nieuws

We onderschatten de hoofdrolspeler

De onderschatting van de hoofdrolspeler, de burger is immens. Bewoners die zich groeperen willen de hoofdrol pakken en doen dat ook gewoon. Wat het lastig maakt is dat we in een samenleving terecht zijn gekomen waarin partijen zich verenigd hebben tot een hoofddoelstelling, terwijl daarbuiten de relevante vraagstukken liggen. Lees meer

Experimentpartners Aangename Aanloopstraten gezocht

Toekomstbestendige binnensteden vragen om een actieve aanpak van aanloopstraten. Platform31 zoekt experimentpartners om transformatie van aanloopstraten samen tot een succesvol einde te brengen. Lees meer

Samenwerking langer zelfstandig wonen moet rollen

De ministers van BZK en VWS stellen voor dat gemeenten en lokale partijen op regionaal niveau afspraken maken over de randvoorwaarden voor langer zelfstandig wonen en de herstructurering van het vastgoed. Een Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen is in het leven geroepen. “Ik ben daarin een oliemannetje”, zo omschrijft Marnix Norder het zelf. Lees meer

Hoe maak je regionale afspraken over wonen

Hoe worden veranderingen in regionale samenwerking binnen het domein wonen georganiseerd. Dit thema stond centraal tijdens een bijeenkomst op 15 oktober. Het thema werd behandeld aan de hand van ontwikkelingen op de regionale woningmarkt in Gelderse regio's, die samenhangen met maatschappelijke vraagstukken op het vlak van zorg, vergrijzing en life-style. Lees meer

Regionale samenwerking heeft Nederland veel opgeleverd

Regionale samenwerking heeft Nederland veel opgeleverd en als Forum Stedelijke Regio's hebben we daar aan bijgedragen. De regio’s zorgden voor bovenlokale reflectie op in zichzelf gekeerde steden. Daardoor zijn ze een schakel tussen, in plaats van boven, gemeenten geworden. Lees meer

Verschillende benaderingen van armoede

De cijfers over armoede in Nederland die Platform31/EUKN gisteren naar buiten bracht, hebben veel teweeg gebracht. Terecht want armoede is een groot probleem. Een deel van de discussie ging over de manier waarop armoede is gemeten. Dit document legt de AROPE-indicator uit die is gebruikt in het Platform31/EUKN-rapport en maakt een vergelijking met andere methodes. Lees meer

Kinderarmoede groeit in Nederland

Bij armoede denken mensen snel aan Afrika en Azië. Maar ook in Europa en Nederland groeit armoede; vooral in de steden. Dat blijkt uit onderzoek van Platform31/EUKN. Nederland scoort in de ranglijst van Europa relatief goed, maar ook in Nederland leeft 15% onder de armoedegrens: dat zijn ruim 2,5 miljoen mensen; ruim 600.000 daarvan zijn kinderen. Lees meer

Home

agenda

Kantorenleegstand_internal_thumb_small-1395925136

Leerkring Kantoren- en winkelleegstand G32-steden

Nederland_delta_internal_thumb_small-1410268412

Praat mee over Ontwerp Delta.NL

Mkba-info_internal_thumb_small-1379577483

MKBA basiscursus

Yurps-2-kl_internal_thumb_small-1385646157

YURPS-competentiedag 2014

Strathand_internal_thumb_small-1370861950

Strategisch handelen in een complexe omgeving

URBACT Infodays

Jeugd-en-veiligheid_1_internal_thumb_small-1398328608

Tweede leerkring Jeugd & Veiligheid

Lg_wr_-_noord_internal_thumb_small-1401104949

Leergemeenschap Water en Ruimte Noord

publicaties

Het huishoudboekje van de senior

Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in dit rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. Het inkomsten en uitgavenpatroon is stapsgewijs uiteengezet en gekoppeld aan de huurprijs voor een appartement. Lees meer

Mensenrechten en lokaal beleid

In deze publicatie geven de auteurs verschillende handvatten voor de realisering van mensenrechtenbeleid op lokaal niveau. Ze laten tevens zien wat de meerwaarde daarvan kan zijn voor gemeenten. Concrete terreinen waar mensenrechten in Nederland op lokaal niveau worden toegepast zijn bijvoorbeeld het gehandicaptenbeleid en non-discriminatiebeleid. Lees meer

De vormgeving van sociale (wijk)teams

Wijkteams zijn er in alle soorten en maten. De verschillen tussen gemeenten roepen de vraag op of die het gevolg zijn van pogingen aansluiting te vinden bij de lokale behoeften, of dat die verschillen duiden op onduidelijkheid en onzekerheid onder degenen die de sociale (wijk)teams moeten vormgeven. Lees meer

The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands

Brede scholen zijn steeds populairder, maar de leerlingen presteren niet beter dan op reguliere scholen. Speciale subsidies voor brede scholen kunnen daarom worden afgeschaft. Dit blijkt uit het proefschrift van Marieke Heers, The Effectiveness of Community Schools. Lees meer

Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten

Geleid vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste instrumenten die gemeenten kunnen inzetten. Gemeenten hebben daarbij een grote mate van beleidsvrijheid waarbij er voldoende ruimte blijft voor maatwerk. Lees meer

S+RO nr.4-2014

Gaan ruimtelijke en gebiedsontwikkeling weer op de oude voet verder, nu de crisis voorbij lijkt te zijn? Of is het tij echt gekeerd? De rolverdeling tussen de belangrijkste partijen is in ieder geval veranderd. Wat is er nieuw en wat moeten we meenemen van voor deze verandering? Deze S+RO-special geeft antwoord. Lees meer

Een volle agenda voor de stad

De stad is weer terug. Dat is een van de boodschappen van het kabinet in de Miljoenennota. Tien specialisten van Platform31 analyseren de Rijksbegroting 2015. Lees meer


Aanmelden nieuwsbrief Platform31

kennisbank

Actueel en archiefVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31