nieuws

Kansarme jongeren zichtbaar aan de slag

Platform31 start een experimentenprogramma met als doel het verbinden van (niet-zichtbare) zzp’ers in de wijk met kansarme jongeren om zo de kracht van beiden te benutten en te ontwikkelen. Lees meer

‘Woningvoorraad moet duurzaam en ouderproof worden’

Een groot deel van de woningvoorraad is volstrekt ongeschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Tegelijkertijd denken ouderen onvoldoende over hun toekomstige woonsituatie na. Met Duurzaam Thuis wil Energiesprong, onderdeel van Platform31, onderzoeken en experimenteren met energieneutrale woningrenovatie in combinatie met het levensloop bestendig maken van de woning. Lees meer

‘Bij renovatie cliënt en locatie als uitgangspunt’

Bij de renovatie van het Haagse woonzorgcentrum Florence Jonker Frans besloten we, anders dan anders, om de cliënt en de locatie als uitgangpunt te nemen”, zegt Ruurd Stemerdink, manager vastgoed en facilitair bij Florence. Lees meer

‘Leerkring wonen en zorg is een mooie kenniscirkel’

De veranderingen in de langdurige zorg hebben grote gevolgen voor woningcorporaties. Juist in deze tijd van veranderingen in de financiering en organisatie van de zorg in Nederland is het volgens Rob Vooijs goed om steeds naar diepgang te blijven zoeken. Lees meer

Energiesprong zoekt corporaties voor ontwikkeltraject duurzaam langer thuis

Energiesprong zoekt corporaties die woningen duurzaam willen renoveren zodat de bewoners langer thuis kunnen wonen. Woningcorporaties die een concrete opgave hebben op het gebied van duurzaam renoveren krijgen de kans samen met Energiesprong een bijzonder ontwikkeltraject te doorlopen. Lees meer

Topstad hoe word je dat?

Platform31 analyseerde 15 gerenommeerde internationale onderzoeken naar steden en vertaalde de resultaten naar de Nederlandse praktijk. De resultaten zijn online te raadplegen en doorzoekbaar op onderzoek en op stad. Lees meer

De voorjaarsactie: regels opruimen

Ondernemende bewoners die buurthuizen en het groen beheren. Sociale ondernemers die een braakliggend terrein ontwikkelen. Het zijn voorbeelden van maatschappelijk initiatief die de overheid toejuicht om de participatiesamenleving mogelijk te maken. Tegelijkertijd lopen de initiatieven vast in allerlei wetten en regels van diezelfde overheid. Lees meer

home

agenda

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Twitter_internal_thumb_small-1430234572

Kansen voor energiebesparing binnen de sociale huurvoorraad

Lg_wr_-_west_internal_thumb_small-1424791228

Leergemeenschap Water en Ruimte West

Teeb-stad_234_internal_thumb_small-1427369573

Leergemeenschap TEEB-stad Rotterdam

Logo-gezondin_internal_thumb_small-1429612764

Kansrijke ontmoetingen

Dag_van_de_stadslandbouw_internal_thumb_small-1428058695

Dag van de Stadslandbouw 2015

Yurps-kl-1_internal_thumb_small-1424791179

Inspiratiedag YURPS

Leidsche_rijn_internal_thumb_small-1432671267

Camping Onbestemd - Leidsche Rijn

publicaties

Groot dromen, klein beginnen

In dit boekje krijgen verschillende krimpkoplopers het woord. Hun ideeën zijn zeker niet alleen voor de krimpregio’s van toepassing. Lees hoe zij de balans opmaken. Waar staan we? En vooral: waar gaan we naartoe? Lees meer

Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen

De komende jaren zal de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten zijn. Dit rapport beschrijft hoe vijftien gemeenten de kwaliteit en de geschiktheid van de woningvoorraad voor zorgvragers in beeld brengen. Lees meer

Trickle down in de stad

Deze publicatie bespreekt het trickle down-effect in steden waarbij er ingezoomd wordt op de gemeente Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden en Zaanstad. Uit onderzoek blijkt dat hoogopgeleiden werkgelegenheid creëren voor laagopgeleiden door onder andere bestedingseffecten. Lees meer

Jaarverslag EUKN

Platform31 verzorgt het secretariaat van het European Urban Knowledge Network (EUKN) en is tegelijk de Nederlandse partner in het netwerk. Het Jaarverslag 2014 geeft een goede indruk van de Europese activiteiten. Lees meer

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 1 - 2015

Zelfregulering en intern toezicht zijn goed, controle en sterk extern toezicht zijn beter, zo luidde de conclusie uit onder meer de parlementaire enquête eind 2014. Daarom in dit nummer onder andere aandacht voor het drieluik van toezicht op woningcorporaties. Lees meer

De concurrentiepositie van Nederlandse steden

Deze publicatie staat in het teken van de concurrentiekracht van Nederlandse steden en stedelijke regio’s. De positie van steden in internationale, nationale en regionale netwerken van handel, kennis en buitenlandse investeringen wordt hierin uitgelicht. Lees meer

S+RO nr. 1-2015

Grotere steden presteren (economisch) beter, blijkt uit onderzoek. Voor Nederland een probleem: ons land kent geen echt grote steden. Om op dat niveau mee te kunnen spelen kunnen we kiezen: één stad nog groter later groeien of middelgrote steden sterker met elkaar verbinden. Lees meer


blog


Samen stad maken

Jeroen Niemans

Met de nodige bravoure claimen steeds meer mensen ‘stadsmaker’ te zijn. Soms zijn het nieuwe spelers, soms bestaande instituties.

Lees verder

blogs van onze partners


Wie durft?

José ten Kroode, B&A

Het gaat er als gemeente om de uitvoerder te kiezen die bij je past. Dat vraagt een ander type marktverkenning.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31