp, waarde verlies in vastgoed, leegstand en verschraling. De positieve effecten van het beslechten van grensbarrières zijn enorm en hebben grote gevolgen voor de bewoners en de bedrijven in de Euregio. Lees meer

Kansen en zorgen Novelle tijdens Hartige Hap

Platform31 organiseert iedere derde dinsdag van de maand een Hartige Hap bijeenkomst. Een informele discussieavond voor partners. De Novelle van minister Blok op de herziene Woningwet stond deze keer centraal. Wat zijn de kansen voor gemeenten en corporaties bij dit voorstel? En wat zijn de blinde vlekken? Lees meer

Acht projecten Ecologie Stedelijke Vernieuwing van start

Acht projecten binnen het thema ‘Ecologie Stedelijke Vernieuwing’ zijn van start gegaan. De eerste resultaten worden in de zomer van 2014 verwacht. Lees meer over de acht gehonoreerde projectvoorstellen. Lees meer

Corporaties gezocht pilotprogramma ‘Wat werkt in de Maatschappelijke Kamer?’

Platform31 zoekt corporaties die deel willen nemen aan het pilotprogramma 'Maatschappelijke Kamer' van het DrieKamerModel. Lees meer

Verbinden als kerntaak

Corporaties als verbinder bij sociale stijging in de wijk. Het is de manier om bewoners te ondersteunen een treetje hoger te komen op de sociale ladder. Dat dit anno 2014 meer dan ooit nodig is, bleek tijdens het minisymposium Sociale Stijging Revisited Lees meer

Spelregels voor samenredzaamheid

Samenredzaamheid in de doe-democratie vraagt om heldere spelregels. Nu de traditionele rolverdeling tussen gemeente en gemeenschap verandert, moeten publieke professionals steeds meer balanceren tussen publiek en privé. Juist dit schakelen tussen schalen krijgt samenredzaamheid van de grond. Lees meer


Home

agenda

Masterclass civic economy

Stimuleren van Actief Burgerschap en Zelforganisatie

Stimuleren van Actief Burgerschap en Zelforganisatie

ASRE opleiding Kantorenmarkt

ASRE opleiding Woningmarkt

Conferentie 'Voortijdig Schoolverlaten'

Maatschappelijke initiatieven en aansprakelijkheid

Van doe het zelf naar doe het samen

MKBA basiscursus

publicaties

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 2 - 2014

‘Onacceptabel’ was in 2011 de ‘schrijnende huisvestingssituatie’ van arbeidsmigranten uit voornamelijk Midden- en Oost-Europa. “Sindsdien is echt heel veel in beweging gekomen”, zegt Johan van der Craats van het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Lees meer

De Buurt als Jas

Stedelijk beleid houdt onvoldoende rekening met de dynamiek in soorten huishoudens en de inrichting van de buurt. Een stad moet niet streven naar wijken op stedelijk gemiddelde, maar moet juist de variëteit aan typen wijken koesteren. Lees meer

De oogst van 2013

De 60 publicaties van Platform31 uit 2013 op een rij. Lees meer

Het kan anders en beter

In de publicatie Het kan anders en beter; Handreiking sociale duurzaamheid in collegeprogramma’s 2014 – 2018 zijn vijf knoppen benoemd waar gemeenten aan kunnen draaien om sociaal duurzaam voorbereid te zijn op de toekomst. Lees meer

Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit

Vraagt u zich ook wel eens af of u in een bestemmingsplan rekening moet houden met normen uit het Activiteitenbesluit? En zo ja, in welke gevallen bedrijven aanspraak kunnen maken op bepaalde rechten en in welke gevallen niet? Dan bent u niet de enige. Hoog tijd om licht te werpen op deze zaak. Lees meer
Aanmelden nieuwsbrief Platform31

kennisbank

Actueel en archief