Surf   kort1 internal thumb small 1520872361

Verhandelbare rechten als oplossing voor schaarstevraagstukken

Het instrument VerDuS SURF Pop Up is bedoeld In het wetenschappelijke SURF-project U-SMILE testen onderzoekers of verhandelbare spitsrechten effectief zijn om files te bestrijden. De inzichten uit dit onderzoek zijn ook relevant voor partijen die zich bezighouden met andere aan schaarste gerelateerde vraagstukken, zoals parkeren. Lees meer

Cover magazine internal thumb small 1532436644

Tips voor colleges en zorgprofessionals over de toekomst van het sociaal domein

In het magazine De beweging naar de voorkant bundelen we de ervaringen met de decentralisaties in het sociaal domein in de afgelopen jaren, van wethouders van de sociale pijler uit het Stedennetwerk G40 en zorgprofessionals. Wat kunnen de nieuwe colleges of professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein daaruit meenemen als zij de transformatie willen doorzetten? Wij geven vijf gouden tips. Lees meer

Rene kerkwijk internal thumb small 1535971552

Er is niet één waarheid om het wijkgericht werken effectief in te passen in een gemeente

Interview met René Kerkwijk, gemeente Eindhoven

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? Hoe ga je om met verkokerde budgetten, afdelingen die een andere taal lijken te spreken, je verantwoording én hoe ga je om met bewoners? In vier werkplaatssessies gaan we met wijkambtenaren aan de slag met deze spanningen. René Kerkwijk, gemeente Eindhoven en bestuurslid LPB, vertelt over een dilemma en hoe de moderne wijkambtenaar die oplost. Lees meer

Cover gesprekstool internal thumb small 1535628100

Gesprekstool voor gemeenten: de basis voor een gecombineerde aanpak armoede en gezondheid

Tussen de beleidsdomeinen armoede en gezondheid bestaat een duidelijke wisselwerking. Steeds meer gemeenten willen dan ook de twee domeinen koppelen, om met een gecombineerde beleidsaanpak problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? De Gesprekstool voor gemeenten geeft daarvoor de eerste aanzet. Lees meer

Implementatiekosten vng internal thumb small 1535380231

Wat gaat de Omgevingswet gemeenten kosten en opleveren?

Verslag van de G40-leerkring

De invoering van de Omgevingswet brengt voor gemeenten eenmalige invoeringskosten met zich mee. Maar ook structurele kosten en baten, zowel organisatorisch als maatschappelijk. De VNG wil in kaart brengen hoe deze uitgaven en opbrengsten voor gemeenten uitvallen en vraagt gemeenten hierover mee te denken. Lees meer

Cover manifest novi internal thumb small 1535036511

"Verlaat het economische groeidenken in nationale omgevingsvisie"

Verslag van de G40-leerkring

Omgevingswetmanagers van de G40-steden missen krimp, gezondheid en de donuteconomie in de Nationale Omgevingsvisie die het Rijk op dit moment opstelt. Ze vinden dat de conceptstukken die nu op tafel liggen gemeenten nog onvoldoende helpen bij de maatschappelijke vraagstukken die op hun bord liggen. Ze lezen daarin nog het ‘oude denken’. De NOVI biedt de kans om de focus echt te verleggen naar belangrijke waarden als een duurzame en inclusieve samenleving. Lees meer

Baart vannoort internal thumb small 1535028990

Gezondheidsbeleid evalueren met én voor de stad

Interview met Jacomijn Baart en Mijke van de Noort van de gemeente Utrecht

Hoe monitor en evalueer je een brede aanpak voor het terugdringen van gezondheidsverschillen? De gemeente Utrecht is in 2015 met haar gezondheidsbeleid een nieuwe weg ingeslagen. Jacomijn Baart en Mijke van de Noort vertellen hoe dit beleid wordt gemonitord en geëvalueerd. Lees meer

Manifest pleidooi internal thumb small 1534860906

Debat over corporatietoekomst

Om de paar jaar stellen corporaties zichzelf wezenlijke vragen over hun bestaansrecht: voor wie doen we het allemaal? Getriggerd door een steeds krappere woningmarkt speelt dat deze zomer weer op. Voor de vakantiegangers die dit even hebben gemist: in juni publiceerden 23 corporaties een Manifest en overhandigden dit als discussiestuk aan minister Ollongren. In augustus kwamen 15 andere corporaties met een tegengesteld Pleidooi. Lees meer

Pennix hakvoort internal thumb small 1535020677

Aanpak overgewicht als aanjager voor beweeglogica

Interview met Nelleke Penninx en Laura Hakvoort over de Amsterdamse aanpak Bewegende stad

Amsterdam is een van de koplopergemeenten, die één gezondheidsthema – de aanpak van overgewicht – hoog op de ruimtelijke agenda heeft staan. Zij doet dit vanuit de beweeglogica: de stad zo inrichten, dat deze bewust of onbewust uitnodigt tot bewegen en sporten. Hoe doe je dit als de druk op de stad hoog is? Lees meer

Bert halm eigen haard internal thumb small 1534427919

Lange adem voor woongeluk, samen kom je verder

Bert Halm

In wijken komen multi-problemen en multi-belangen bijeen. Multi-kansen als je de goede dingen doet! De ideale wijkaanpak legt een verbinding tussen de grotere visie en de menselijke maat. Lees meer

Eemlaan zwolle internal thumb small 1533819349

Tijd voor verandering: projectetalage Innovatie betaalbare nieuwbouw online

Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zocht Platform31 betaalbare woningbouwprojecten. De uitvraag naar 10 innovatieve, betaalbare nieuwbouwprojecten leverde zo’n 15 reacties op. Het panel Innovatie Betaalbare Nieuwbouw brengt in een projectetalage een aantal innovaties in de bouwsector in beeld. Niet alleen van traditionele aanbieders, maar ook van toeleveranciers. Vaak prefab en seriematig en voor uiteenlopende doelgroepen. Lees meer