Zoekresultaten

221-240 van 363 resultaten voor 'langer thuis'

Gekleurde vergrijzing vraagt om passend woonzorg aanbod

https://www.platform31.nl/nieuws/gekleurde-vergrijzing-vraagt-om-passend-woonzorg-aanbod
Steeds meer gemeenten hebben een woonzorgvisie. Wat opvalt is dat zowel binnen de visie als bij het ontwikkelen van woonvormen voor senioren er weinig aandacht is voor ouderen met een migratieachtergrond. Moet dit niet anders?
Lees meer

Westland

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/westland
… benutten. Ambitie: inspelen op langer thuis wonen met een woonzorgzone, … ter ondersteuning voor het langer thuis wonen. Naaldwijk/Westland is … op vergrijzing en het langer thuis wonen in de eigen … 4 wijken, waar de langer-thuis-woners – uitgaande van een …
Lees meer

Podcast31: Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

https://www.platform31.nl/nieuws/grond-locaties-en-vastgoed-voor-woonvarianten-senioren
In de vierde aflevering van de podcastreeks 'Toekomstbestendig wonen met zorg' gaan we het hebben over grond en lokaal beleid om nieuwe woonvormen mogelijk te maken.
Lees meer

Programmaraad woonzorgvisie

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woonzorgvisie/programmaraad-woonzorgvisie
Het ‘Kennis- en leertraject woonzorgvisie’ wordt begeleid vanuit programmaraad. De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van VWS en BZK, de Taskforce Wonen en Zorg en een vertegenwoordiger van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg.
Lees meer

Collegetour Licht op vergrijzing: slow city of smart city?

https://www.platform31.nl/nieuws/collegetour-licht-op-vergrijzing-slow-city-of-smart-city
Hoe kunnen grote steden inspelen op de groeiende groep ouderen in Nederland? Platform31 organiseert samen met Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht een collegereeks waarin deze vraag centraal staat. Een terugblik op de eerste twee avondcolleges in Rotterdam en Amsterdam.
Lees meer

Dag van Stad en Regio 2015

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/dag-van-stad-en-regio-2015/keuzeprogramma-dag-van-stad-en-regio-2015
Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat. De integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn is hét overkoepelende thema tijdens de Dag van Stad en Regio van 2015. Zo praten we onder meer over het sociale gezicht van de toekomstagenda van gemeenten en corporaties.
Lees meer

Podcast31: Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen en uitvoeren van de woonzorgvisie

https://www.platform31.nl/nieuws/meerpartijensamenwerking-bij-ontwikkelen-en-uitvoeren-van-de-woonzorgvisie
In de derde aflevering van de podcastreeks 'Toekomstbestendig wonen met zorg' zoomen we in op samenwerken om tot een goede, breed gedragen woonzorgvisie te komen én uit te voeren.
Lees meer

Thema: Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg
Platform31 werkt aan het thema Wonen en zorg. Hier vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.
Lees meer

Waar niemand aan denkt

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/waar-niemand-aan-denkt
Mensen worden ouder dan ze denken. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt?
Lees meer

Rotterdam

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/rotterdam
… woonzorg-concepten, vervoer, bewustwording langer thuis, inclusieve, zorgarrangementen, eenzaamheidspreventie … o.a. energie, klimaatadaptief, langer thuis) die samenkomen in woonwijken. … Lage Land helpt senioren langer thuis wonen (gesprek met procesmanager …
Lees meer

Roermond

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/roermond
… meer naar voren, waaronder het langer thuis wonen en de inclusieve wijk … meer bij betrekken. Het innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk sluit hier op … wonen en zorg en het langer thuis wonen in De Donderberg: een …
Lees meer

Zaanstad

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/zaanstad
… ) een startsessie innovatief organiseren over Langer Thuis-opgave in de Amandelbloesem. De … gemeente Zaanstad stelt dat Langer thuis niet alleen een vraagstuk is … professionals aan tegen het vraagstuk langer thuis in de inclusieve wijk? Wie …
Lees meer

Eerst hulp bij uw woonzorgvisie

https://www.platform31.nl/nieuws/eerst-hulp-bij-uw-woonzorgvisie
Gemeenten worden gestimuleerd om in 2021 een woonzorgvisie op te stellen. Voor veel gemeenten is dit nog best een uitdaging. Speciaal voor deze gemeenten start Platform31 begin 2021 met een kennis- en leertraject Woonzorgvisie.
Lees meer

Comfortabel wonen met dementie

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woningaanpassingen-slim-combineren/comfortabel-wonen-met-dementie
… ervoor dat demente ouderen comfortabel langer thuis kunnen blijven wonen? Familie, mantelzorgers … van BZK en VWS Programma: Langer thuis Activiteiten: Handreiking, blog In de … een huis eruit, dat als thuis aanvoelt? Lees verder
Lees meer

Het verschil tussen time-outvoorzieningen en interventiewoningen

https://www.platform31.nl/nieuws/time-outvoorzieningen-en-interventiewoningen
Er bestaan verschillende voorzieningen waar mensen kort kunnen verblijven. We zien echter dat er nog weleens verwarring is over wat deze woonvormen inhouden. In dit artikel lichten we time-outvoorzieningen en interventiewoningen – en de variatie daarin – toe.
Lees meer

Wonen, een mensenrecht, en wel zo normaal mogelijk

https://www.platform31.nl/nieuws/wonen-een-mensenrecht-en-wel-zo-normaal-mogelijk
Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde om een leven te kunnen leiden in overeenstemming met een mensenwaardig bestaan, zo stelt het College voor de Rechten van de mens. In lijn met het VN-verdrag Handicap voegt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen het ‘normaliseren van wonen’ daaraan toe.
Lees meer

Kennisdossier Armoede en schulden

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/schulden-en-armoede
Het Platform31 kennisdossier Armoede en Schulden informeert bestuurders en beleidsmedewerkers over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema armoede en schulden.
Lees meer

Evaluatie en begeleiding van leernetwerken

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/evaluatie-en-begeleiding-van-leernetwerken
Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Dit brengt een urgente opgave met zich mee: er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Het aanbod hiervan blijft echter sterk achter op de vraag. Platform31 draagt in dit 3-jarige innovatieprogramma (2019-2021) bij aan het van de grond komen van wooninitiatieven voor senioren. We ondersteunen en inspireren met goede voorbeelden en kennis.
Lees meer

Kerkrade

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/kerkrade
… ’s – trefwoorden communcatie & voorlichting langer thuis, passend wonen, flexibele woonvormen, duurzaamheid … levensloopbestendig wonen. Het multidisciplinaire project ‘Langer thuis, naar levensloopbestendige particuliere woningen in …
Lees meer