Nieuws

De noodzaak van conceptontwikkeling voor de binnenstad

De fundamentele vraag wat de binnenstad zou moeten zijn en hoe die zich kan ontwikkelen, stond centraal tijdens de expertmeeting 'Conceptontwikkeling voor de Binnenstad'. We staren ons blind op polariserende lijstjes en verkiezingen die weinig tot niets zeggen over de belangrijkste vraag: welke stad anticipeert het beste op huidige en toekomstige trends? Lees meer

Grootheid in de uitvoering

Nederland zit niet te wachten op nieuwe grote gebaren en op meeslepende beleidsheroïek. Dat concluderen specialisten van Platform31 na een grondige analyse van de Rijksbegroting. Het kabinet zou moeten koersen op het afmaken van de hervormingen die in gang zijn gezet. Die koers vraagt de komende jaren nog veel inzet, creativiteit en aanpassingsvermogen van vooral de uitvoerders van dit beleid. Lees meer

‘Herstructurering bedrijventerreinen leidt niet tot extra banen’

De investeringen die overheden de afgelopen jaren hebben gedaan om veroudering op bedrijventerreinen aan te pakken hebben geen zichtbare positieve effecten op het economisch functioneren van deze terreinen. Overheden moeten terughoudend zijn met het herstructureren van bedrijventerreinen als middel om de lokale economie te stimuleren. Lees meer

JPI Urban Europe Conference fully booked! Follow our live webstream

Over 200 people will attend our two days Conference 'Transition towards Sustainable & Liveable Urban Future' in Brussels on 29 and 30 September. There will be events at three venues: Connecting, Celebrating and Committing. Follow all our events via our live webstream and participate via Twitter. Lees meer

Werken aan vitale wooncomplexen en woongemeenschappen voor ouderen

Veel collectieve woonvormen voor ouderen in wooncomplexen of woongemeenschappen verliezen na verloop van tijd hun kracht. In de gemeenschappelijke ruimten zijn minder activiteiten en ouderen die iets mankeren vereenzamen. Langer thuis! ontwikkelt in een experiment een methodische aanpak voor vitalisering van woongemeenschappen. Lees meer

Omgevingswet geeft gezondheid plek in ruimtelijk domein

Nu gezondheid is opgenomen in de nieuwe Omgevingswet, liggen er uitgelezen kansen om het thema op een ander niveau dan voorheen zijn plek te geven in het ruimtelijk domein. Naast het niveau van projecten, biedt de wet kansen om op niveau van stadsdelen en de gehele stad gezondheid te agenderen. Lees meer

home

Agenda

Jeugd-en-veiligheid_1_internal_thumb_small-1424791211

Leerkringen Jeugd en Veiligheid 2015

Financieringsvormen_234_internal_thumb_small-1441875985

Nieuwe financieringsvormen in gebiedsontwikkeling

Huurhuizen_internal_thumb_small-1424791121

Verkenning Woonlastenfondsen

Huurders1_internal_thumb_small-1441971446

Pilot ‘Huurders aan de knoppen bij beleid, beheer en buren’

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Knipselnual_internal_thumb_small-1424791072

Nu al Eenvoudig Beter: Communicatie bij waterbeheer

Stadsafari_zwolle_2_internal_thumb_small-1428564319

Op Stadsafari in Zwolse bloemkoolwijk

Glasses234_internal_thumb_small-1436423217

Leergemeenschap Water en Ruimte Zuid

Wooncongres_2015_-_234wr_internal_thumb_small-1433235689

OTB | Platform31 Wooncongres 2015

Publicaties

Analyse Rijksbegroting 2016

Specialisten van Platform31 concluderen na een grondige analyse van de Rijksbegroting dat Nederland niet zit te wachten op de nieuwe grote gebaren en op meeslepende beleidsheroïek die we tegenkomen in de Rijksbegroting 2016. Het kabinet zou moeten koersen op het afmaken van de hervormingen die in gang zijn gezet. Lees meer

De eindjes aan elkaar knopen

Deze handreiking helpt generalisten, beleidsmedewerkers en wethouders op weg bij het vormgeven van een integrale aanpak. Het boek geeft onder andere antwoord op vragen als: Hoe beïnvloeden schulden het gedrag van mensen? Welke risico’s lopen klanten bij bepaalde schulden? Hoe ga je over schulden in gesprek en hoe motiveer je de klant om zijn schulden echt aan te pakken? Lees meer

Handreiking passend toewijzen

Platform31 en RIGO voerden in vijf verschillende woningmarktgebieden effectverkenningen uit en brachten verschillende sturingsmogelijkheden in beeld. De analyses die hieruit voortkwamen, zijn gemaakt op basis van woningtoewijzingen in de afgelopen jaren. Met beleidssimulaties zijn de sturingsmogelijkheden per woningmarktgebied en per corporatie verkend. Lees meer

Stedelijk ontwikkelen nieuwe stijl. Hoe doe je dat?

Sinds enkele jaren zoemt een nieuwe manier van werken rond in de wereld van de stedelijke ontwikkeling. Zonder meerjarige en topdown georganiseerde investeringsprogramma’s. Inmiddels is stedelijke ontwikkeling op uitnodiging onderwerp van gesprek en actie. Deze publicatie maakt deel uit van een breder traject van Platform31, waarin nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen worden beschreven en geduid. Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?!!

Meer en betere (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland realiseren. Dat was het doel van het experimentenprogramma dat Platform31 ruim 3 jaar geleden startte in opdracht van BZK. Dit onderzoeksrapport geeft aanbevelingen over de financiering van de huisvesting, het ombuigen van de negatieve beeldvorming rond arbeidsmigranten en het regelen van het beheer van de woningen. Lees meer

Zo flexibel als een huis

De huidige woningmarkt ‘zit op slot’. Platform31, Corpovenista en ministerie van BZK onderzochten kansrijke oplossingsrichtingen om meer dynamiek in de huurwoningmarkt te brengen. Een huurmarkt waar meer woningen beschikbaar komen en meer mensen passend kunnen wonen: naar inkomen, naar woonwensen en naar persoonlijke behoeften. Lees meer

Steden van Waarde, perspectief voor stedelijke vernieuwing

Groei heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren. De motor van de economie, want dat zijn onze steden, hapert en dreigt tot stilstand te komen. Hoe boren we een nieuwe bron aan waarmee onze steden – en ons land – vitaal kunnen blijven? Hoe vernieuwen we, ook in de toekomst, onze steden? Lees meer

blog


Huurtoeslag zorgt voor afwentelslag op overheid!

Vera Beuzenberg

Het huidige huurtoeslagsysteem
kent perverse prikkels. De prijs-kwaliteitverhouding raakt uit balans.

Lees verder

blogs van onze partners


ICT als basis van alle beleidsvraag-stukken van IenM

Hans Tijl,
Ministerie van Infrastructuur & Milieu

ICT is verworden tot een nieuwe productiefactor. Daarnaast staat digitalisering synoniem voor vernieuwing met legio mogelijkheden.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31