Activerende leergang ‘Woningdelen en -splitsen in de praktijk’ voor Gelderse gemeenten en woningcorporaties

16 mei 2024, 19 juni 2024, 26 september 2024 & 13 november 2024

10:00-15:00 Diverse locaties

Inschrijven/Aanmelden

Jonge mensen, singles, starters, aandachtsgroepen en vele andere woningzoekenden een kans bieden op de overspannen woningmarkt: dat is een ambitie die provincie Gelderland, gemeenten en woningcorporaties delen. De activerende leergang ‘Woningdelen en -splitsen in de praktijk’ is speciaal voor gemeenten en woningcorporaties in Gelderland die woningdelen en -splitsen mogelijk willen maken, die er al mee bezig zijn of er serieus over nadenken. 

Platform31 (en gastsprekers) inspireren en informeren je over het nut en de noodzaak van woningdelen. Inspirerende praktijkvoorbeelden, fiscale en juridische voorwaarden, belemmeringen en mogelijkheden in beleid, sociale kwesties en maatschappelijke baten krijgen een plek in de leergang. Maar bovenal werken we met elkaar aan praktische vragen en het wegnemen van knelpunten rondom woningdeling en -splitsing, zodat jullie zelf aan de slag kunnen met woningdelen en woningsplitsen.

Achtergrond

Woningdelen en woningsplitsen vormt een kansrijke oplossing om – naast nieuwbouw – het woningtekort op korte én langere termijn terug te dringen. Daarvoor liggen kansen bij private woningbezitters alsook bij woningcorporaties. De meeste woningcorporaties bezitten nog veel grote eengezinswoningen, appartementen en maisonnettes uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Woningen voor gezinnen, die nu vaak aan de groeiende groep alleenstaanden aangeboden worden. Deze grote woningen worden momenteel niet efficiënt gebruikt. In 2030 woont naar verwachting in vijftig procent van de woningen slechts één persoon. Dat betreft singles, maar ook ouderen die in hun eentje in een grote woning wonen. In zowel de sociale huursector als in de rest van de woningmarkt liggen kansen om daarop in te spelen. Bijvoorbeeld door iemand te laten inwonen, de woning te splitsen of corporatiewoningen kamergewijs te verhuren. Gemeenten en woningcorporaties hebben daarvoor de sleutels in handen, maar zien vaak nog veel belemmeringen.

Voor wie?

Voor Gelderse gemeenten die deze woonvormen willen faciliteren en opschalen en samen kennis willen ontwikkelen en delen, én voor woningcorporaties in Gelderland die zijn gestart met woningdelen en woningsplitsen, of daar al serieus over nagedacht hebben en willen starten.

Door gemeenten en woningcorporaties samen deel te laten nemen aan de leergang ontstaat er een lerende gemeenschap, wederzijds begrip en kunnen gezamenlijk oplossingen gesmeed worden. Bovendien kun je op die manier tot een gezamenlijke ambitie komen en eventueel afspraken maken over mogelijke praktische of beleidsgerelateerde belemmeringen (zoals hoge parkeernormen of ingewikkelde procedures). Gemeenten en woningcorporaties willen immers hetzelfde: zo veel mogelijk woningzoekenden helpen aan een woning.

Specifiek:

 • Voor beleidsadviseurs/beleidsmedewerkers wonen, handhaving en/of projectleiders van gemeenten.
 • Voor beleidsadviseurs en managers wonen van woningcorporaties.
 • Er is gedurende de leergang ten minste één vaste deelnemer per organisatie (of in noodgevallen een vervanger).
 • Afhankelijk van het inhoudelijke thema van de bijeenkomst kan er naast de vaste deelnemer een wisselende deelnemer vanuit de eigen organisatie meedoen (die de meeste kennis van het specifieke onderwerp heeft, of met het onderwerp aan de gang gaat in de praktijk).
  Van de deelnemers vragen we actieve deelname: het vooraf bedenken van vragen en concrete voorbeelden en dilemma’s uit de eigen praktijk. Onderdeel van het programma kan ook een kleine huiswerkopdracht zijn.

Wat levert deelname jou op?

Met deelname aan de leergang…

 • …ontwikkel je actuele kennis van de verschillende woonvormen en de verschillende (beleids-)afwegingen die daarbij komen kijken.
 • …krijg je de kans om meegebrachte vragen en cases te delen met collega’s van andere organisaties en kennis en ervaringen uit te wisselen.
 • …help je bij te dragen aan wederzijds begrip van gemeenten en woningcorporaties over de mogelijkheden en dilemma’s rond woningdelen en -splitsen. Zeker wanneer je samen met de woningcorporatie dan wel gemeente uit jouw buurt deelneemt.

Programmaonderdelen

De datum en het programma van de startbijeenkomst is reeds vastgesteld (16 mei). Het vervolgprogramma wordt in samenspraak met de deelnemende gemeenten, woningcorporaties en de provincie Gelderland vastgesteld naar gelang hun prioriteiten, lokale opgaven en actualiteiten.

De volgende programmaonderdelen geven een beeld van waar de opeenvolgende bijeenkomsten op in kunnen gaan:

 • Wat wordt verstaan onder woningdelen en woningsplitsen (7 varianten)?
 • Sociale en juridische kant van deze vormen
 • Fiscale regelgeving
 • Maatschappelijk en financieel rendement van deze vormen
 • Toewijzen, beheer en strategieën
 • Faciliteren en vastleggen in beleid en regelgeving: aan welke knoppen kan men draaien?
 • Bespreken specifieke (door deelnemers ingebrachte) casuïstiek
 • Overige kennis/uitvoeringsvragen van deelnemers en/of de provincie

De bijeenkomsten bestaan uit theorie, we behandelen inspirerende voorbeelden (uit Gelderland), er is ruimte voor inbreng eigen casuïstiek en externe (ervarings)deskundigen komen hun ervaringen delen. De vertaalslag naar de eigen praktijk staat in alle bijeenkomsten centraal.

Voorlopige data, tijden en locaties

Bijeenkomst Datum Tijd Locatie
1. Startbijeenkomst/intro Donderdag 16 mei 2024 10:00-15:00 uur Huis der Provincie, Arnhem
2. Inwonen en hospitacontract + faciliterende gemeentelijke regelgeving Woensdag 19 juni 2024 10:00-15:00 uur n.t.b.
3. Friendshuur, kamergewijze verhuur en zachte splitsing Donderdag 26 september 2024 Hele dag n.t.b.
4. Woningsplitsen en afsluiting Woensdag 13 november 2024 10:00-15:00 uur n.t.b.

Aanmelden

Meld je vóór 3 mei aan via de inschrijfbuttons boven- of onderaan deze pagina. We zien graag duo’s van gemeenten en woningcorporaties die zich aanmelden, maar dat is geen noodzakelijke voorwaarde. We vragen wel of iedere organisatie zich afzonderlijk aanmeldt, dus één registratie is voor één persoon. Je duo-partner meldt zich zelf dus ook nog aan. Deelname is kosteloos.

N.B.: bij grote interesse behouden we ons het recht voor een selectie te maken uit de deelnemers. Uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan