Woningbouw in spoorzones: combinatie van verdichting en mobiliteit

Stationsgebieden zijn in trek voor woningbouw. Ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd vergt groeiende OV-mobiliteit meer ruimte. Tijdens een online themasessie van het programma Stedelijke Transformatie verkenden we de kansen, mogelijkheden en dilemma’s van bouwen in een stationsgebied of langs een spoorzone. Lees meer

Unieke samenwerking rondom verbeteren woningen en leefbaarheid

Soms verzuchten woningcorporaties dat zorgorganisaties zich alleen maar richten op hun cliënten en niet op de woonomgeving. Dat geldt alles behalve voor zorgorganisatie Philadelphia, die samen met woningcorporatie de Alliantie en de gemeente Almere de handen ineen sloeg om de leefbaarheid te verbeteren terwijl de corporatie woningrenovaties uitvoert. We spraken business & community developer Marijne Liese van Philadelphia en adviseur maatschappelijke huisvesting Dámaris Siahaija van de Alliantie. Lees meer

Een woonzorgvisie: geen standaard, wel veel keuzes

De Taskforce Wonen en Zorg heeft gemeenten opgeroepen in 2021 een woonzorgvisie op te stellen. Maar wat is dat precies, een woonzorgvisie, en waarom is het nodig? Monique de Tombe en Floor Driessen van ICSzorg, inhoudelijk betrokken bij het kennis- en leertraject Woonzorgvisie van Platform31, legden deze vraag voor aan verschillende gemeenten. Lees meer

Gebiedsontwikkeling in kwetsbare wijken: bouwen met oog voor zittende bewoners

Interview met Esther Fleers, directeur Heijmans Vastgoed regio West

Projectontwikkelaars laten zien dat ook zij hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Platform31 spreekt met Esther Fleers (Heijmans) over de rol van ontwikkelaars en woningcorporaties in de brede gebiedsgerichte aanpak. Hoe kan betere samenwerking tussen organisaties en domeinen tot stand komen? Lees meer

Kansen voor impactondernemers in Zuidoost-Drenthe

Steeds meer ondernemers zijn naast financiële winst ook gericht op maatschappelijke impact. In dit onderzoek hebben de onderzoekers van Buro Bries specifiek gekeken naar het lokale ecosysteem voor impactondernemen in Zuidoost-Drenthe. Wat houdt deze ecosysteem-benadering precies in, en wat levert het ons op? Lees meer

Een goedlopende netwerkorganisatie uitbreiden

In de regio Zuidoost-Drenthe zijn gemeenten, corporaties en zorginstellingen al een eind op weg in de Weer Thuis-opgave. Centrumgemeente Emmen wil de meerpartijensamenwerking graag gaande houden, verstevigen en vergroten waar mogelijk. Hoe kijken de betrokken partijen hier tegen aan, welke kansen en dilemma’s leven er? Lees meer

Gezocht: coalities voor de Learning Community ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’

Hoe organiseer je een brede gebiedsgerichte aanpak die leidt tot wederzijds rendement tussen domeinen? Platform31 nodigt strategische denkers en doeners uit om deze vraag gezamenlijk te onderzoeken. Lees meer

Op gestructureerde wijze opgaven verbinden in de wijk

Het Canadese SNAP identificeert en verzilvert koppelkansen samen met bewoners

Het leggen van verbindingen tussen verschillende opgaven in een wijk en de energietransitie is in theorie enorm kansrijk. De praktijk is echter weerbarstig. Want hoe doe je dat? De Canadese SNAP-aanpak biedt inspiratie. De aanpak is na vijf jaar geëvalueerd en het succes is nu bewezen. Lees meer

We moeten de integrale gebiedsbril weer opzetten

Interview met Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

Wouter Veldhuis waarschuwt in zijn boek ‘Verkenning van de rechtvaardige stad’ voor de gevaren van een eenzijdige economische blik op de openbare ruimte. Tevens is hij pleitbezorger voor de terugkeer naar een brede gebiedsgerichte blik in beleid. Platform31 spreekt met Veldhuis over lessen uit het verleden, de huidige stand van zaken en de toekomst van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak. Lees meer

Lokale samenwerking: (over)ambitieus en (onder)georganiseerd?

Ervaringen van corporaties over het samenwerken met zorgorganisaties en gemeenten

Rond steeds meer maatschappelijke opgaven zijn corporaties afhankelijk van de kwaliteit van hun werkrelaties met andere organisaties. Platform31 organiseert praktijklabs waarbij samenwerkende partijen aan hun eigen praktijkpuzzel werken onder begeleiding van een expert. Lees meer

“Kijk goed om je heen als je bij iemand thuiskomt, je krijgt meteen een beeld”

Het goede gesprek van Irini Boxma, coördinator Kind aan Huis bij Solidez in Wageningen

Gezondheid hangt vaak samen met problemen op andere leefgebieden. Om die te helpen oplossen voeren professionals een breed en goed gesprek met inwoners. In dit filmpje vertelt Irini Boxma (Solidez) over haar goede gesprek: wat zijn de ingrediënten en wat heb je ervoor nodig? Lees meer