Abonneren nieuwsbrief

Het nieuws van Platform31 elke 2 weken in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, opleidingen, interviews en blogs.

Meer informatie over de nieuwsbrief


Wat we doen

Kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio

Bestuurders, beleidsmakers, professionals, inwoners en ondernemers zoeken oplossingen voor complexe vraagstukken in stad en regio. Hoe komen we tot een inclusieve en duurzame samenleving? Met voldoende woningen in een passende omgeving. Waar een innovatieve overheid en economie bijdragen aan brede welvaart. Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, brengen we partijen bij elkaar en onderzoeken we maatschappelijke opgaven in samenhang. We signaleren trends en verbinden beleid, praktijk en wetenschap. Zo komen we samen tot een aanpak waar bestuurders en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Focus op vier opgaven

Platform31 werkt aan een grote variëteit aan programma’s en projecten voor steden en regio’s. Samen met partners uit ons netwerk ontwikkelen en delen we kennis voor de volgende opgaven en thema’s:

Wonen en leefbaarheid

We werken aan een woon- en leefomgeving die aansluit bij wat voor mens en samenleving belangrijk en betaalbaar is. Voor iedereen die er een thuis heeft of zoekt.

Inclusieve samenleving

We zetten in op een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het bevorderen van bestaanszekerheid en gelijke kansen staat daarbij centraal.

Duurzame ontwikkeling

We versnellen de ontwikkeling naar een duurzame omgeving waar iedereen aan kan en wil bijdragen.

Economische veerkracht

We streven naar een eerlijke en groene economie waarin overheden en bedrijven samen zorgen voor innovatie en kansen voor iedereen.

Slagvaardig organiseren

Platform31 kantoor