Reeks bijeenkomsten Flexwonen

Praktijkleerkring Gelderland: Flexwoningen realiseren in jouw gemeente?!

15 februari 2024, 26 maart 2024, 14 mei 2024 & 18 juni 2024

10:00-14:00 Diverse locaties

Wegens eerder gebleken succes (in provincies Gelderland en Zuid-Holland) herhaald!

De woningnood in Gelderland is hoog. Jongeren, starters, arbeidsmigranten, statushouders, Oekraïners en andere groepen spoedzoekers kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. Daarom is er snel behoefte aan extra woningen. Flexibele woonlocaties verminderen de druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan alle urgente woningzoekenden. Via deze weg nodigen wij gemeenten en lokale partijen in Gelderland uit voor de praktijkleerkring ‘Flexwonen realiseren in jouw gemeente?!’. Wij helpen je graag om flexwoningen in jouw gemeente te realiseren!

Veel praktische vragen

Flexwonen zorgt op korte termijn voor woonruimte voor spoedzoekers. Het lijkt een snelle en makkelijke oplossing, maar er komen veel praktische vragen bij kijken. Wie neemt het initiatief? Wie wordt de eigenaar van de woningen? Welke ruimtelijke procedure is nodig en wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? Hoe ga je om met het beheer, inspraak en advisering? Wat kost het plaatsen van tijdelijke woningen? Als we een bestaand gebouw verbouwen: wat zijn de verbouwkansen en -kosten? Hoe maak je een rendabele businesscase? En welke bewoners komen er te wonen? Deze en meer vragen komen allemaal kijken bij het realiseren van flexibele woningbouw.

Stuk grond of pand (tijdelijk) beschikbaar voor flexwonen

Jouw gemeente heeft een braakliggend stuk grond of een leegstand pand (tijdelijk) ter beschikking of op het oog. Ideaal voor tijdelijke woonruimte voor (een mix van) groepen spoedzoekers. Voldoende tijd, capaciteit, kunde en kennis ontbreken echter. Dat is jammer, want zo missen jouw woningzoekenden de kans op woonruimte. Daar gaan we wat aan doen!

We bieden een praktijkleerkring voor flexwonen

Wij nodigen je uit om deel te nemen aan deze praktijkleerkring om zo tot een uitvoeringsplan te komen voor een project voor flexwonen. Samen zorgen we ervoor dat het idee snel werkelijkheid wordt, onder het motto: ‘binnen een jaar wonen hier mensen’.

Je werkt in 4 tot 6 dagdelen met 10 tot 12 gemeenten – samen met je lokale woningcorporatie of andere lokale partijen – met de provincie Gelderland, Platform31 en externe deskundigen aan elkaars projecten en leert van elkaars ervaringen. Je hoeft niet ieder voor zich het bekende wiel uit te vinden; we gaan aan de slag met vragen en knelpunten waar jullie allemaal in de praktijk tegenaan lopen. De focus van de praktijkleerkring ligt op het realiseren van flexwoningen, maar ook als je een opgave hebt met betrekking tot de taakstelling voor asielzoekers kun je aan het traject deelnemen.

Flexwoningen realiseren gaat natuurlijk niet vanzelf en is ook geen garantie voor het slagen van jouw project. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, maar wel vragen we je betrokkenheid en inzet. We gaan uit van vrijwillige deelname, maar niet vrijblijvend: je gemeente dient in principe bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Bij voorkeur de betrokken projectleider (en wanneer je onverhoopt niet kan, een vervanger). We vragen ook om samen met een uitvoerende partij te komen: de corporatie of een andere investeerder.

“Er is ontzettend veel kennis opgebouwd en ervaring opgedaan bij verschillende gemeenten op alle onderwerpen rond flexwonen, mooi om daar met elkaar van te kunnen leren.” – oud-deelnemer Joep Geurink, gemeente Renkum

“De praktijkleerkring is leuk en leerzaam. Het heeft mij geholpen om een netwerk op te bouwen en het sparren met collega’s heeft geholpen om ons project extra verdieping te geven.” – oud-deelnemer Ries van Lith, Waardwonen

Data, tijden en locaties

Datum Tijd Locatie
Donderdag 15 februari 10:00-14:00 uur Provinciehuis Gelderland
Dinsdag 26 maart 10:00-14:00 uur n.t.b.*
Dinsdag 14 mei 10:00-14:00 uur n.t.b.*
Dinsdag 18 juni 10:00-14:00 uur n.t.b.*

*Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden op nader te bepalen locaties in Gelderland. In overleg met deelnemers kunnen een vijfde en zesde bijeenkomst in het najaar 2024 georganiseerd worden.

“Alle aspecten op het gebied van flexwonen komen aan bod.” – oud-deelnemer Harm Leijssen, gemeente Bronckhorst

“Naast het uitbreiden van je netwerk is het belangrijkste dat ik heb geleerd het inzicht dat ‘flexwonen’ ook echt vraagt om een stukje durf, keuzes maken en er voor gaan.” – oud-deelnemer aan de leerkring

Contact

Anneloes Blankendaal 06 57 94 22 06
Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan